Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Trong Công Ty Nội Thất

5/5 - (1 bình chọn)

Có phải bạn đang tìm tài liệu về Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Trong Công Ty Nội Thất để tham khảo trước khi tiến hành bài báo cáo thực tập của ngành kế toán. Vậy mời bạn xem bài viết dưới đây, nội dung bài viết gồm : vẽ ra sơ đồ cơ cấu bộ máy kế toán, chức năng, nhiêm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán của công ty nội thất. Bài viết được Luận Văn Tốt soạn thảo từ các bài làm được đánh giá cao của các bạn sinh viên các khóa trước, mong rằng với tài liệu hữu ích này sẽ giúp cho các bạn có một bài báo cáo thực tập thành công.

Nếu các bạn có khó khăn về bài làm : cách chọn đề tài, triển khai nội dung, tìm tài liệu, số liệu, tìm công ty thực tập, xin mộc dấu xác nhận của công ty ….thì hãy liên hệ với dịch vụ viết báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt qua Zalo : 0934573149 để được tư vấn và hỗ trợ.

1.Sơ đồ bộ máy kế toán ở Công Ty Nội Thất

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

 Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty được tổ chức  theo hình thức tập trung chuyên sâu, mỗi người trong phòng kế toán được phân công phụ trách một công việc nhất định do vậy công tác kế toán tại công ty là tương đối hoàn chỉnh, hoạt động không bị chồng chéo lên nhau.

2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán

 • Kế toán trưởng
  • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và các cơ quan pháp luật về toàn bộ công việc kế toán của mình tại công ty. Có nhiệm vụ theo dõi chung, chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức phân công kiểm tra các công việc của nhân viên kế toán.
 • Kế toán tổng hợp
  • Thực hiện công tác cuối kỳ, có thể giữ sổ cái tổng hợp cho tất cả các phần hành ghi sổ cái tổng hợp, lập báo cáo nội bộ cho bên ngoài đơn vị theo định kỳ báo cáo hoặc yêu cầu đột xuất
 • Kế toán thanh toán và công nợ:
  • Kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ trước khi lập phiếu thu, chi. Cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ. Về phần công nợ : Phản ánh các khoản nợ phải thu, nợ phải trả các khoản phải nộp, phải cấp cũng như tình hình thanh toán và còn phải thanh toán với đối tượng (người mua, người bán, người cho vay, cấp trên, ngân sách…).
 • Kế toán tiền lương
  • Thanh toán lương thưởng phụ cấp cho các phòng ban theo lệnh của Tổng Giám đốc; thanh toán BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định; theo dõi việc trích lập và sử dụng quỹ lương của công ty; thanh toán các khoản thu, chi của công đoàn.
 • Kế toán tiền mặt, tiền tạm ứng
  • Theo dõi các khoản chi trả tạm ứng. Thanh toán tạm ứng, theo dõi quyết toán quỹ tiền mặt.
 • Kế toán kho
  • Chịu trách nhiệm theo dõi Nhập – Xuất – Tồn hàng hoá, báo cáo lên Giám đốc. Hàng tháng đối chiếu số lượng, sổ sách thực tế. Theo dõi đơn hàng, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho.
 • Thủ quỹ
  • Phản ánh thu, chi tồn quỹ tiền mặt hàng ngày đối chiếu tồn quỹ thực tế với sổ sách để phát hiện những sai sót và xử lý kịp thời đảm bảo tồn quỹ thực tế tiền mặt bằng số dư trên sổ sách

3.Tổ Chức Công Tác Kế Toán Công Ty Nội Thất

Hình thức kế toán áp dụng:

 • Hiện tại công ty đang áp dụng hình thức kế toán máy và sử dụng phần mềm kế toán Misa.
 • Niên độ kế toán: Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 của năm tài chính.
 • Đơn vị tiền tệ : Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam
 • Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 • Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho được tính theo giá gốc.          
 • Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho .
 • Phương pháp tính giá xuất kho : Bình quân gia quyền từng lần xuất
 • Phương pháp khấu hao TSCĐ : Doanh nghiệp khấu hao TSCĐ của Công ty được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ, tỷ lệ khấu hao theo quyết định số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.
 • Phương pháp nộp thuế GTGT : Thuế GTGT được công ty áp dụng theo phương pháp khấu trừ.
 • Công ty hạch toán theo hình thức Nhật ký chung

 Chứng từ kế toán :

Công ty áp dụng hệ thống chứng từ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/ 2014.

Sổ sách kế toán :

Hình thức sổ kế toán: nhật ký chung kết hợp với phần mềm Misa trên máy tính, theo hình thức này công ty sử dụng những sổ sau:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký đặc biệt
 • Sổ cái
 • Sổ, thẻ kế toán chi tiết
 • Trình tự ghi sổ kế toán khi sử dụng phần mềm kế toán :

Công việc ghi chép các số liệu vào sổ sách kế toán tại Công ty được thực hiện bằng vi tính với sự trợ giúp của phần mềm kế toán Misa.

Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo phương pháp tập trung: lập báo cáo, tính giá thành, hằng ngày chứng từ gốc được chuyển đến phòng kế toán để tiến hành phân tích và định khoản vào các TK liên quan.

 

 

hình 1
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung:

XEM THÊM : Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Trong Công Ty

 • Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra, kế toán tại Công ty ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ chi tiết liên quan.
 • Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, kế toán thực hiện cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu số liệu trùng khớp thì tiến hành lập các Báo cáo tài chính dựa trên số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết).

 Sơ đồ hình thức kế toán

Sơ đồ trình tự ghi sổ hình thức nhật ký chung
Sơ đồ trình tự ghi sổ hình thức nhật ký chung

Hệ thống chứng từ

Căn cứ vào nội dung kinh kế, các chứng từ kế toán sử dụng tại công ty được chia các loại sau:

 • Chứng từ về mua bán hàng hóa: hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, phiếu báo giá, biên bản thanh lý hợp đồng, phiếu đặt hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng,….
 • Chứng từ về tiền tệ: phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, lệnh chi, giấy nộp tiền, phiếu đề nghị thanh toán, phiếu đề nghị tạm ứng,…
 • Chứng từ về lao động tiền lương: bảng chấm công, bảng lương, phiếu kế toán trích các khoản theo lương,…
 • Chứng từ về tài sản cố định: biên bản đánh giá tài sản cố định, phiếu kế toán trích khấu hao tài sản cố định.

Hệ thống báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính của công ty bao gồm đầy đủ 4 biểu mẫu:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bài viết Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Trong Công Ty Nội Thất trên đây là tài liệu tham khảo có giá trị. Hiện trên website của luanvantot.com còn có rất nhiều bài mẫu hay để tham khảo nếu các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ sđt/zalo : 0934573149 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Chúc các bạn có bài báo cáo thực tập thành công.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ