Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân : 100 Đề Tài + Bài Mẫu [Hay]

5/5 - (3 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ về quyền công dân là những bài viết thảo luận về vấn đề quyền công dân, một trong những vấn đề đang hết sức được quan tâm để xây dựng đất nước công bằng, văn minh. Dưới đây là Danh Sách 80 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân [Hay] mà Luận Văn Tốt muốn chia sẻ đến các bạn, giúp các bạn có thêm nhiều đề tài lựa chọn khi làm bài luận văn thạc sĩ cùa mình.

Nếu các bạn đang lo lắng  về bài làm không biêt bắt đầu từ đâu? chon đề tài nào? … thì các bạn hãy gọi ngay sđt/zalo/tele : 0934573149 để Luận Văn Tốt cung cấp cho các bạn dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ uy tín nhất, hiệu quả nhất, giá thành thấp nhất.

1.Khái niệm quyền công dân

Quyền công dân là quyền được làm công dân của một quốc gia mang theo những quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước. Nhà nước là nơi lắng nghe trưng cầu ý dân để đáp ứng nguyện vọng của công dân, đem lại lợi ích cho toàn thể công dân trong xã hội.

Ngoài ra, công dân cũng cần thực hiện trách nhiệm khi nhà nước yêu cầu như đảm bảo những quyền của công dân không bị xâm phạm trừ những trường hợp bất khả kháng, thực hiện công việc đúng với yêu cầu để góp phần xây dựng đất nước, luôn có lòng yêu nước sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, không có hành vi vi phạm đạo đức công dân, không được vi phạm các quy phạm đạo đức mà Nhà nước ban hành, không thực hiện hay bao che cho các hành vi xấu gây ảnh hưởng tới xã hội.

Tất cả quyền công dân phải được thực hiện đúng chuẩn mực, nâng cao ý thức con người trong một cộng đồng xã hội, hỗ trợ đất nước ngày cành phát triển. Các đề tài luận văn sau đây cũng chủ yếu chú ý vào các yếu tố con người trong quyền công dân.

2. Các đề tài luận văn về quyền công dân

 1. Tìm hiểu thực tiễn bảo vệ quyền công dân của phạm nhân tại các trại giam khu vực miền Trung
 2. hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
 3. bảo đảm quyền lực công dân trong giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất
 4. trách nhiệm hình sự Đối với các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân
 5. Ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự trong Quyền công dân
 6. Bảo đảm quyền khiếu nại của công dân từ thực tiễn quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
 7. vai trò của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông trong bảo vệ quyền công dân
 8. Vai trò bảo vệ quyền công dân của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền Công Tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố
 9. bảo đảm quyền công dân trong Tố tụng hành chính của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 10. Luận văn thạc sĩ về quyền công dân: Bảo đảm quyền khai sinh khai tử trong hoạt động công chứng
 11. bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. Thực tiễn thi hành quyền tự do cư trú của công dân ở Thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình
 13. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước
 14. thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ăn
 15. Giải pháp nâng cao bảo vệ quyền khiếu nại của công dân trong lĩnh vực đất đai ở thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình
 16. thiện pháp luật về quyền khiếu nại tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước
 17. bảo vệ quyền của công dân bị thu hồi đất để xây dựng khu đô thị theo pháp luật Việt Nam
 18. Tìm hiểu nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật theo luật tố tụng hình sự
 19. Phân tích mối quan hệ chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của công dân
 20. thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi
 21. Xây dựng nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho người dân bị thu hồi quyền sử dụng đất
 22. Thực hiện chính sách Đất Đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số số tại chỗ trên địa bàn huyện Cư Jut tỉnh Đắk Nông
 23. Nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 24. Phân tích ảnh hưởng của việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An
 25. Quyền được cung cấp thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay
 26. Khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính của công dân ở tỉnh Đồng Nai
 27. Giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền về quyền công dân thực tiễn ở tỉnh Quảng Nam
 28. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền công dân đối với công dân đang sinh sống ở nước ngoài
 29. Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của pháp luật Việt Nam về quy định bảo vệ quyền công dân
 30. Đảm bảo quyền lợi công dân cho trẻ em mồ côi chưa đến tuổi vị thành niên
 31. Luận văn về quyền công dân: những rủi ro cần ngăn chặn trong xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ về quyền công dân
 32. Giáo dục quyền công dân đối với cán bộ Đảnh viên ở địa phương và Trung ương
 33. Thực tiễn những hành vi vi phạm đến quyền công dân và giải pháp xử lý
 34. Những yếu tố tác động đến sự thay đổi quyền công dân ở nước ta trong Hiến pháp
 35. So sánh các quy định quyền công dân ở các nước trên thế giới và Việt Nam hiện nay
 36. Nghiên cứu mối quan hệ mật thiết giữa quyền con người và quyền công dân
 37. Thực tiễn quyền và nghĩa vụ của công dân trong xây dựng đất nước
 38. Luận văn thạc sĩ về quyền công dân: vấn đề hai quốc tịch ở Việt Nam
 39. Nghiên cứu hiệu quả giải quyết quyền công dân từ hoạt động tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo
 40. Bảo hộ công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo các điều ước quốc tế về hợp tác lao động
 41. Nâng cao ý thức của thế hệ trẻ về quyền công dân
 42. Thực thi pháp luật về quyền công dân ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 43. Công tác tuyên truyền về quyền công dân tới đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
 44. Những điểm giống nhau trong hoạt động phổ biến công tác quyền công dân và quyền con người
 45. Xây dựng kế hoạch ứng phó với các hành vi vi phạm về quyền công dân ở địa bàn tỉnh Hải Dương
 46. Hỗ trợ quyền công dân cho đối tượng người cao tuổi
 47. Nghiên cứu thực trạng thi hành pháp luật bảo vệ quyền công dân đối với đối tượng người lao động nghèo
 48. Thực tiễn về công tác quy định quyền công dân ở tỉnh Tiền Giang
 49. Vai trò của tòa án nhân dân cấp tỉnh trong vấn đề giải quyết quyền công dân
 50. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền công dân tại các nước trên thế giới và Việt Nam
 51. Luận văn về quyền công dân: quản lý Nhà nước về hỗ trợ người dân trồng cây công nghiệp
 52. Tìm hiểu quyền được bảo vệ danh dự và nhân phầm của công dân
 53. Giải quyết vấn đề quyền công dân trong hoạt động cấp giấy quyền sử dụng đất
 54. Xử lý các hành vi xúc phạm nhân phẩm trong pháp luật quyền công dân
 55. Luận văn về quyền công dân: ảnh hưởng của nền kinh tế tới quy định quyền công dân
 56. So sánh thực tế thực thi quyền công dân và quy định văn bản về quyền công dân ở Việt Nam hiện nay
 57. Bảo đảm quyền lợi công dân trong hoạt động buôn bán hàng hóa trên Internet
 58. Đánh giá đóng góp của pháp luật về quyền công dân đối với công đồng
 59. Tìm hiểu Hiến pháo quyền công dân của Liên hợp quốc
 60. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong hoạt động tiếp dân đảm bảo quy định về quyền công dân
 61. Quyền công dân và liên kết quốc tế về văn hóa
 62. Thực thi quyền công dân trong hoạt động giáo dục
Danh Sách 80 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân [Hay]
Danh Sách 80 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân [Hay]

XEM THÊM : Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công

 1. Luận văn về quyền công dân: ảnh hưởng của quyền công dân tới khả năng tiếp cận luồng văn hóa mới
 2. Hành vi xâm phạm quyền công dân đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài
 3. Đề xuất đổi mới các quy định về quyền công dân trong pháp luật Việt Nam
 4. Những yếu tố tác động tới nhân thức của công dân về buôn bán hàng lậu
 5. Bảo vệ quyền công dân của tù nhân trước khi thực hiện xử lý bằng pháp luật
 6. Luận văn về quyền công dân: cơ sở pháp lý về quyền công dân trong xử lý tranh chấp chuyển nhượng cổ phần
 7. Giải pháp hòan thiện hành lang pháp lý về quyền công dân ở tỉnh Nghệ An
 8. Tìm hiểu về quyền bảo mật thư tín của công dân trong các hoạt động chuyển phát
 9. Vấn đề lý luận về quyền công dân ở các nước phát triển trên thế giới
 10. Thực tiễn áp dụng quyền công dân đối với công nhân nhà máy xí nghiệp X ở tỉnh Quảng Ngãi
 11. Nâng cao hiệu quả áp dụng quyền công dân ở tỉnh Bình Định
 12. Quản lý nhà nước về quyền công dân trong hoạt động hỗ trợ ngăn chặn lũ lụt ở các tỉnh miền Trung
 13. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong việc quản lý tuyên truyền quyền công dân
 14. Ảnh hưởng các nguồn tin Internet đối với cách nhìn nhận tầm quan trọng của quyền công dân ở giới trẻ
 15. Xử lý các hành vi gian lận bầu cử và trách nhiệm của người tranh cử đối với công dân
 16. Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường
 17. Quyền lợi của công dân về sử dụng quyền tự do kinh doanh
 18. Luận văn về quyền công dân: tầm quan trọng của công dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế

3. Cách lựa chọn đề tài luận văn và cách phân chia đề tài

Các vấn đề liên quan tới quyền công dân gồm rất nhiều nội dung cần được khai thác vì vậy trong quá trình chọn luận văn các bạn cần chú ý tới các điểm sau:

Về tên đề tài cần chọn những tren chủ đề phù hợp với hoàn cảnh cũng như yêu cầu được giao. Với các chuyên ngành về luật thì cần tìm hiểu sâu về vấn đề luật pháp quyền công dân, quyền con người,… Còn với các chuyên ngành kinh tế cần chú ý sự liên hệ giữa hai lĩnh vực tưởng chừng không liêBliên tới nhau hay các chủ đề có liên quan đến chính trị thì bạn phải tìm mối liên kết giữa chính trị và quyền công dân,…

Về chủ thể của luận văn cần tìm và chỉ đích danh của chủ thể đó để minh chứng có sức thuyết phục cao với người xem, người đọc, không chú trọng những tiểu tiết nhưng cần phải đảm bảo có ít nhất một chủ thể thì bài luận mới liên kết.

Cách làm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân thường sẽ chia nhỏ thành các luận điểm và các mục tương ứng với chủ đề, ví dụ luận điểm 1 sẽ cần khái quát được những khái niệm lueen quan đến quyền công dân, luận điển thứ hai sẽ nêu thực trạng và các vấn đề xung quanh, mở rộng tìm hiểu quyền công dân, luận điểm thứ 3 sẽ là giải pháp hay đánh giá về chủ đề. Trong các luận điểm phân chia thành các mục nhỏ, có tiêu đề nhỏ để giải quyết luận điểm lớn là các chương.

4. Những Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân Tiêu Biểu

Những Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân Tiêu Biểu
Những Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân Tiêu Biểu

Bài Mẫu 1 : Luận Văn Đánh Giá Công Chức Phƣờng, Quận 11, Thành Phồ Hồ Chí Minh

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn có cơ cấu gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá công chức cấp xã

Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá công chức phường, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá công chức phường, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài Mẫu 2 : Luận Văn Bảo Đảm Quyền Công Dân Trong Tố Tụng Hành Chính Của Tõa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2: Thực trạng bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài Mẫu 3 : Luận Văn Pháp Luật Về Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động – Qua Thực Tiễn  Các Khu Công Nghiệp Của Tỉnh Bình Định

Với mục đích, phạm vi nghiên cứu đã được xác định như trên, luận văn được xây dựng theo bố cục như sau:

Phần mở đầu

Chương 1: Những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền của người lao động trong các khu công nghiệp và pháp luật điều chỉnh.

Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động trong các khu công nghiệp và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền của người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài Mẫu 4 : Luận Văn Đào Tạo, Bồi Dƣỡng Công Chức Xã, Phƣờng Thành Phố Quảng Ngãi

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở khoa học về đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tổng hợp các Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quyền Công Dân [Hay] và những bài mẫu trên hy vọng các bạn đã có được thêm những thông tin bổ ích về quyền công dân cũng như mối liên hệ giữa quyền công dân và quyền con người. Nếu cần cung cấp thêm các đề tài hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi qua Zalo/tele : 0934573149 hoặc luanvantot.com nhé !

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ