Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Thủ Dầu Một: 10 Bài Mẫu Hay

Mục lục

5/5 - (9 bình chọn)

Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ trình bày một số bài luận văn thạc sĩ trường đại học Thủ Dầu Một với một số ngành tiêu biểu hiện nay để bạn đọc và các bạn học viên có thêm tài liệu hữu ích trước khi tiến hành làm bài luận văn thạc sĩ của mình. Như chúng ta đã biết Trường đại học Thủ Dầu Một là một trong những trường đi học tiền thân là trường cao đẳng sư phạm Bình Dương được thành lập vào năm 1976. Có tiền sử ra đời từ rất sớm. Chính vì vậy mà ngôi trường có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo kết bằng thạc sĩ đối với một số chuyên ngành như: khoa học giáo dục, kế toán, lịch sử, quản trị kinh doanh,… Ngoài ra còn rất nhiều chuyên ngành khác mà tại trường đại học Thủ Dầu Một đào tạo thành thạc sĩ. 

Luôn đồng hành cùng các bạn trên con đường tri thức, nên ngoài việc luôn cặp nhật những thông tin, bài mẫu và những đề tài hay cho các bạn thì Luận Văn Tốt còn nhận viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói cho các bạn. Nếu các bạn vẫn còn loay hoay với bài làm của mình hoặc vì lý do nào đó mà các bạn không thể hoàn thiện được bài luận văn tốt nghiệp đúng hẹn của giáo viên thì các bạn hãy liên hệ ngay hotline sđt/zalo/tele : 0934573149 bạn nhé!!!

Luận văn thạc sĩ ngành khoa học giáo dục trường Đại học Thủ Dầu Một

Luận văn thạc sĩ ngành khoa học giáo dục trường Đại học Thủ Dầu Một
Luận văn thạc sĩ ngành khoa học giáo dục trường Đại học Thủ Dầu Một

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành khoa học giáo dục trường Đại học Thủ Dầu Một Quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường đại học quốc tế miền Đông, tỉnh Bình Dương

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Thủ Dầu Một chuyên ngành khoa học giáo dục . Tác giả thực hiện quá trình nghiên cứu và thực hiện mục tiêu của đề tài để hệ thống hóa cơ sở lý luận cùng công tác xác định thực trạng từ đó trình bày những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên tại trường đại học quốc tế miền Đông. Thông qua đó, luận văn cũng nâng cao giá trị chất lượng chính trị tư tưởng cho sinh viên về phía nhà trường. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp luận cùng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn như: tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh. Từ đó thể hiện kết cấu của luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên đại học

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên quốc tế miền Đông tỉnh Bình Dương

Chương ba: trình bày các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường đại học quốc tế miền Đông tỉnh Bình Dương

 Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn là trình bày thực trạng về hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên đối với hệ đại học chính quy, từ đó có những biện pháp để suất trong công tác quản lý của nhà trường tại đại học quốc tế miền Đông tỉnh Bình Dương nói riêng và tại các trường đại học khác nói chung. Đây được xem là một trong những bài luận văn chuyên ngành khoa học giáo dục tiêu biểu trong suốt quá trình tham khảo của các bạn sinh viên tại trường đại học Thủ dầu một.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Kế toán trường Đại học Thủ Dầu Một

Luận văn thạc sĩ ngành Kế toán trường Đại học Thủ Dầu Một
Luận văn thạc sĩ ngành Kế toán trường Đại học Thủ Dầu Một

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành Kế toán trường Đại học Thủ Dầu Một Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn công ty dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Thủ Dầu Một chuyên ngành kế toán được thực hiện vào năm 2018 tại trường đại học Thủ dầu một. Bài luận văn thực hiện quá trình nghiên cứu và phân tích thực trạng xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lựa chọn công ty dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua đó, tác giả nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường dịch vụ góp phần đưa thị trường dịch vụ kế toán phát triển đồng thời mang lại lợi ích cho khách hàng cũng như các bên cung cấp dịch vụ trong sự phát triển chung của nền kinh tế. Để xác định được các nhân tố ảnh hưởng cùng với công tác đoàn hưởng. Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như định lượng, định tính, đưa ra mức độ giá trị thành đô, so sánh và đối chiếu tài liệu cũng như Số liệu nghiên cứu. Từ đó trình bày ý nghĩa khoa học của ý nghĩa thực tiễn và kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày tổng quan quá trình nghiên cứu

Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và bàn luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị

Dựa vào quá trình khám phá ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn công ty vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tác giả đã hoàn thành hệ thống những lý luận có thể tham khảo cho công tác tổ chức và nghiên cứu lựa chọn công việc vụ kế toán của các doanh nghiệp nói chung và lựa chọn Công ty dịch vụ kế toán của các dân nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng. Từ đó phục vụ cho quá trình tham khảo của các doanh nghiệp hiện nay cũng như đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn ngành Kế toán trường Đại học Thủ Dầu Một Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố đến việc vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các anh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Cụ thể mục tiêu nghiên cứu của luận văn đã đánh giá thực trạng vận dụng bảng điểm cân bằng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng bảng điểm cân bằng tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ đó xác định các yêu tố ảnh hưởng và độ lượng độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng cô với công tác đề suất kiến nghị thúc đẩy vận dụng bảng điểm cân bằng vào các chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể đoạn văn được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến luận văn

Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và bàn luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị

Bằng các phương pháp nghiên cứu để đề ra mục tiêu của đề tài tác giả đã sử dụng các phương pháp phù hợp như nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua các hoạt động phân tích, đánh giá, so sánh các tài liệu và số liệu thu thập được. Tôi đã trình bày ý nghĩa của bài luận văn trong việc đưa ra các kết quả có thể ứng dụng được và thực tiễn đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương với bạn cân đối trong việc nâng cao thành quả hoạt động của xí nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam trường Đại học Thủ Dầu Một

Luận văn thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam trường Đại học Thủ Dầu Một
Luận văn thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam trường Đại học Thủ Dầu Một

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam trường Đại học Thủ Dầu Một Công giáo tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến năm 2017

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Thủ Dầu Một chuyên ngành lịch sử Việt Nam được trình bày vào năm 2022 thể hiện nội dung tìm hiểu đạo công giáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến 2017. Luận văn làm sáng tỏ các vấn đề trong hoạt động giáo hội công giáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như nghiên cứu những ảnh hưởng về kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị trong cộng đồng công giáo ở Bình Dương đối với sự phát triển của tỉnh. Từ đó luận văn chỉ ra những vấn đề còn tồn động trong việc thi hành các chính sách tôn giáo của đảng cũng như cung cấp các cơ sở khoa học cho các cấp quản lý có thẩm quyền thuộc lĩnh vực tôn giáo tham khảo định các chính sách tôn giáo phù hợp. Cụ thể được chia thành ba chương để trình bày:

Chương một: trình bày tình hình công giáo Bình Dương năm 1997 đến 2017

Chương hai: trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của công giáo tại tỉnh Bình Dương

Chương ba: trình bày những đóng góp của hội công giáo đối với kinh tế và xã hội thái bình dương vào năm 1997 đến 2017

Bằng cách sử dụng các phương pháp lý luận về các lập trường lý luận chủ nghĩa mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Tác giả đã làm rõ các vấn đề trong việc tác động từ hoạt động của giáo hội công giáo đến đời sống kinh tế xã hội cộng đồng dân cư tại địa phương. Từ đó luận văn hoàn thiện bổ sung vào lịch sử du nhập của hoạt động giáo hội công giáo Bình Dương cũng như là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy bộ môn lịch sử, và các chuyên ngành có liên quan.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn ngành Lịch sử Việt Nam trường Đại học Thủ Dầu MộtĐịa danh Thủ Dầu Một quá trình hình thành, ý nghĩa và Các giá trị lịch sử từ năm 1900 đến 1956

Là một trong những luận văn thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Việt Nam được hình thành mới nhất gần đây năm 2021 tại trường đại học Thủ dầu một. Tác giả thực hiện nghiên cứu bài luận văn trình bày với mục tiêu làm rõ nguồn gốc tên gọi Thủ dầu một, tìm hiểu quá trình hình thành từ đó xác định ý nghĩa của tên gọi. Phân tích giá trị lịch sử của địa danh cùng đời sống kinh tế xã hội của cư dân trên địa bàn tỉnh. Luận văn đã thông qua các phương pháp thu thập và xử lý tài liệu, thống kê phân loại, so sánh và đối chiếu để trình bày ý nghĩ ban đầu của đề tài. Ngoài ra luận văn còn được thể hiện với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Thủ dầu một

Chương hai: trình bày nguồn gốc tên gọi Thủ Dầu Một ý nghĩa phản ánh những giá trị hiện thực

Chương ba: trình bày vùng đất Thủ Dầu Một qua các thời kỳ lịch sử

Là một trong những bài luận văn cung cấp và bổ sung nguồn tài liệu lịch sử địa phương của vùng đất Thủ Dầu Một Bình Dương. Từ đó hình thành nên cơ sở cho việc biên soạn và giảng dạy bộ môn lịch sử tại địa phương cũng như nâng cao ý thức tự trọng và giữ gìn phát huy thành quả truyền thống của ông cha ta để lại có phần tổng hợp cho nguồn tư liệu đã công bố giúp cho nhà nước có cơ sở nghiên cứu tư liệu tìm hiểu sâu hơn về vùng đất này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong quá trình làm Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Thủ Dầu Một các bạn không nên bỏ qua nội dung Danh Sách Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ sẽ rất hữu ích cho bài làm của các bạn


Bài mẫu 3: Luận văn thạc sĩ trường Đại học Thủ Dầu Mộtngành Lịch sử Việt Nam Đảng bộ huyện dầu tiếng lãnh đạo đấu tranh quân sự trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1954-1975

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Thủ Dầu Một ngành lịch sử Việt Nam được đánh giá cao, khi tìm hiểu về lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở nước ta. Mục tiêu nghiên cứu chính của bài luận văn trình bày một bức tranh lịch sử trong quá trình đảng bộ huyện dầu tiếng triển khai chủ trương đường lối của đảng trong việc đấu tranh kháng chiến chống Mỹ. Từ đó nêu lên những đặc điểm kinh nghiệm trong lãnh đạo đấu tranh của quân sự huyện dầu tiếng trong kháng chiến chống Mỹ. Cụ thể tác giả đáng tiếc thân thông qua các phương pháp nghiên cứu về tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá và so sánh tư liệu thu thập được. Từ đó trình bày hệ thống nguồn tài liệu về đấu tranh quân sự của đảng bộ và nhân dân huyện dầu tiếng. Luận văn được chia thành ba chương để trình bày:

Chương một: trình bày khái quát địa bàn và một số tiếng trong kháng chiến chống Pháp

Chương hai: trình bày đảng bộ huyện dầu tiếng tỉnh của sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 195 tư đến 1965

Chương ba: trình bày đảng bộ dầu tính sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1965 đến 1975

Luận văn góp phần khái quát những thành tựu và đặc điểm cũng như bài học kinh nghiệm của đảng bộ huyện dầu tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đó phát huy vai trò sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng hiện nay. Ngoài ra, luận văn còn là nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu và lực lượng bộ đội, du kích và dân quân tự vệ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại huyện dầu tiếng. Góp phần kế thừa phát huy những nét sông truyền thống của đảng bộ tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Thủ Dầu Một

Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Thủ Dầu Một
Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Thủ Dầu Một

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Thủ Dầu Một Nghiên cứu công tác kiểm tra thuế đối với chuyên nghiệp tại chi cục thuế thị xã Thuận An

Đối với bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Thủ dầu một. Tác giả thực hiện quá trình nghiên cứu vào năm 2018 từ đó thiết lập đề tài nghiên cứu với mục tiêu tổng quan tìm các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã Thuận An. Thông qua đó, tác giả đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế cũng như trình bày các giải pháp giúp cho chi cục thuế thị xã Thuận An hoàn thiện hơn trong công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Bằng cách vận dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích định tính, phối hợp với phương pháp điều tra, phương pháp chuyên gia, phương pháp xây dựng câu hỏi cũng như thống kê mô tả tài liệu. Tác giả đã thể hiện kết cấu của bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về kiểm tra thuế

Chương hai: trình bày thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã Thuận An

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra nghiệp tại chi cục thuế thị xã Thuận An

Dựa trên các cơ sở khoa học, luận văn đã đánh giá được thực trạng công tác kiểm tra người đẹp thuế trên địa bàn chi cục thuế thị xã Thuận An. Nêu ra được những kết quả và những mặt hạn chế. Dựa trên các cơ sở đó, đề suất các biện pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp cho chị cục thuế thị xã Thuận An trực tiếp quản lý.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Qua chia sẻ về những bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Thủ Dầu Một trên đây, Luận Văn Tốt tin rằng các bạn học viên sẽ có cho mình một nền tảng tốt, cũng như kỹ năng làm bài hay để mang về cho mình một bài luận văn chất lượng giống như bạn mong muốn. Nếu cần hỗ trợ thêm về bài làm hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo