300 Đề Tài + Mẫu Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành Luật Hành Chính

5/5 - (6 bình chọn)

Đề tài Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành Luật Hành Chính là các chủ đề được lựa chọn để thực hiện nghiên cứu, phân tích và đánh giá các quy định pháp luật trong lĩnh vực hành chính. Những đề tài này thường xoay quanh các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến quản lý và điều hành các cơ quan nhà nước, hoạt động của các tổ chức, đơn vị trong bộ máy hành chính, và các quan hệ hành chính giữa các đối tượng khác nhau.

Một số đề tài nghiên cứu khoa học luật hành chính có thể liên quan đến các lĩnh vực như quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý vận tải, quản lý ngân sách nhà nước, quản lý dự án, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện pháp luật. Các đề tài này có thể đóng góp vào việc phát triển và cải thiện hệ thống hành chính công, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các đối tượng tham gia hành chính, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của pháp luật hành chính.

Ngoài những chia sẻ tài liệu ích cho các thì Luận Văn Tốt còn cung cấp dịch vụ nhận làm nghiên cứu khoa học thuê trọn gói, với kinh nghiệm hơn 10 và đội ngũ chuyên nghiệp chúng tôi cam đoan sẽ mang đến cho các bạn kết quả bài làm hơn cả mong đợi của các bạn. Ngay bây giờ hãy liên hệ về tổng đài sđt/zalo/tele : 0934573149 của Luận Văn Tốt để được tư vấn và hỗ trợ. 

Tiêu Chí Để Chấm Điểm Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính

Tiêu Chí Để Chấm Điểm Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính
Tiêu Chí Để Chấm Điểm Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính

Tiêu chí để chấm điểm đề tài nghiên cứu khoa học luật hành chính có thể khác nhau tùy vào từng giảng viên hướng dẫn và yêu cầu của trường đại học. Tuy nhiên, một số tiêu chí chung thường được sử dụng để đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học luật hành chính bao gồm:

 • Tính mới và ý nghĩa của đề tài: Đề tài cần phải đặt ra câu hỏi nghiên cứu mới và có ý nghĩa, đưa ra giải pháp mới hoặc nâng cao giải pháp đã có.
 • Tài liệu tham khảo và phương pháp nghiên cứu: Đề tài cần có tài liệu tham khảo đầy đủ, chính xác và liên quan đến chủ đề. Phương pháp nghiên cứu cần được xây dựng logic, khoa học và phù hợp với mục tiêu của đề tài.
 • Tính khả thi và thực tiễn: Đề tài cần đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện và có tính ứng dụng thực tế trong lĩnh vực hành chính.
 • Kiến thức và kỹ năng của tác giả: Đề tài cần phản ánh được kiến thức, kỹ năng và năng lực của tác giả trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • Kết quả nghiên cứu và giải pháp đề xuất: Đề tài cần có kết quả nghiên cứu rõ ràng và đáng tin cậy, giải pháp đề xuất cần được trình bày chi tiết, logic và thuyết phục.
 • Cấu trúc và hình thức báo cáo: Đề tài cần có cấu trúc rõ ràng, logic và hình thức báo cáo đúng quy định của trường đại học. Báo cáo cần trình bày bằng ngôn ngữ chính xác, mạch lạc và có tính thuyết phục.

Tất cả các tiêu chí trên đều quan trọng và có ảnh hưởng đến điểm số của đề tài nghiên cứu khoa học luật hành chính.

Cấu Trúc Cơ Bản Của Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính

Cấu Trúc Cơ Bản Của Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính
Cấu Trúc Cơ Bản Của Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính

Cấu trúc cơ bản của đề tài nghiên cứu khoa học luật hành chính thường bao gồm các phần sau:

 • Mở đầu: Bao gồm lời giới thiệu về đề tài, lý do chọn đề tài, mục đích và phạm vi nghiên cứu.
 • Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu và các công trình khoa học đã được sử dụng để nghiên cứu vấn đề.
 • Phương pháp nghiên cứu: Trình bày các phương pháp, kỹ thuật và quy trình được sử dụng để thu thập dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu.
 • Kết quả nghiên cứu: Trình bày các kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh giá các kết quả đó.
 • Thảo luận và đánh giá: Trình bày các bàn luận và phân tích chi tiết về kết quả nghiên cứu, so sánh với các nghiên cứu trước đó và đánh giá độ tin cậy và tính ứng dụng của kết quả.
 • Kết luận: Tóm tắt các kết quả đạt được, những bài học rút ra từ đề tài, những hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
 • Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu và các công trình khoa học đã được sử dụng trong quá trình nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo : Nghiên Cứu Khoa Học Về Mạng Xã Hội

Những Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính Chọn Lọc

Những Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính Chọn Lọc
Những Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính Chọn Lọc
 1. Tác động của Luật Đầu tư nước ngoài đến sự phát triển kinh tế Việt Nam.
 2. Tổ chức bảo vệ môi trường và quyền lợi của cộng đồng đối với các dự án đầu tư.
 3. Luật pháp về chính sách đô thị và quản lý đô thị trong bối cảnh phát triển đô thị ở Việt Nam.
 4. Phân tích và đánh giá hiệu quả của các biện pháp pháp lý về quản lý hành chính công.
 5. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính công.
 6. Luật An toàn thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp.
 7. Nghiên cứu về Quy hoạch đất đai và sử dụng đất trong lĩnh vực hành chính.
 8. Tác động của Chính sách giáo dục đến sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.
 9. Đánh giá hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.
 10. Nghiên cứu về Luật thương mại và quản lý thị trường trong kinh tế thị trường.
 11. Tác động của Luật Đầu tư nước ngoài đến sự phát triển kinh tế Việt Nam.
 12. Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành Luật Hành Chính Tổ chức bảo vệ môi trư
 13. Phân tích vai trò của văn bản pháp luật trong quản lý hành chính công.
 14. Quản lý đất đai và tài nguyên trong lĩnh vực hành chính công.
 15. Đánh giá hiệu quả của quy trình pháp lý trong giải quyết tranh chấp hành chính.
 16. Nghiên cứu về tác động của Luật Tổ chức tư pháp đến quá trình phát triển của hệ thống tư pháp Việt Nam.
 17. Phân tích và đánh giá hiệu quả của chính sách phòng, chống tham nhũng trong hành chính công.
 18. Nghiên cứu về quy trình đấu thầu công trình và các vấn đề liên quan trong lĩnh vực hành chính công.
 19. Tác động của Luật Thông tin và Công nghệ thông tin đến quản lý và bảo vệ thông tin trong hành chính công.
 20. Nghiên cứu về Luật Tự do thông tin và quyền truy cập thông tin của người dân trong hành chính công.
 21. Phân tích tác động của Luật Đất đai đến quản lý tài nguyên đất đai trong hành chính công.
 22. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính công và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 23. Tác động của chính sách thuế đến doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế.
 24. Tư pháp hóa trong lĩnh vực hành chính công và tác động đến quy trình giải quyết tranh chấp hành chính.
 25. Nghiên cứu về chính sách quản lý nhân sự trong hành chính công.
 26. Tác động của Luật Thanh tra đến hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 27. Phân tích và đánh giá tình hình quản lý dự án đầu tư công và các vấn đề liên quan trong lĩnh vực hành chính công.
 28. Nghiên cứu về chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hành chính công.
 29. Đánh giá tình hình giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân trong lĩnh vực hành chính công.
 30. Nghiên Cứu Khoa Học Về Luật Hành Chính Tác động của Luật Kế toán đến quản lý tài chính trong hành chính công.
 31. Phân tích và đánh giá tác động của Luật Thuế đến doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế.
 32. Tác động của Luật Tự do hội họp đến quản lý hành chính công và quyền lợi của công dân.
 33. Đánh giá tác động của Luật Tín dụng đến hoạt động tài chính trong hành chính công.
 34. Tác động của Luật Bảo vệ người tiêu dùng đến sự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hành chính công.
 35. Phân tích tác động của Luật Thanh lý tài sản công trong quản lý tài sản công của hành chính công.
 36. Nghiên cứu về quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
 37. Tác động của chính sách quản lý đô thị đến phát triển kinh tế và xã hội.
 38. Phân tích vai trò của quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 39. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thương mại và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 40. Tác động của Luật Cạnh tranh đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển kinh tế của đất nước.
 41. Nghiên cứu về quy trình giám sát và kiểm soát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng.
 42. Phân tích và đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế.
 43. Nghiên cứu về quy trình giám sát và kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực môi trường.
 44. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 45. Phân tích tác động của chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên đến bảo vệ môi trường và quyền lợi của người dân.
 46. Nghiên cứu về quản lý tài nguyên nước và tác động của Luật Nước đến quản lý tài nguyên nước.
 47. Đánh giá tình hình quản lý rừng và tác động của Luật Rừng đến quản lý rừng và bảo vệ môi trường.
 48. Nghiên Cứu Khoa Học Ngành Luật Hành Chính Tác động của Luật Phòng chống thiên tai đến quản lý rủi ro và bảo vệ môi trường.
 49. Nghiên cứu về quản lý rác thải và tác động của Luật Quản lý rác thải đến quản lý môi trường.
 50. Đánh giá tình hình giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết tranh chấp.
 51. Tác động của chính sách quản lý đất đai đến phát triển kinh tế và xã hội.
 52. Nghiên cứu về chính sách bảo vệ môi trường và tác động đến quy trình giải quyết tranh chấp hành chính.
 53. Đánh giá tác động của Luật Tài sản công đến quản lý và sử dụng tài sản công.
 54. Tác động của chính sách quản lý đất đai đến phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
 55. Nghiên cứu về chính sách giám sát và kiểm soát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.
 56. Phân tích tác động của Luật Xây dựng đến phát triển kinh tế và quản lý xây dựng.
 57. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bất động sản và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 58. Nghiên cứu về chính sách phát triển đô thị và tác động đến quy trình giải quyết tranh chấp hành chính.
 59. Tác động của Luật Đầu tư vào công trình xây dựng đến hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế.
 60. Đánh giá tình hình giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết tranh chấp.
 61. Nghiên cứu về quản lý công trình giao thông và tác động của Luật Giao thông đến quản lý giao thông.
 62. Tác động của Luật Nhà ở đến quản lý và sử dụng nhà ở, phát triển kinh tế và quản lý xây dựng.
 63. Nghiên cứu về chính sách quản lý đô thị và tác động đến bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
 64. Đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực hiện quy định pháp luật về thuế.
 65. Tác động của Luật Kinh doanh đến hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế.
 66. Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý doanh nghiệp.
 67. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 68. Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ đối với người lao động và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý lao động.
 69. Đánh giá tác động của Luật Hành chính về hành nghề luật đến hoạt động hành nghề và đề xuất các giải pháp cải tiến chính sách hành nghề luật.
 70. Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành Luật Hành Chính Tác động của Luật Thương mại đến hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế.
 71. Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý nông thôn.
 72. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 73. Tác động của chính sách thuế đến phát triển kinh tế và quản lý tài chính.
 74. Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ đối với đầu tư và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý đầu tư.
 75. Đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ đối với quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
 76. Tác động của Luật Đầu tư đến hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế.
 77. Nghiên cứu về chính sách quản lý đất đai và tác động đến bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
 78. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đầu tư và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 79. Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý doanh nghiệp.
 80. Đánh giá tác động của chính sách thuế đến hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế.
 81. Nghiên cứu về chính sách quản lý tài sản công và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý tài sản công.
 82. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 83. Nghiên cứu về quản lý tài nguyên thiên nhiên và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
 84. Đánh giá tác động của chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên đến môi trường và phát triển kinh tế.
 85. Nghiên cứu về chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý sở hữu trí tuệ.
 86. Đánh giá hiệu quả của chính sách phát triển nguồn nhân lực và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý nguồn nhân lực.
 87. Nghiên cứu về chính sách quản lý ngân sách nhà nước và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý ngân sách.
 88. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 89. Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Luật Hành Chính Nghiên cứu về chính sách quản lý dự án và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý dự án.
 90. Đánh giá tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực hành chính và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình thực hiện pháp luật.
 91. Nghiên cứu về chính sách quản lý vận tải và tác động đến phát triển kinh tế và quản lý vận tải.
 92. Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực vận tải và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 93. Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên ở các trường đại học từ thực tiễn trường Đại học Vinh.
 94. Thực trạng đăng ký và quản lý hộ tịch tại xã….. huyện…..
 95. Mối quan hệ giáo dục pháp luật và đạo đức cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học từ thực tiễn trường Đại học Vinh
 96. Thực trạng về công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật của đội ngũ cán bộ tư pháp xã đối với cộng đồng trên địa bàn xã…. Huyện…tỉnh Nghệ An trong giai đoạn vừa qua
 97. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã thuộc chương trình 30A ở các huyện miền tây Tỉnh Nghệ An.
 98. Công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính nhà nước – Thực tiễn thi hành trên địa bàn huyện……tỉnh……
 99. Vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở trên địa bàn xã hoặc huyện….. hiện nay.
 100. Một số giải pháp bảo đảm an toàn giai thông trước cổng trường học trên địa bàn tỉnh thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.
 101. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân từ thực tiễn Hội đồng nhân dân thành phố Vinh – Nghệ An
 102. Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cho các xã trong giai đoạn hiện nay
 103. Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành Luật Hành Chính Dân chủ ở cơ sở  từ thực tiễn xã…..
 104. Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện …….thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 105. Thực trạng tổ chức và hoạt động văn phòng công chứng trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.
 106. Thực trạng đăng ký và quản lý hộ tịch tại một số xã…… miền núi phía tây tỉnh Nghệ An
 107. Thực trạng chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn …………
 108. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động ban hành văn bản pháp luật từ thực tiễn Ủy ban nhân dân xã…. Huyện….
 109. Văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã…. Huyện……..
 110. Đổi mới tổ chức và họat động của Tòa án nhân dân cấp huyện…. Thực trạng và kiến nghị.
 111. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân địa phương trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
 112. Thực trạng hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân nơi anh (chị) cư trú.
 113. Nghiên Cứu Khoa Học Về Ngành Luật Hành Chính Bầu cử trực tiếp – Một biện pháp phát huy nền dân chủ,
 114. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã thực trạng và giải pháp
 115. Nâng cao chất lượng hoạt động xét xử.Một phương thức xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa

Ngoài ra, còn có thể có các phần mở rộng như: lời cảm ơn, phần giới thiệu về lĩnh vực liên quan đến đề tài, các phần phụ như bảng biểu, hình ảnh, phụ lục. Tuy nhiên, cấu trúc này có thể được thay đổi phù hợp với yêu cầu và quy định của từng trường đại học.

Bài mẫu Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính

Chủ đề về nghiên cứu khoa học rất phong phú và đa dạng. tuy nhiên mỗi lĩnh vực có tính chất và mức độ nghiên cứu khác nhau, nếu bạn cần xem thêm tài liệu thì hãy tham khảo trên website của Luận Văn Tốt, sẽ có nhiều sự lựa chọn cũng như có Nghiên Cứu Khoa Học Đa Lĩnh Vực để các bạn theo dõi

Bài mẫu Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính
Bài mẫu Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Luật Hành Chính

Bài Mẫu 1 : Nghiên cứu khoa học Luật Hành Chính Bảo Đảm Về Quyền Tố Giác Tội Phạm Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp Từ Thực Tiển Của Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao

Nghiên cứu khoa học Luật Hành Chính Bảo Đảm Về Quyền Tố Giác Tội Phạm Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp Từ Thực Tiển Của Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao. Đề Tài có mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong bảo đảm quyền tố giác về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện hiện nay, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về bảo đảm quyền tố giác về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chương 2: Thực trạng bảo đảm quyền tố giác về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp – Từ thực tiễn của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chương 3: Giải pháp bảo đảm quyền tố giác về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp.

Bài Mẫu 2 : Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành Luật Hành Chính Hãy Nêu Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Quy Phạm Pháp Luật Hành Chính Và Cho Ví Dụ Minh Hoạ Về Sự Khác Biệt Của Quy Phạm Pháp Luật Hành Chính Với Ít Nhất Là 01 Loại Quy Phạm Pháp Luật Cụ Thể Khác

Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành Luật Hành Chính Hãy Nêu Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Quy Phạm Pháp Luật Hành Chính Và Cho Ví Dụ Minh Hoạ Về Sự Khác Biệt Của Quy Phạm Pháp Luật Hành Chính Với Ít Nhất Là 01 Loại Quy Phạm Pháp Luật Cụ Thể Khác. Quy phạm pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ phát xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính ( là quy tắc xử sự mang tính khuông mẫu và tiêu chuẩn đánh giá hành vi các chủ thể khi tham gia vào quan hệ quản lý hành chính), Theo phương pháp mệnh lệnh – đơn phương.

 

Thông qua những chia sẻ chi tiết về bài Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành Luật Hành Chính, Mong rằng sẽ mang đến cho các bạn nhiều ý tưởng hay để các bạn có thể tuej mình hoàn thiện một bài làm chất lượng tốt. Tuy nhiên nếu khi các bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm về bài lfm thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê tiểu luận nghiên cứu khoa học trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé. Chúc các bạn thành công. 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ