Luận Văn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mục lục

5/5 - (15 bình chọn)

Các bài mẫu Luận Văn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội được Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian để nghiên cứu và chọn lọc ra những bài luận văn được đánh giá rất cao hy vọng sẽ giúp cho bạn đọc và các bạn học viên Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội có thêm nhiều thông tin hữu ích phục vụ cho bài luận văn tốt nghiệp của mình. Trường đại học quốc gia Hà Nội đại học khoa học xã hội và nhân văn là một trong những trường chuẩn thuộc tỉnh miền Bắc. cung là một trong những trường đại học có tiền sử lâu đời trong việc đào tạo thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học, chính trị học, quan hệ quốc tế, tâm lý học, văn học, xã hội,… cụ thể trong bài viết sau đây, chúng tôi trình bày đến bạn đọc về một số bài luận văn thạc sĩ tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – đại học quốc gia Hà Nội với các chuyên ngành đa dạng như sau.

 Nếu trong quá trình làm bài bạn cần thêm tài liệu tham khảo hay bạn gặp khó khăn về bài làm thì hãy gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 hoặc liên hệ dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của luanvantot.com để được hỗ trợ và cung cấp tài liệu mẫu miễn phí bạn nhé

Luận văn thạc sĩ ngành Châu Á học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành Châu Á học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành Châu Á học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Bài mẫu 1: Các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ ngành trong văn học lâu đời tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. Tác giả thể hiện đề tài thông qua mục tiêu nghiên cứu xoay quanh các vấn đề tăng thu nhập cho nông dân và các công trình nghiên cứu khoa học về cơ sở lý thuyết đầy đủ nội dung. Từ đó tiếp cận và đặt ra những mục tiêu nghiên cứu. Xong luận văn phân tích đánh giá một cách hệ thống giải pháp tăng thu nhập cho người nông dân Trung Quốc trong từ theo tiến trình thời gian khi Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa vào năm 1978 đến nay. Cụ thể thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu tài liệu, tổng hợp và so sánh. Ngoài ra, tác giả còn thể hiện kết cấu của đề tài như sau: chương một: trình bày đặc thù và sự cần thiết của vấn đề tăng thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc

Chương hai: trình bày một số biện pháp cơ bản thúc đẩy tăng thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc

Chương ba: trình bày nhận xét về các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ ngành châu Á học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tìm hiểu về người nông dân Trung Quốc cũng như tổng hệ các chính sách đối với đảng và chính phủ Trung Quốc trong thời gian cải cách mở cửa.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tài liệu tham khảo: Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Khoa Học Xã Hội


Bài mẫu 2: Chính sách phát triển sẽ nghiệp văn hóa của Trung Quốc từ năm 1979 đến 2009

Là một trong những bài Luận Văn thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội châu Á học được tinh thần và phát triển vào năm 2012.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận văn là phân tích bối cảnh trước và sau năm 1979 của Trung Quốc cũng như thế giới. Từ đó chỉ ra những vấn đề cần thiết phải phát triển sự nghiệp văn hóa. Về hệ thống chính sách phát triển sản nghiệp Trung Quốc diễn ra trong 30 năm. Đánh giá thực trạng sự phát triển sẽ nghiệp văn hóa kinh nghiệm từ chính sách cũng như quá trình hoạch định chính sách phát triển văn hóa của Trung Quốc. Cụ thể là văn được tác giả thực hiện như sau:

Chương một: trình bày các tiền đề cho sự phát triển sự nghiệp văn hóa của Trung Quốc

Chương hai: trình bày diễn biến chính sách phát triển sự nghiệp văn hóa của Trung Quốc từ năm 1979 đến 2009

Chương ba: trình bày thực trạng sản nghiệp văn hóa của Trung Quốc từ năm 1979 đến 2009 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Dựa trên các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn kết hợp với các phương pháp phân tích, so sánh và đánh giá tài liệu tham khảo. Tác giả đã thể hiện thành công trong công tác rút ra bài học kinh nghiệm đối với quá trình hoạch định chính sách phát triển sự nghiệp văn hóa Trung Quốc và áp dụng tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Chính trị học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành Chính trị học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành Chính trị học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Bài mẫu 1: Hồ Chí Minh với phương thức khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng tám năm 1945

Mục tiêu nghiên cứu của bài luận văn này là làm rõ sự đúng đắn và phù hợp với điều kiện lịch sử của tư tưởng khởi nghĩa giành chính quyền của Hồ Chí Minh. Là một trong những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp cách mạng trong cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là sự chỉ dẫn một cách sáng tạo về thực hiện bạo lực cách mạng, phương thức khởi nghĩa dân tộc để giành chính quyền năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa một nước độc lập tự do. Thông qua quá trình nghiên cứu, hoạt động thực tiễn người rút ra được những bài học về phương pháp tư duy lý luận cách mạng về nghệ thuật khởi nghĩa dân tộc. Cụ thể luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu, phân tích và đánh giá để trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày quan điểm cơ bản về phương thức khởi nghĩa giành chính quyền của Hồ Chí Minh

Chương hai: trình bày phát triển lực lượng cách mạng đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp với đấu tranh vũ trang khởi nghĩa từng phần

Chương ba: trình bày cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc

Luận văn đã sử dụng tài liệu về Hồ Chí Minh để chứng minh cho tư tưởng của người từ đó luận văn trở thành nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu về các sự kiện văn bản.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Luận văn thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Bài mẫu 1: chiến lược hai hành lang, một vành đai kinh tế trong mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng sự phát triển hai hành lang, một vành đai kinh tế trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hôm qua luận văn tác giả trình bày một số kiến nghị và giải pháp có tính đồng bộ, khả thi để hai tuyến hành lang và vành đai kinh tế nhanh chóng phát huy hiệu quả lần sau tuyệt đối đến với sự phát triển kinh tế Việt Nam nâng cao quan hệ kinh tế quốc tế giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN. Dựa trên các phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp logic, phương pháp thống kê và so sánh. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài Luận Văn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về hành lang kinh tế và cơ sở hình thành chiến lược hoàn thành nên một vành đai kinh tế Việt Nam và Trung Quốc

Chương hai: trình bày thực trạng phát triển chiến lược hành này, một vành đai kinh tế Việt Nam Trung Quốc tác động đối với quan hệ Việt Trung

Chương ba: trình bày các giải pháp phát triển hai vành đai kinh tế Việt Nam Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác ASEAN Trung Quốc trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Luận văn góp phần hệ thống cơ sở lý luận kinh tế và đề suất các giải pháp mang tính đồng bộ nhằm tạo ra mối quan hệ thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Trung Quốc.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Tâm lý học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành Tâm lý học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành Tâm lý học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

bài mẫu 1: Kỹ năng tuyên truyền bằng lời tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của báo cáo viên

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng về kỹ năng tuyên truyền bằng lời tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả trình bày một số biện pháp nâng cao kỹ năng tuyên truyền bằng lời tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của báo cáo viên góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền của họ. Cụ thể tác giả thể hiện luận văn với bố cục như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu kỹ năng tuyên truyền bằng lời tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của báo cáo viên cơ sở

Chương hai: trình bày tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm kỹ năng tuyên truyền bằng lời tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của báo cáo viên cơ sở

Dựa trên các phương pháp nghiên cứu văn bản, điều tra, phỏng vấn, phân tích, quan sát và thực nghiệm. Tác giả đã trình bày hệ thống lý luận xây dựng các khái niệm về kỹ năng tuyên truyền bằng lời đối với tư tưởng Hồ Chí Minh trong đạo đức của báo cáo viên. Từ đó trình bày kết quả góp phần làm sáng tỏ lý luận tâm lý học tuyên truyền và tâm lý học chính trị ở nước ta hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Văn học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành Văn học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành Văn học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Bài mẫu 1: Đề tài đô thị hiện đại trong tỉn văn của các nhà văn Hà Nội (Qua sáng tác của Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phần, Nguyễn Trương Quý,…)

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội ngành văn học hướng đến tiếp cận mục tiêu đối với các tác phẩm truyền thống đương đại viết về Hà Nội. Từ đó nhận biết được mối quan hệ giữa dòng văn học viết về Hà Nội, thấy được sự tồn tại có mối liên kết chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Luận văn đi sâu vào nghiên cứu Hà Nội đô thị hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được nét giá trị và truyền thống cùng với những mục tiêu cần tồn tại cho phát triển đời sống được thể hiện đại tại Hà Nội. Đồng Văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu thống kê tài liệu, mô tả, phân tích, so sánh. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày văn chương viết về Hà Nội và hành trình sáng tác của đỗ phấn, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trương Quý

Chương hai: trình bày bức tranh đời sống đô thị trong tản văn viết về Hà Nội

Chương ba: trình bày đặc sắc trong nghệ thuật thể hiện

Trong quá trình thực hiện, tác giả trình bày những quan điểm khách quan và toàn diện về hệ thống đưa ra một cái nhìn hệ thống đối với bức tranh đời sống đô thị Hà Nội trong các bản văn của các tác giả đã lựa chọn. Từ đó trình bày ý kiến cá nhân nhằm hoàn thiện hệ thống về vấn đề Đã đặt ra. Góp phần cho việc phê bình nghiên cứu và giảng dạy học tập cũng như tham khảo.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Việc hoàn thiện một bài luận văn tốt nghiệp của các bạn học viên trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội không phải là chuyện dễ dàng, nếu các bạn có khả năng tự mình hoàn thiện cho mình một bài luận văn thì không thể tránh được những lỗi sai trong bài làm và điều này cũng không quá khó khăn hãy để Luận Văn Tốt chỉnh sửa bài luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh cho bạn nhé!!!

Luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học trường đại học Khoa học xã hội – nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Bài mẫu 1: anh hưởng của bạo lực giới trong gia đình đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 Ngành xã hội học là một trong những ngành phát triển và được biết đến tại trường đại học khoa học xã hội nhân văn đại học quốc gia Hà Nội. Trong đó bài luận văn nghiên cứu về bạo lực giới trong gia đình được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Bài luận văn làm sáng tỏ các mối liên hệ giữa hiện tượng này đối với hiện tượng trẻ em bị bỏ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Phân tích mối quan hệ giữa hiện tượng bạo lực trong gia đình đối với hiện tượng chế biểu rơi vào hoàn cảnh khó khăn làm rõ những ảnh hưởng tiêu cực về bộ luật giới trong gia đình. Từ quá trình nghiên cứu, tác giả đã xây dựng kết cấu của luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương hai: trình bày thực trạng bạo lực giới trong gia đình ở Việt Nam hiện nay

Chương ba: trình bày hậu quả của bạo lực giới trong gia đình đối với trẻ em

Chương bốn: trình bày kết luận và khuyến nghị

Luận văn có ý nghĩa khoa học trong việc tìm hiểu và phân tích hình thức, nguyên nhân diễn biến và hậu quả của hiện tượng bạo lực giới trong gia đình và làm sáng tỏ các mối liên hệ giữa hiện tượng này với hiện tượng trẻ em bị bỏ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Từ đó góp phần cho việc tìm hiểu ý nghĩa thực tiễn tích cực phát hiện bổ sung những bằng chứng giới trong gia đình cũng như tìm kiếm các nguyên nhân Hạn chế tình trạng này trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Nhận thức của sinh viên về năng lực lãnh đạo của phụ nữ

Được đánh giá là một trong những bài Luận Văn Tốt NghiệpTrường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành xã hội học cho thấy thực trạng nhận thức về vai trò giới nói chung và nhận thức về năng lực lãnh đạo của người phụ nữ nói riêng tại sinh viên. Từ đó luận văn được tìm hiểu dựa trên những nhận thức của sinh viên tại trường đại học trên địa bàn Hà Nội về nâng cao năng lực lãnh đạo của phụ nữ và tích cực tìm kiếm các yếu tố tác động đến nhận thức của sinh viên dựa trên các cơ sở đó trình bày một số biện pháp nhằm tăng cường nhận thức cho sinh viên hiện nay. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: tổng hợp tài liệu, phân tích, phỏng vấn, tham khảo. Từ đó trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương hai: trình bày thực trạng nhận thức của sinh viên về vấn đề phụ nữ tham gia lãnh đạo

Chương ba: trình bày kết luận và khuyến nghị

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ và chứng minh cho tính thực tiễn của phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử cũng như lý luận về giới một số quan điểm triết học. Từ đó góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận của chuyên ngành xã hội học về giới và xã hội trong công tác quản lý.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đó là những thông tin Luận Văn Tốt muốn chia sẻ tới các bạn về các bài mẫu Luận Văn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội hay và sáng tạo. Mọi thông tin có trong bài viết đều được tổng hợp, chọn lọc từ những nguồn tin uy tín. Nếu cần hỗ trợ hay thắc mắc về bài làm của mình thì hãy gọi ngay hotline sđt/tele/Zalo : 0934573149 Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ