Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh: 10 Bài Mẫu Hay Nhất

Mục lục

5/5 - (13 bình chọn)

Để có tư liệu về các bài mẫu Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh hay và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay thì không phải một việc dễ dàng vì Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học lâu đời trong việc đào tạo các ngành về kinh tế. Đây cũng chính là một trong những trường đại học tại miền Nam đào tạo chương trình thạc sĩ đối với các chuyên ngành liên quan đến kinh tế. Trong bài viết sau đây của chúng tôi, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc một số bài luận văn thạc sĩ trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, phát triển kinh tế,… Với hy vọng góp một ít công sức trong việc đem đến nguồn tài liệu tham khảo để tình cậy cho các bạn sinh viên tại trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng như các độc giả quan tâm đến Luận văn thạc sĩ trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay các trường đại học ngày càng yêu cầu khó hơn đối với các bài luận văn tốt nghiệp, đặc biệt là tất bài viết đều được kiểm tra lỗi đạo văn khắt khe, đòi hỏi các bạn sinh viên cần phải đầu tư rất nhiều thời gian mới thực hiện tốt được bà, tuy nhiên các bạn cũng đừng quá lo lắng vì hiện tại Team Luận Văn cso cung cấp dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói. Nhắn tin hoặc gọi Zalo/tele : 0934573149 nếu các bạn gặp bất kì vấn đề khó khăn trong viết bài.

Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính ngân hàng, ứng dụng vào ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức.

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kinh tế được hình thành lâu đời nhưng vẫn có giá trị tham khảo cho đến thời điểm ngày này. Luận văn thực hiện phân tích các yêu tố chủ yếu trong mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng và cấu trúc tổ chức của mô hình tập đoàn, từ đó áp dụng cho ngân hàng BIDV Chồng quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức. Thông qua các phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, thống kê và diễn vậy. Tác giả đã xây dựng mô hình tổ chức và cấu trúc tổ chức của ngân hàng mẹ trong hệ thống BIVD. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày lý thuyết tổ chức và cấu trúc tổ chức tập đoàn tài chính ngân hàng

Chương hai: trình bày hoạt động của ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp cho việc xây dựng mô hình tổ chức và cấu trúc bộ máy ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam theo mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng.

Đứng trước yêu cầu hội nhập, sự lực mạnh của nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Tác giả cho thấy việc cần thiết khách quan để hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng là quá trình thực hiện quan trọng nhất hiện nay. Từ đó hướng đến sự phát triển bền vững cho các ngân hàng tài chính tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài viết liên quan : Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân


Luận văn thạc sĩ ngành kinh doanh thương mại Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ ngành kinh doanh thương mại Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ ngành kinh doanh thương mại Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 1: Luận văn ngành kinh doanh thương mại Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ vận tải biển của hãng tàu ever green tại thành phố Hồ Chí Minh.

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kinh doanh thương mại được hình thành và phát triển vào năm 2014 dựa trên các cơ sở tìm kiếm từ thực tiễn. Qua quá trình thực hiện tìm hiểu và phân tích, hãng tàu Evergreen. Tác giả đã trình bày công tác xác định yếu tố ảnh hưởng đến sự nghiệp đối với chất lượng dịch vụ vận tải biển của hãng tàu cũng như đánh giá mức độ hài lòng và đề suất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ vận tải biển. Sau khi xác định được mục tiêu và đối tượng nghiên cứu, bằng các phương pháp luận, Cùng các phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp sử dụng công cụ xử lý thông tin. Tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan quá trình nghiên cứu của đề tài

Chương hai: trình bày cơ sở khoa học của đề tài

Chương ba: trình bày thì kỷ nguyên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận và đề suất các giải pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn là cơ sở đề ra các chiến lược cho việc cải tiến chất lượng dịch vụ vận tải biển, Nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra kết quả nghiên cứu còn được đánh giá cao trong việc tìm hiểu các yếu tố giúp cho các nhà lãnh đạo của hãng tàu ever green xác định các yếu tố chính tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải biển của hãng tàu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngành Kinh tế chính trị Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh nhằm hoàn thiện những vấn đề hệ thống lý luận phát triển du lịch theo hướng bền vững. Thông qua một số bài học kinh nghiệm rút ra trong việc phát triển bền vững và không bật vững. Tác giả đánh giá mức độ tiềm năng thực vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ đó thể hiện quan điểm phát triển du lịch bền vững và làm rõ một số nguyên nhân đối với chỉ tiêu có thể du lịch. Tìm hiểu về những vấn đề ô nhiễm môi trường và các tác động của hoạt động du lịch đối với cộng đồng tại địa phương. Thông qua luật văn, tác giả đề suất một số biện pháp góp phần Đưa du lịch Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững. Nắm bắt được những vấn đề đó, tác giả thực hiện trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững

Chương hai: trình bày thực trạng phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Chương ba: trình bày các giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh. Thực trạng phát triển du lịch bền vững nên được tiếp cận với góc độ khoa học kinh tế chính trị, luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu về kế thừa, phương pháp trừ tượng hóa khoa học, thống kê, phân tích và tổng hợp. Từ đó khái quát lên những vấn đề lý luận phát triển du lịch theo hướng bền vững phân tích thực trạng phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Bình dựa trên các quan điểm phát triển bền vững. Để suất giải pháp góp phần vững. Ngoài ra luận văn còn là tham khảo cho các nhà quản lý trong việc hoạch định các chính sách phát triển du lịch Quảng Bình trong tương lai.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn ngành Kinh tế chính trị Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị được hình thành và phát triển vào năm 2014 tại trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu và đề ra các mục tiêu làm rõ những nội dung cơ bản về lý luận dân số và công tác dân số cũng như kế hoạch hóa gia đình. Từ đó phân tích và đánh giá thực trạng trong công tác dân số kế hóa gia đình tại tỉnh Đồng Nai. Chỉ ra những việc được làm cũng như những nguyên nhân dẫn đến thành công và hạn chế trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, luận văn cần đề suất giải pháp phù hợp trong việc nâng cao chất lượng công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Bằng các phương pháp luận, phương pháp phân tích tài liệu, quan sát, thống kê. Tác giả đã làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu dựa trên cái cổ trình bày như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận chung về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình

Chương hai: trình bày thực trạng công tác dân số kế hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2013

Chương ba: trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân số kế hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2025.

Luận văn được xây dựng dựa trên những vấn đề thực tiễn mà tác giả thu thập được thông qua các số liệu cụ thể. Đây chính là một trong những bài luận văn nghiên cứu khá sâu trong thực tiễn phù hợp làm tham khảo cho chị ngành kinh tế chính trị tại trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi lợn thịt tại huyện củ chi thành phố Hồ Chí Minh

Dựa trên các cơ sở lý thuyết và đi chơi thực tiễn tượng hiện trạng chăn nuôi lợn thịt và các hộ chăn nuôi. Tác giả đã hình thành nên có thể nghiên cứu chuyên ngành kinh tế phát triển tại trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn phân tích hiệu quả kĩ thuật và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt. Theo kết quả phân tích, tác giả trình bày những đề suất và chính sách giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt thành phố thể hữu hình theo mô hình nông hộ. Cụ thể luận văn được thực hiện dựa trên kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày hiện trạng kinh tế và kĩ thuật nuôi lợn

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận và đề suất một số chính sách nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng cách vận dụng lý thuyết cũng như dựa trên các cơ sở điều tra và thu thập tài liệu. Tác giả đã xây dựng mô hình kinh tế trước mình các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế của việc chăn nuôi lợn. Đề suất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt ở thành phố theo hướng ổn định và hiệu quả.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển động tới công ty xây dựng số một thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Để làm rõ cơ sở lý luận về tiền đề kinh tế và mô hình công ty mẹ và công ty con. Từ đó phân tích thực trạng hoạt động công ty xây dựng số một. Nêu ra những mặt hạn chế trong quá trình chuyển đổi sang các hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Luận văn được xây dựng dựa trên những phương pháp nghiên cứu cụ thể kết hợp những phương pháp lịch sử và biện chứng cùng các phương pháp thống kê, so sánh và phân tích tổng hợp để trình bày nhận xét và kiến nghị của tác giả. Với bố cục trong văn được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về tập đoàn kinh tế và mô hình công ty mẹ, công ty con

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động của tổng công ty xây dựng số một

Chương ba: trình bày những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số một thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn đã xây dựng những vấn đề cơ bản về tập đoàn kinh tế cùng mô hình công ty mẹ công ty con trên thế giới. Từ đó kết quả nghiên cứu của luận văn là quá trình đưa ra cơ sở cho việc thành lập mô hình chuyển đổi đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn Nhấthy vọng sẽ mang đến cho các bạn nhiều sáng kiến hữu dụng cho bài làm của các bạn!!!


Bài mẫu 2: Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngành Quản trị kinh doanh Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần các kinh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh được thực hiện vào năm 2009 tại trường đại học kinh tế tp. HCM. Bài luận văn tập trung nghiên cứu và xây dựng mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ tín dụng cùng sự thỏa mãn của khách hàng khi theo mô hình sử dụng chất lượng dịch vụ Servqual. Từ đó điều chỉnh mức calo và thành phần phụ thêm mô hình cũng như kiểm soát mô hình đưa ra các kết quả khảo sát nghiên cứu đề suất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng VPBank. Bài luận văn được nghiên cứu qua hai bước chính như: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Với các phương pháp nghiên cứu lịch sử dụng trong bài luận văn như: tổng hợp tài liệu, so sánh, xử lý, phương thức. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ tín dụng và sự thỏa mãn của khách hàng

Chương hai: trình bày phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng của VPBank

Chương ba: trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của VPBank

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả trình bày một số kiến nghị và giải pháp trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay góp phần đáng kể cho sự phát triển của ngân hàng VPBank trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Luận văn thạc sĩ ngành Tài chính – ngân hàng Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ ngành Tài chính – ngân hàng Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ ngành Tài chính – ngân hàng Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành Tài chính – ngân hàng Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức để đo lường nguy cơ tài chính tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng sử dụng cái phương pháp đo lường nguy cơ tài chính để trình bày mô hình hiệu quả và có tính khách quan cao để đo lường nguy cơ tài chính tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó hỗ trợ cho các nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể hơn về nguy cơ tài chính tại các công ty niêm yết, đồng thời giúp cho các nhà đầu tư tránh được ruổi do khi các công ty bị phá sản và xây dựng một danh mục đầu tư hiệu quả. Thông quan  các phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê, mô tả và phân tích từ đó đề suất mô hình đo lường nguy cơ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và xếp hạng các công ty niêm yết tham khảo. Ngoài ra, luận văn còn được xây dựng với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về mô hình phân tích đã bị thức để đo lường nguy cơ tài chính tại các công ty

Chương hai: trình bày khả năng ứng dụng mô hình phương thức đã bị thức để đo lường nguy cơ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng mô hình phương thức đã bị thức tài chính tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Như vậy tác giả đã hoàn thiện cơ sở nghiên cứu về các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hỗ trợ cho quá trình đầu tư của các doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Mong rằng những thông tin về các bài mẫu Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đa dạng các ngành được Luận Văn Tốt chia sẻ trên đây sẽ là tiền đề cho sự thành công về bài luận văn thạc sĩ của chính các bạn. Bất cứ khi nào các bạn cần hỗ trợ hay tư vấn thêm về bài làm thì hãy liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ