Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

5/5 - (1 bình chọn)

Hello, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn sinh viên mẫu Báo cáo thực tập Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty, các bạn sinh viên nào đang thực tập ngành tài chính doanh nghiệp. Hy vọng bài mẫu dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi tới các bạn sinh viên ngành tài chính doanh nghiệp.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì trong quá trình làm bài báo cáo thực tập, cũng như không biết bắt đầu từ đâu, hoặc có thể thiếu thốn nguồn tài liệu để làm thì hãy nhắn tin zalo cho Luận Văn Tốt để được Hỗ trợ hoàn thiện bài báo cáo thực tập bao mộc với chi phí phù hợp túi tiền sinh viên nhé.

……………………………………………..

CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 

Để khởi sự và tiến hành hoạt động kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lượng vốn nhất định. Vốn là một tiền đề cần thiết không thể thiếu cho việc hình thành và phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Nhà nước tạo môi trường hành lang kinh tế pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động đồng thời tạo ra áp lực cho các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh phải chú trọng quan tâm đến vốn để tạo lập quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất.

Nhờ đó nhiều doanh nghiệp đã kịp thích nghi với tình hình mới, hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt song bên cạnh đó không ít doanh nghiệp trước đây làm ăn có phần khả quan nhưng trong cơ chế mới đã hoạt động kém hiệu quả. Thực tế này là do nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân quan trọng là công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng đồng vốn còn quá thấp.

Chính vì vậy, vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải xác định và phải đáp ứng được nhu cầu vốn thường xuyên cần thiết và hiệu quả sử dụng đồng vốn ra sao? Đây là một vấn đề nóng bỏng có tính chất thời sự không chỉ được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm, mà còn thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, khoa học vào doanh nghiệp.
Xuất phát từ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của vốn lưu động và thông qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH TMDV Tân Sáng Tạo, tôi quyết định chọn đề tài: “Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH TMDV Tân Sáng Tạo” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận bố cục của luận văn gồm 4 chương:
Chương I: Lời mở đầu
Chương II: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Chương III: Thực trạng và công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH TMDV Tân Sáng Tạo
Chương IV: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH TMDV Tân Sáng Tạo
Mặc dù đã hết sức cố gắng song do trình độ nhận thức về thực tế và lý luận còn hạn chế, đề tài này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu của các thầy cô, các cán bộ tài chính đã qua công tác cũng như các bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn.

 Mục tiêu nghiên cứu:
Sau khi nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh, vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty, đề tài được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH TMDV Tân Sáng Tạo trong điều kiện Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức WTO và thế giới vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính
• Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Để có thể nhận thức đúng, khách quan được tình hình kinh doanh thực tế lĩnh vực kinh doanh thương mại, từ đó có thể đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính sát với thực tế thì:
– Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, xây dựng các giả thiết để tiến hành thử nghiệm thống kê dựa trên các lý luận chung từ các tài liệu tham khảo xung quanh môn học phân tích tình hình tài chính, sách, báo chí, website và từ phía các phòng ban đơn vị của công ty.

– Để có thể hoàn thành tốt, bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này không chỉ dựa trên các cơ sở lý thuyết mà còn dựa trên quá trình tiếp cận thực tế thông qua các giai đoạn thực tập và làm việc tại đơn vị.
– Phương pháp khảo sát thực tế và phân tích kết hợp với tư duy lôgic, các phương pháp có tính liên ngành như điều tra, tổng hợp, thống kê, so sánh và những phương pháp khoa học chung như mô hình hóa các quy trình, cơ cấu tổ chức… để nghiên cứu các khía cạnh chính của vấn đề nhằm gắn lý luận với thực tế, để đề tài nghiên cứu sẽ trở nên hữu ích, không xa rời thực tế, có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

ĐỀ CƯƠNG báo cáo thực tập 

CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG II: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
2.1. Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động
2.1.1. Khái niệm vốn lưu động
2.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
2.1.3. Thành phần vốn lưu động
2.1.4. Vai trò của vốn lưu động
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
2.2.1. Quản lý và bảo toàn vốn lưu động
2.2.2. Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.2.1 Khái niệm và ý nghĩa hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TÂN SÁNG TẠO
3.1. Giới thiệu công ty TNHH TMDV Tân Sáng Tạo
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.1.2.1. Chức năng của công ty
3.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty
3.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty
3.1.4. Bộ máy kế toán của Công ty
3.1.5. Lĩnh vực hoạt động của công ty
3.2. Thực trạng và công tác quản lý và sữ dụng vốn lưu động tại công ty TNHH TMDV Tân Sáng Tạo
3.2.1. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong hai năm 2015 – 2016
3.2.2. Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty
3.2.2.1. Nguồn vốn lưu động thường xuyên
3.2.2.2. Nguồn vốn lưu động tạm thời
3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.3.1. Khái quát cơ cấu TSLĐ
3.2.3.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
SỬ DỤNG VỐN
3.2.3.3. Sức sinh lời của vốn lưu động, hệ số thanh toán hiện thời và hệ số thanh toán nhanh
3.2.4. Một số vấn đề tồn tại trong việc sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Tân Sáng Tạo
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TÂN SÁNG TẠO
4.1. Phương hướng phát triển của công ty
4.2. Một số giải pháp
4.2.1. Giải pháp quản lý vốn bằng tiền
4.2.2. Giải pháp cho vấn đề hàng tồn kho
4.2.3. Giải pháp quản lý khoản phải thu
4.2.4. Bố trí lại cơ cấu vốn của Công ty.
4.2.5. Giải pháp điều chỉnh lại cơ cấu vốn lưu động.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

Trong quá trình tìm kiếm tài liệu để hoàn thiện bài báo cáo thực tập của mình, nếu có bất kỳ khó khăn gì, thì xin đừng chịu đựng một mình, các bạn đã quá áp lực rồi, việc học 4 năm qua, cộng với công việc làm thêm, chắc hẵn khiến bạn không có thời gian và bị stress rất nhiều. Luận Văn Tốt ra đời với trách nhiệm cao cả là hỗ trợ các bạn sinh viên đang gặp tình trạng mà mình đã nói, DỊCH VỤ THUÊ VIẾT KHÓA LUẬN, sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên chặng đường sinh viên còn lại của các bạn. ?

KẾT LUẬN Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển, tìm được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập và sử dụng đồng vốn của mình sao cho có hiệu quả nhất. Đây có thể coi là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.
Cũng như tất cả các doanh nghiệp khác trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Tân Sáng Tạo đã luôn quan tâm, chú trọng đến vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn bỏ ra của mình. Trong những năm vừa qua, Công ty đã có nỗ lực cố gắng vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, song bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Tân Sáng Tạo , được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo và cán bộ phòng Kế toán – Tài vụ của Công ty tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “ Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH TMDV Tân Sáng Tạo ”. Đây là một đề tài tương đối rộng, hơn nữa do hạn chế về thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cũng như hiểu biết chuyên môn nên luận văn này cũng không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cán bộ phòng Kế toán – Tài vụ của Công ty và các bạn sinh viên để tôi có thể hoàn thiện hơn nữa bài luận văn của mình.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo , cán bộ phòng Kế toán – Tài vụ của Công ty TNHH Tân Sáng Tạo đã tận tình chỉ bảo tôi trong suốt thời gian thực tập cũng như hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

…………………………………………………..

Nếu đã tham khảo qua mẫu Báo cáo thực tập Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, trên đây mà vẫn chưa đủ đáp ứng được cho bài làm các bài, thì hãy nhắn tin cho Luận Văn Tốt qua zalo để được gửi thêm nhiều mẫu báo cáo thực tập nữa nhé. Hoặc nếu không có thời gian hoàn thiện bài làm, thì hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được sử dụng Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập bao nhật ký với chi phí phù hợp nhé.

XIN LƯU Ý: BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG VÀ MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN VỚI LUẬN VĂN TỐT QUA ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ