Khóa luận Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Saigonbank, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Khóa luận Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp
Khóa luận Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp

MỞ ĐẦU Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Saigonbank

1. Tên đề tài Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Saigonbank

“Phân tích quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Saigonbank chi nhánh Bình Hòa”

2. Lý do chọn đề tài : 

Hiện nay, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển bởi vì thế mà có rất nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ra đời. Nhưng điều mà những doanh nghiệp đang gặp phải là kinh nghiệm kinh doanh như thế nào để đạt được hiệu quả cao và đặc biệt là có lưu động được nguồn vốn trong những thời gian đầu. Bởi vì thông thường bất chứ chuyện gì lúc ban đầu cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi “vạn sự khởi đầu nan”.

Đa phần đối với những doanh nghiệp thường xuyên gặp những khó khăn về nguồn vốn, vì thế mà có nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu để vay vốn đầu tư trong việc kinh doanh và mở rộng sản xuất. Sự trợ giúp từ hệ thống ngân hàng thương mại là vô cùng cần thiết để doanh nghiệp thực thi kế hoạch kinh doanh, phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Như chúng ta đã biết, Ngân hàng là cầu nối trong quá trình chuyển dịch nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Tuy nhiên vấn đề vốn phát triển dự án hạn chế cùng bối cảnh hội nhập quốc tế một mặt mang đến nhiều thách thức cho các ngân hàng do yếu tố cạnh tranh toàn cầu, mặt khác đẩy mặt quá trình thu hút và sử dụng vốn. Tất cả đều đặt ra vấn đề về phía các ngân hàng là đưa hiệu quả dự án lên hàng đầu. Những rủi ro tiềm tàng luôn đồng hành cùng những hoạt động đầu tư, kinh doanh của Ngân hàng.

Do đó, trước mỗi dự án đều phải tiến hành thẩm định dự án một cách toàn diện, kỹ lưỡng, xem dự án có khả thi không, doanh nghiệp có khả năng hoàn vốn, thu lợi nhuận không và nhất là có khả năng trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng không… trước khi quyết định đầu tư vốn cho dự án. Cùng với đó, mục tiêu quan trọng của thẩm định dự án được đề cập ở đây là nhằm phân bổ nguồn lực (vật chất, tài chính, con người) hiệu quả. Vậy nhằm phân bổ nguồn lực hiệu quả cũng như hạn chế tối đa rủi ro trong tín dụng mà vẫn tăng trưởng được lợi nhuận thì mỗi Ngân hàng cần phải có quy trình thẩm định tín dụng đúng đắn và hợp lý.

Trong 3 năm đã hoàn tất gần đây (2019-2021) (thời gian tái cơ cấu mỗi thời kì là 3 năm) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương thực hiện phương án tái cơ cấu lại ngân hàng và nửa đầu năm 2021 là bước phát triển dựa trên kết quả vừa thực hiện đó. Theo website hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương giai đoạn trên, ta có thể thấy cùng mức tăng trưởng tín dụng tích cực là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chưa cao do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế, tỷ lệ nợ xấu của các NHTM dù đã được xử lý một phần nhưng vẫn ở mức đáng lo ngại, sức ép còn nặng: tỷ lệ nợ nhóm 3-5 trên tổng dự nợ qua 3 năm đạt mức 2.24%, 2.08%, 1.88% đảm bảo bé hơn 3%; dư nợ cho vay lần lượt 10,67 tỷ đồng, 11,23 tỷ đồng, 11,61 tỷ đồng, riêng nửa đầu năm 2021 đã đạt 11,566 tỷ đồng .

Theo tình hình chung của ngân hàng, một trong những yếu tố tạo nên mức dư nợ hiện nay là do quy trình thẩm định tín dụng chưa phát huy hết hiệu quả. Cùng với sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế và sự sôi động trở lại của thị trường tài chính ngân hàng trong năm 2016 được thể hiện qua kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn và tín dụng cho năm tới cao hơn hẳn so với kỳ vọng tại thời điểm cuối năm trước, việc đã và đang phát hiện, khắc phục những nhược điểm cũng như phát huy ưu điểm trong quy trình tín dụng của Ngân hàng sẽ mang lại những diễn biến khả quan như thế nào trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng?. Bởi những lý do nêu trên cùng mối quan tâm tìm hiểu rõ hơn về quy trình thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại, tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bình Hòa” để nghiên cứu và làm báo cáo thực tập.

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Quy trình thẩm định tín dụng

– Tìm hiểu quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Saigonbank Thương chi nhánh Bình Hòa.
– Đánh giá thực trạng đưa ra ưu, nhược điểm của quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp thực tế.
– Đề xuất ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng.

XEM THÊM ===> Báo cáo thực tập Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty

4. Câu hỏi nghiên cứu

– Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng được thực hiện như thế nào?
– Ưu điểm, nhược điểm của quy trình thực tế là gì?
– Giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng là gì?

Dịch vụ viết thuê chuyên đề - khóa luận uy tín
Dịch vụ viết thuê chuyên đề – khóa luận uy tín

ĐỀ CƯƠNG Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp 

5. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh là chủ yếu.
6. Phạm vi nghiên cứu : Ngân hàng Saigonbank chi nhánh Bình Hòa
7. Nguồn số liệu, dữ liệu : thu thập nguồn số liệu thứ cấp từ đơn vị thực tập cũng như số liệu để so sánh của các doanh nghiệp cùng ngành trên Internet (2019-2021)
8. Kết cấu dự kiến của báo cáo thực tập
CHƯƠNG I: Cơ sở lý thuyết về quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP
CHƯƠNG II: Thực trạng thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Saigonbank  chi nhánh Bình Hòa
CHƯƠNG III: Giải pháp giúp nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bình Hòa

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP
1.1. Tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm tín dụng
1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.4. Vai trò tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân
1.2. Thẩm định tín dụng doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm thẩm định tín dụng
1.2.3. Nội dung thẩm định tín dụng doanh nghiệp
1.2.4. Ý nghĩa của thẩm định tín dụng doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BÌNH HÒA
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bình Hòa
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động Chi nhánh
2.1.4. Đánh giá thành tựu, khó khăn
2.2. Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bình Hòa
2.2.1. Lập hồ sơ yêu cầu cấp tín dụng
2.2.2. Phân tích tín dụng
2.2.3. Ra quyết định tín dụng
2.2.4. Giải ngân tiền vay
2.2.5. Giám sát tín dụng
2.2.6. Thanh lý tín dụng
2.3. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH HÒA
3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bình Hòa
3.2.1. Nâng cao chất lượng thông tin
3.2.2. Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp
3.2.3. Tăng cường kiểm soát nội bộ
3.2.4. Hỗ trợ khách hàng sau khi cho vay
3.3. Kiến nghị đối với doanh nghiệp
3.3.1. Tích cực nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của doanh nghiệp
3.3.2. Đề cao tính trung thực, đạo đức
3.3.3. Hợp tác với Ngân hàng trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC: TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CÔNG TY THIÊN HÀ

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Saigonbank, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, NHẬN BÀI NGAYYY.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thịnh
Thịnh
1 năm trước

Báo giá giúp mình với ạ

trackback

[…] Dưới đây là mẫu bài Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Saigonbank, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các …. => Đọc thêm […]

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ