Mẫu Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm

4.8/5 - (5 bình chọn)

Dưới đây là Mẫu Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm được Luận Văn Tốt tìm kiếm, tổng hợp lại để chia sẻ đến các bạn có nhu cầu viết bài Nhật Ký Thực Tập nhằm hoàn thiện bài Báo Cáo Thực Tập ngành Bảo Hiểm của mình.

Trong quá trình viết bài Báo Cáo Thực Tập ngành Bảo Hiểm, Luận Văn Tốt hiện nay có thể có một số khó khăn khi làm bài, cũng như không có đủ tài liệu để tham khảo, bên mình có nhận làm trọn gói cho các bạn không biết bắt đầu từ đâu, hay các bạn đang làm dở dang, cần chỉnh sửa bài cho hay hơn,  các bạn hãy liên hệ ZALO: 093 457 3149 để được Luận Văn Tốt tư vấn về bài làm cũng như hoàn thiện trọn gói bài làm cho các bạn nhé.


Mẫu Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm
Mẫu Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 1

 

  Tuần 1
  Thứ 2

(02/01)

Thứ 3

(03/01)

Thứ 4

(04/01)

Thứ 5

(05/01)

Thứ 6

(06/01)

Thứ 7

(07/01)

Chủ Nhật

(08/01)

Nội dung thực hiện -Được training về công ty -Được training về sản phẩm

– Gặp giáo viên hướng dẫn

-Được training về sản phẩm

-Hỏi nhân viên kinh doanh hướng dẫn thực tập về quy trình thực tập

-Được training kĩ năng telesales

– Lên Kế hoạch thực tập dự kiến

-Được training kĩ năng telesales

– Nhờ nhân viên kinh doanh hướng dẫn thực tập kiểm tra Kế hoạch thực tập dự kiến

– Hoàn chỉnh Kế hoạch thực tập dự kiến
 

Ghi chú

 

 

 

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 2

  Tuần 2
  Thứ 2

(09/01)

Thứ 3

(10/01)

Thứ 4

(11/01)

Thứ 5

(12/01)

Thứ 6

(13/01)

Thứ 7

(14/01)

Chủ Nhật

(15/01)

Nội dung thực hiện -Được hướng dẫn về quy trình làm Hội thảo

-Nghiên cứu trên trang 123.docx để lựa chọn giữa đề tài “quy trình bán hàng” và “kế hoạch khuyến khích động viên nhân viên bán hàng”

-Được training về cách nhận diện khách hàng tại Hội thảo

– Lựa chọn đề tài

– Được training về cách xử lý thông tin khách hàng

– Tham khảo các luận văn về quy trình bán hàng trên trang 123.docx, luanvan.net

– Được training về cách ách chạy mô hình sản phẩm

– Tham khảo các luận văn về quy trình bán hàng trên trang tailieu.vn

– Được training về kĩ năng tư vấn

– Lên đề cương chi tiết

-Được hướng dẫn về quy định trong soạn thảo Hợp đồng

-Tiếp tục lên đề cương chi tiết

-Hoàn thành đề cương chi tiết
Ghi chú

 

 

 

 

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 3

  Tuần 3
  Thứ 2

(16/01)

Thứ 3

(17/01)

Thứ 4

(18/01)

Thứ 5

(19/01)

Thứ 6

(20/01)

Thứ 7

(21/01)

Chủ Nhật

(22/01)

Nội dung thực hiện – Gặp giáo viên hướng dẫn Hoàn thiện đề cương chi tiết theo hướng dẫn của giáo viên Làm lý do chọn đề tài và mục tiêu của luận văn (chương 1) Nghiên cứu bài viết “Các phương pháp nghiên cứu khoa học” trên trang LuanVan.co, để làm nội dung phần “Phương pháp nghiên cứu” (chương 1) Trao đổi với nhân viên kinh doanh để làm nội dung phần “đối tượng và phạm vi nghiên cứu” (chương 1) Nghiên cứu trên hướng dẫn viết luận văn của Khoa để làm nội dung phần “Bố cục luận văn”

(chương 1)

Hoàn chỉnh chương 1
Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 4

  Tuần 4
  Thứ 2

(06/02)

Thứ 3

(07/02)

Thứ 4

(08/02)

Thứ 5

(09/02)

Thứ 6

(10/02)

Thứ 7

(11/02)

Chủ Nhật

(12/02)

Nội dung thực hiện – Gọi mời KH tham gia Hội thảo

– Nghiên cứu thông tin công ty trên trang chủ của Daiichi Life Việt Nam, trên tài liệu thực tập để làm nội dung phần “Lịch sử hình thành và phát triển của công ty” (chương 2)

– Gọi mời KH tham gia Hội thảo

– Nghiên cứu thông tin công ty trên trang chủ của Daiichi Life Việt Nam, trên tài liệu thực tập để  làm nội dung phần “Định hướng phát triển của công ty”(chương 2)

– Gọi mời KH tham gia Hội thảo

– Nghiên cứu tài liệu thực tập để làm nội dung phần “cơ cấu tổ chức”

(chương 2)

– Gọi xác nhận tham gia Hội thảo

– Nghiên cứu tài liệu thực tập để làm nội dung phần “sản phẩm, thị trường, hình thức kinh doanh của công ty” (chương 2)

– Gọi xác nhận tham gia Hội thảo

– Xin số liệu về báo cáo tài chính 5 năm qua của công ty (chương 2)

– Làm Hội thảo

– Phân tích báo cáo tài chính 5 năm qua để làm nội dung phần “Kết quả kinh doanh của công ty” (chương 2).

– Hoàn chỉnh chương 2
Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 5

  Tuần 5
  Thứ 2

(13/02)

Thứ 3

(14/02)

Thứ 4

(15/02)

Thứ 5

(16/02)

Thứ 6

(17/02)

Thứ 7

(18/02)

Chủ Nhật

(19/02)

Nội dung thực hiện -Tìm KH mời tham gia Hội thảo

– Lên quy trình bán Bảo hiểm Nhân thọ(chương 3)

– Tìm KH mời tham gia Hội thảo

– Làm nội dung phần “tìm kiếm khách hàng thông qua Hội thảo – mời bằng Telesales” bằng kiến thức thực tập thực tế (chương 3)

– Tìm KH mời tham gia Hội thảo

– Làm nội dung phần “tìm kiếm khách hàng thông qua Hội thảo – mời trực tiếp” bằng kiến thực đi thị trường thực tế 3 ngày qua (chương 3)

– Gọi xác nhận tham gia Hội thảo

– Làm nội dung phần “tìm kiếm khách hàng trực tiếp” bằng kiến thức đi thị trường thực tế (chương 3)

– Gọi xác nhận tham gia Hội thảo

– Làm nội dung phần “tìm kiếm khách hàng trực tiếp” bằng kiến thức đi thị trường thực tế (chương 3)

– Làm Hội thảo

– Làm nội dung phần “tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội” bằng cách đi hỏi trực tiếp các nhân viên kinh doanh online (chương 3)

– Làm nội dung phần “khơi gợi nhu cầu của khách hàng” thông qua kiến thức thực tế 2 lần làm Hội thảo (chương 3)
Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 6

  Tuần 6
  Thứ 2

(20/02)

Thứ 3

(21/02)

Thứ 4

(22/02)

Thứ 5

(23/02)

Thứ 6

(24/02)

Thứ 7

(25/02)

Chủ Nhật

(26/02)

Nội dung thực hiện – Phân tích thông tin khách hàng thông qua Hội thảo

– Làm “khơi gợi nhu cầu của khách hàng” thông qua kiến thức thực tế 2 lần làm Hội thảo (chương 3)

– Phân tích thông tin khách hàng thông qua Hội thảo

-Làm “tiếp cận  nhu cầu của khách hàng” thông qua kiến thức thực tế 2 lần làm Hội thảo và đi thị trường (chương 3)

– Phân tích thông tin khách hàng thông qua Hội thảo

– Làm “tiếp cận  nhu cầu của khách hàng” thông qua kiến thức thực tế 2 lần làm Hội thảo và đi thị trường tuần trước (chương 3)

– Chạy mô hình sản phẩm

– Làm “tư vấn sản phẩm cho khách hàng” bằng kiến thức đi thị trường tuần trước (chương 3)

– Chạy mô hình sản phẩm

-Làm “Kí hợp đồng” thông qua kiến thức đi thị trường và tài liệu quy trình Kí hợp đồng của công ty

Làm “chăm sóc khách hàng” bằng cách hỏi trực tiếp nhân viên kinh doanh và thông qua tài liệu quy định về quyền và nghĩa vụ của 2 bên tham gia Bảo hiểm (chương 3)

– Chạy mô hình sản phẩm

– Nhờ nhân viên kinh doanh hướng dẫn thực tập kiểm tra nội dung quy trình bán Bảo hiểm Nhân thọ (chương 3)

-Làm “đánh giá chung” thông qua kiến thức thực tế thực tập  2 tháng tại công ty (chương 3)
Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm
Mẫu Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 7

  Tuần 7
  Thứ 2

(27/02)

Thứ 3

(28/02)

Thứ 4

(01/03)

Thứ 5

(02/03)

Thứ 6

(03/03)

Thứ 7

(04/03)

Chủ Nhật

(05/03)

Nội dung thực hiện – Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Hoàn chỉnh nội dung chương 3

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Đưa ra đề xuất bằng cách nghiên cứu các luận văn trên các trang tài liệu online (chương 4)

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Đưa ra đề xuất bằng cách nghiên cứu các luận văn trên các trang tài liệu online

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Đề ra đề xuất bằng cách nghiên cứu sách chuyên môn và kiến thức đã học

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

-Đề ra đề xuất bằng cách nghiên cứu sách chuyên môn và kiến thức đã học

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Hoàn chỉnh đề xuất giải pháp khắc phục điểm yếu

– Đưa ra kết luận chung cho luận văn
Ghi chú

 

 

 

 

 

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 8

  Tuần 8
  Thứ 2

(06/03)

Thứ 3

(07/03)

Thứ 4

(08/03)

Thứ 5

(09/03)

Thứ 6

(10/03)

Thứ 7

(11/03)

Chủ Nhật

(12/03)

Nội dung thực hiện – Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Hoàn chỉnh nội dung toàn luận văn

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Hoàn chỉnh nội dung toàn luận văn

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Làm “trích dẫn nguồn tham khảo” dựa vào hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của Khoa

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Canh chỉnh bố cục, cỡ chữ, font chữ, format của luận văn dựa vào hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của Khoa

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Làm mục lục dựa vào hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của Khoa

– Tư vấn KH đã tham gia Hội thảo

– Làm trang bìa và màu sắc của luận văn

– Hoàn chỉnh luận văn
Ghi chú

 

 

 

 

 

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 9

  Tuần 9
  Thứ 2

(13/03)

Thứ 3

(14/03)

Thứ 4

(15/03)

Thứ 5

(16/03)

Thứ 6

(17/03)

Thứ 7

(18/03)

Chủ Nhật

(19/03)

Nội dung thực hiện – Trực tiếp đi thị trường tìm KH và tư vấn

– Hoàn chỉnh nội dung chương 3 theo kiến thức thực tập thực tế sau gần 3 tháng (nếu cần)

– Trực tiếp đi thị trường tìm KH và tư vấn

– Hoàn chỉnh nội dung chương 3 theo kiến thức thực tập thực tế sau gần 3 tháng (nếu cần)

– Trực tiếp đi thị trường tìm KH và tư vấn

– Gặp giáo viên hướng dẫn

– Trực tiếp đi thị trường tìm KH và tư vấn

– Hoàn chỉnh luận văn theo hướng dẫn của giáo viên

– Trực tiếp đi thị trường tìm KH và tư vấn

– Hoàn chỉnh luận văn theo hướng dẫn của giáo viên

– Trực tiếp đi thị trường tìm KH và tư vấn

– Hoàn chỉnh luận văn theo hướng dẫn của giáo viên

– In luận văn dựa vào hướng dẫn luận văn thực tập của Khoa
Ghi chú  

 

 

 

Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm tuần 10

  Tuần 10
  Thứ 2

(20/03)

Thứ 3

(21/03)

Thứ 4

(22/03)

Thứ 5

(23/03)

Thứ 6

(24/03)

Thứ 7

(25/03)

Chủ Nhật

(26/03)

Nội dung thực hiện – Soạn thảo Hợp đồng – Soạn thảo Hợp đồng – Soạn thảo Hợp đồng – Tham gia kí Hợp đồng – Tham gia kí Hợp đồng – Tham gia kí Hợp đồng

– Xin xác nhận thực tập

 

– Nộp luận văn tốt nghiệp cho giáo viên
Ghi chú  

 

 

 

 

Trên đây là Nhật ký thực tập tại công ty bảo hiểm được Luận Văn Tốt tìm kiếm, tổng hợp lại nhằm chia sẻ đến các bạn sinh viên có nhu cầu hoàn thành Nhật Ký Thực Tập của mình, trong quá trình viết bài nếu có khó khăn hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt để được hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn đề tài, hướng dẫn làm đề cương, cũng như làm bài Báo Cáo Thực Tập ngành Bảo Hiểm trọn gói, bao dấu, chứng từ,… các bạn nhé !

Chúc các bạn sinh viên, học viên có một kỳ học vui vẻ, nhiều sức khỏe, và đặc biệt là đạt được điểm cao trong bài Báo Cáo Thực Tập sắp tới nhé !!!

Hẹn gặp lại các bạn ở ZALO: 093 457 3149

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ