Nhật ký thực tập tại Hội liên hiệp Phụ nữ

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu Nhật ký thực tập tại Hội liên hiệp Phụ nữ dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài liên quan. Hy vọng mẫu bài dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149

…………………………………………………………….

Nhật ký thực tập tại Hội liên hiệp Phụ nữ
Nhật ký thực tập tại Hội liên hiệp Phụ nữ

1.      Các hoạt động thực hiện trong quá trình thực tập tại hội Liên Hiệp phụ nữ

  • Kế hoạch thực tập của cá nhân
STT Thời gian

Ngày/buổi

Nội dung Mục tiêu Kết quả mong đợi Ghi chú
1 Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 – Đến thực tập tại đơn vị thực tập

– Gặp gỡ, giới thiệu và làm quen về Ban, cách thức hoạt động, chức năng nhiệm vụ, cấu trúc và các thành viên trong Ban

– Tìm hiểu nội quy, quy chế của đơn vị thực tập, Điều lệ Hội LHPNVN

– Trao đổi về một số hoạt động của đơn vị thực tập

– Nhận nhiệm vụ được phân công và người hướng dẫn.

– Đăng ký lịch thực tập

– Đọc và tiếp cận một số tài liệu của Hội về vấn đề Phụ nữ và Bình đẳng giới

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Hiểu rõ về đơn vị thực tập, nội quy, quy chế của đơn vị thực tập

– Nhận, hiểu và bước đầu nghiên cứu và thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao thực hiện

– Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

– Sinh viên được nghe giới thiệu về Ban, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, các mảng công việc từ đó lựa chọn được nhóm thực tập

 

Bắt đầu kỳ thực tập tốt nghiệp
2 Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019 – Cán bộ hướng dẫn cách tiếp nhận đơn thư. Hướng dẫn xác định loại văn bản, thẩm quyền giải quyết và các bước quy trình

– Hướng dẫn các hướng giải quyết đơn thư

– Nghiên cứu mốt số văn bản phục vụ công tác thực tập

– Thực hành tiếp nhận đơn thư và giải quyết

– Tiếp nhận một số văn bản, số liệu về tình hình mua bán người tại Việt Nam

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao – Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

– Hiểu và nắm rõ về cách thức tiếp nhận đơ thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh. Xác định được loại văn bản, cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trình tự giải quyết đơn thư, các hướng giải quyết đơn thư. Áp dụng và thức tế thực hành

– Đọc và hiểu các văn bản pháp luật được cung cấp

– Sử dụng thông tin và số liệu được cung cấp vào khóa luận tốt nghiệp

3 Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019 – Xây dựng Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Tiếp cận, nghiên cứu đơn thư của người dân

– Hướng dẫn cơ bản về cách nhập dữ liệu hồ sơ đơn thư

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao – Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

Thực tập 02 ngày 28 và 29/01/2019

Nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019

4 Từ ngày 04/02/2019 đến 15/02/2018 Nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019
5 Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019 – Hoàn thành Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Thảo luận góp ý đề tài khóa luận tốt nghiệp

– Hướng dẫn về cách nhập dữ liệu hồ sơ đơn thư

– Lấy ý kiến và thực hiện đề cương báo cáo thực tập và đề cương khóa luận tốt nghiệp

– Tiếp nhận, nghiên cứu, tổng hợp và soạn thảo văn bản tiếp nhận đơn thư của nhân dân; nhập dữ liệu mục lục hồ sơ đơn thư tháng

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Nộp Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Khoa

– Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

– Đề cương khóa luận được sửa đổi và bổ sung cho phù hợp

– Văn bản trả lời và chuyển đơn

– Đề cương cơ bản báo cáo thực tập

– Văn bản tổng hợp và hồ sơ đơn thư đã được trả lời của các chủ thể

6 Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019 – Bảo vệ  Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Tiếp nhận một số văn bản và dữ liệu về mua bán người

– Cán bộ hướng dẫn các bước xây dựng chuyên đề tuyên truyền, giáo dục pháp luật

– Tiếp tục triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Bảo vệ Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Luận Văn Tốt

– Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

– Đọc, hiểu về các bước xây dựng chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật

– Đề cương khóa luận được bổ sung, tiếp tục thực hiện và hoàn chỉnh

– Thống kê một số số liệu về mua bán người và mua bán phụ nữ

7 Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019 – Hoàn thiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Nghiên cứu chuyên đề về Tuyên truyền, giáo dục pháp luật

– Xây dựng đề cương chuyên đề Tuyên truyền, giáo dục pháp luật được phân công

– Tiếp tục hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tôt nghiệp

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

 

– Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

– Đề cương chuyên đề Tuyên truyền,

giáo dục pháp luật được phân công

8 Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 – Cán bộ hướng dẫn mảng tư vấn pháp luật

– Thực hành tư vấn pháp luật

– Hoàn thiện cơ bản báo cáo thực tập nộp lại cho cán bộ hướng dẫn

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

 

– Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

– Tư vấn pháp luật

– Báo cáo thực tập

9 Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019 – Thực hiện các công việc, nhiệm vụ được phân công

– Hoàn thiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Tiếp tục thực hiện các công việc trong mảng thực tập được phân công

– Gửi phiếu đánh giá thực tập cho đơn vị

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

 

– Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

10 Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019 – Thực hiện các công việc, nhiệm vụ được phân công

– Cập nhật Nhật ký thực tập

– Hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Lấy Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập

– Tổng kết và đánh giá quá trình thực tập tại đơn vị

– Thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

 

– Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao

– Trao đổi, học hỏi và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ hoạt động thực tập

Kết thúc kỳ thực tập tốt nghiệp

………………………………………………………………

Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi
Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi

Trên đây là mẫu Nhật ký thực tập tại Hội liên hiệp Phụ nữ được tham khảo từ báo báo cáo tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt hỗ trợ nhé Số điện thoại/zalo 0934573149.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, NHẬN BÀI 5 GIÂY.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ