Luận Văn Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp, 9 Điểm

5/5 - (1 bình chọn)

  ??Dưới đây là mẫu bài Luận Văn Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp dành cho các bạn học viên đang làm luận văn về Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp. Hiện trạng này hiện nay đang diễn ra rất rằn rộ nên được nhiều bạn học viên chọn làm đề tài cho bài tốt nghiệp do tính thực tiễn và diễn ra xung quanh chúng ta. Chính vì thế hôm nay Luận Văn Tốt muốn chia sẻ đến các bạn bài Luận Văn Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp để các bạn có thêm tài liệu hữu ích tham khảo trước khi tiến hành làm bài luận văn thạc sĩ về đề tài liên quan.??

?? Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo nếu các bạn muốn làm tốt bài luận văn tốt nghiệp của mình thì hãy liên hệ ngay Zalo/tele : 0934573149 để Luận Văn Tốt tư vấn (miễn phí) cụ thể hơn bài làm của các bạn, hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Tốt bạn nhé.??

1. Lý do chọn đề tài Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp

          Giáo dục vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) là một trong ba hoạt động quan trọng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, bao gồm: hoạt động dạy học, hướng nghiệp dạy nghề, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Mục tiêu của Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp là:

 • Học sinh có thể củng cố, mở rộng kiến thức các em đã được học ở trên lớp. Từ đó, các em biết cách vận dụng các kiến thức vào thực tế cuộc sống, bổ sung thêm kinh nghiệm sống của mình khi sống ở tập thể
 • Học sinh được rèn luyện và nâng cao năng lực tổ chức, điều khiển hoạt động tập thể
 • Học sinh có thái độ tích cực hơn trong học tập cũng như đời sống hằng ngày, có ý thức hơn trong việc tham gia các hoạt động tập thể và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, có rất nhiều đề tài nghiên cứu về Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và đào tạo đã triển khai thực hiện nhiều chương trình về Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp cho đối tượng là các em học sinh khối THCS, và đạt được một số kết quả nhất định. Tôi nhận thấy rằng, để môn học này thật hiệu quả, tôi đã tham khảo, tìm kiếm và tổng hợp lại các kinh nghiệm của các trường đã tiến hành tốt Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp thông qua đề tài “ Nghiên cứu những biện pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình môn Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp ở trường trung học cơ sở.”

Luận Văn Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp
Luận Văn Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp

XEM THÊM : Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Giáo Dục Trung Học

2. Mục đích nghiên cứu:

            Đề tài này được tiến hành nhằm tìm hiểu, tổng kết những biện pháp thực hiện tốt chương trình môn Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp ở trường trung học cơ sở, từ đó bổ sung nội dung giảng dạy môn Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp cho các giáo viên tương lai, cũng như các CB, GV đang giảng dạy trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng của các Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:

 • Khách thể nghiên cứu:
 • Chương trình học và sách giáo khoa môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Lãnh đạo trường, các cán bộ, giáo viên và các em học xinh khối THCS trên địa bàn nghiên cứu.
  • Đối tượng nghiên cứu:

Các biện pháp được Bộ GD-ĐT ban hành để thực hiện chương trình Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp

4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu:

 • Nghiên cứu chường trình và chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, đồng thời nghiên cứu thực trạng các biện pháp đang được thực hiện để triển khai chương trình môn Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp tại khối THCS trên địa bàn nghiên cứu.
 • Tổng kết những biện pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THCS.

5. Phương pháp nghiên cứu:

       5.1. Điều tra:

         5.1.1 Đối tượng:

 • Lãnh đạo trường THCS (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổng phụ trách)
 • Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp
 • Các học sinh từng khối 6,7,8,9
 • Phạm vi điều tra: các trường THCS trên địa bàn cần nghiên cứu.

5.1.3. Nội dung:

– Lập kế hoạch và sử dụng phiếu điều tra đối với lãnh đạo trường (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổng phụ trách) nhằm tìm hiểu:

 • Nhận thức của người đứng đầu về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của môn học
 • Tổng hợp những phương pháp cụ thể mà nhà trường đã thực hiện để triển khai chương trình môn học Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp đến các em học sinh
 • Từ các biện pháp đã áp dụng ở trên, đưa ra đánh giá (ưu, nhược điểm của từng biện pháp)
 • Tổng hợp các đề xuất nhằm cải thiện tốt việc thực hiện chương trình môn Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp.
 • Sử dụng các phiếu điều tra đối với giá viên chủ nhiệm từng khối, nhằm tìm hiểu:
 • Nhận thức về môn Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp của người trực tiếp quản lý và giảng dạy
 • Việc triển khai thực hiện chương trình môn học này ở lớp
 • Đánh giá về ưu, nhược điểm trong việc nhà trường triển khai thực hiện chương trình môn học này xuống từng lớp học cụ thể
 • Tổng hợp lại những ý kiến từ GVCN.
 • Sử dụng các phiếu điều tra đối với các bạn học sinh nhằm tìm hiểu:
 • Nh ận thức của các em học sinh về môn học cũng như giá trị của môn học
 • Mối quan tâm và sự hứng thú của các em học sinh đối với những Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp do nhà trường tổ chức
 • Tổng hợp lại những phản hổi và ý kiến của người trực tiếp được học về việc tổ chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp trên địa bàn.

5.2 Nghiên cứu lý luận: tìm hiểu về các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.

       5.3 Phương pháp trò chuyện: giao tiếp với Ban lãnh đạo nhà trường, GVCN và học sinh đại diện của các lớp học.

       5.4 Phương pháp quan sát: Tham gia dự giờ một số tiết học về Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp ở các trường trên địa bàn nghiên cứu và quan sát.

       5.5 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Sau khi thực hiện các phương pháp trên, tôi tiến hành hu thập, nghiên cứu và tổng hợp lại các kinh nghiệm, kế hoạch và văn bản liên quan đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THCS trong phạm vi nghiên cứu.

Để các có thêm tài liệu tham khảo khi làm bài thì Luận Văn Tốt muốn chia sẻ đến các bạn Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

6.Nội dung nghiên cứu Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp

6.1. Thực trạng thực hiện chương trình môn Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp ở các trường THCS trên địa bàn nghiên cứu:

Nhận thức của CB,GV,HS về vai trò, tác dụng của Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp: Hầu hết các CB, GV đều chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của HĐGDNDLL nên việc đầu tư cơ sở vật chất, thời gian, kinh phí và các tài liệu liên quan còn nhiều hạn chế.

6.2. Các biện pháp nhằm thực hiện tốt chương trình môn Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp ở trường THCS:

 • Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho các đối tượng trong nhà trường: Đối với lãnh đạo trường, GVCN, học sinh tất cả các khối lớp
 • Thành lập, củng cố ban chỉ đạo Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp: tạo tính chuyên nghiệp, tạo sự gắn kết
 • Nâng cao trình độ, chất lượng cán bộ, giáo viên
 • Chỉ đạo đa dạng hóa về hình thức tổ chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp: giúp học sinh tăng tính hứng thú, nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Kế hoạch hóa Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp: xác định các mục tiêu, nội dung nhằm giúp người quản lý chủ động trong việc thực hiện hoạt động này
 • Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tạo điều kiện phục vụ Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp
 • Hoạt động đi đôi với khen thưởng, đồng thời cũng đổi mới khen thưởng: tạo động lực, nâng cao ý thức, đạt kết quả tốt trong quá trình tham gia các Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp
 • Triển khai các kế hoạch thực hiện đến cán bộ quản lý, đôn đốc kiểm tra thực hiện, khen thưởng kịp thời các cá nhân thực hiện tốt
 • Đánh giá các Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp bám sát mục tiêu
 • Tuyên truyền đến các đối tượng tham gia về nâng cao nhận thức của Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp
 • Phối hợp với các đơn vị giáo dục, Đoàn TNCS, Đội TNTP Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy các Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp.

Trên đây là nội dung về Luận Văn Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp, nếu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho bài luận văn của các bạn thì hãy liên hệ với dịch vụ viết luận văn của Luận Văn Tốt để được cung cấp thêm tài liệu tham khảo và hỗ trợ hoàn thành tốt bài luận văn tốt nghiệp của các bạn. Còn ngay bây giờ bạn hãy tải miễn phí tài liệu này về tham khảo nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ