Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH tin học máy tính

Đánh giá post

Hello, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn sinh viên mẫu Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH tin học máy tính, các bạn sinh viên nào đang làm bài thực tập, khóa luận, luận văn,.. Hy vọng bài mẫu dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi tới các bạn sinh viên.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì trong quá trình làm bài báo cáo thực tập, cũng như không biết bắt đầu từ đâu, hoặc có thể thiếu thốn nguồn tài liệu để làm thì hãy nhắn tin zalo cho Luận Văn Tốt để được viết thuê báo cáo thực tập bao mộc với chi phí phù hợp túi tiền sinh viên nhé.

……………………………………………..

1. Bộ máy tổ chức của Công ty

1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty:

Cơ cấu tổ chức của công ty là tập hợp các bộ phận khác nhau, có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa, được giao trách nhiệm và quyền hạn nhất định, được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện chức năng quản lý của công ty. Mô hình tổ chức của công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng. Việc tổ chức theo mô hình này là xuất phát từ nhu cầu thị trường và cơ bản là đáp ứng tốt nhu cầu, phục vụ cho khách hàng được nhanh chống, kịp thời, đảm bảo tính ổn định, cân đối nhịp nhàng trong quá trình sản xuất kinh doanh từ nhập hàng, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

1.2. Mô hình tổ chức quản lý:

Hiện nay cơ cấu tổ chức trong công ty đứng đầu là giám đốc, giúp việc cho giám đốc là hai phó giám đốc, các phòng chức năng bao gồm cán bộ công nhân viên của công ty.
Theo mô hình tổ chức này, cơ cấu tổ chức của công ty đã thể hiện sự thống nhất, các phòng ban và các bộ phận có mối quan hệ phụ thuộc chức năng với nhau và chấp hành một mệnh lệnh từ cấp trên của mình, tạo điều kiện cho nhà quản trị trong công tác kiểm tra. Cơ cấu này cũng đòi hỏi nhà quản trị phải có đủ năng lực để lãnh đạo công ty.

Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức công ty hiện nay

Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH tin học máy tính
Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH tin học máy tính

1.3. Chức năng của từng bộ phận:

Giám đốc:

– Là người có quyền hạn cao nhất trong công ty.
– Quyết định về chiến lược phát triển của công ty.
– Là người đại diện cho công ty và tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty.
– Quyết định về cơ cấu tổ chức, nhân sự, quy chế nội bộ công ty.
– Tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và tập thể cán bộ công nhân viên về kế hoạch kinh doanh của công ty.

Phó giám đốc kinh doanh – tài chính:

– Có nhiệm vụ cân đối, theo dõi việc nhập hàng hóa đầu vào.
– Cân đối tài chính trong doanh nghiệp, mọi việc thu, chi, tiền lương nhân viên, vốn hàng hóa,…
– Có quyền phân công nhiệm vụ cho cấp dưới và chịu trách nhiệm trước giám đốc.

Phó giám đốc điều hành:

– Có nhiệm vụ và quyền hạn kiểm tra đôn đốc các bộ phận làm việc, quản lý chung, tham mưu cho giám đốc,…
– Có quyền ký kết các hợp đồng hoặc những phát sinh khi có sự ủy quyền của giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc.

Trưởng phòng kinh doanh – dự án:

– Phụ trách chung trong quá trình kinh doanh của công ty, có trách nhiệm và quyền hạn cân đối lượng hàng hóa cũng như giá cả triển khai, tìm kiếm, giao công việc cho nhân viên cấp dưới thực thi.
– Làm thủ tục hồ sơ các dự án, đấu thầu và trình cho giám đốc phê duyệt.
– Khi những dự án hay việc kinh doanh cần thực hiện hay triển khai thì liên kết điều động phòng kỹ thuật trực tiếp thi công hay lắp đặt các thiết bị, tạo điều để nghiệm thu, thanh lý hợp đồng hay bàn giao vận hành sản phẩm.

Trưởng phòng bán hàng:

– Có nhiệm vụ quản lý, theo dõi và đôn đốc nhân viên cấp dưới của mình thực hiện công tác bán hàng, đạt doanh thu và chỉ tiêu mà giám đốc giao.
– Tư vấn cho khách hàng một cách đầy đủ và tận tình, để khách hàng tin dùng và mua sản phẩm của công ty.
– Khi có nhu cầu phát sinh từ việc bán hàng thì điều động bộ phận kỹ thuật thực hiện công việc, bàn giao sản phẩm cũng như hướng dẫn sử dụng và giải đáp mọi thắc mắc khi khách hàng có nhu cầu.

Trưởng phòng kỹ thuật:

– Có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin của khách hàng yêu cầu, đôn đốc, theo dõi, phân công công việc trực tiếp cho nhân viên thuộc bộ phận (lắp đặt, xử lý kỹ thuật máy, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng)
– Chịu trách nhiệm nguyên cứu và hướng dẫn các vấn đề kỹ thuật lắp đặt thiết bị mới cho nhân viên thuộc phòng.
– Giải đáp những thắc mắc về các vấn đề kỹ thuật khi khách hàng yêu cầu.

Trưởng phòng bảo hành:

– Phân công công việc cho các nhân viên trực thuộc bộ phận mình (tiếp nhận hàng hóa hư hỏng còn bảo hành, hàng sữa chữa,…)
– Đôn đốc, phân công nhiệm và kiểm tra nhân viên thực hiện nhiệm vụ,…

Phòng kế toán:

– Thực hiện công tác kế toán phát sinh tại công ty như: tập hợp các chứng từ liên quan đến việc kinh doanh bán hàng, đối chiều làm chứng từ, hóa đơn sổ sách, theo dõi công nợ, thu chi,…
– Thu nhận và kiểm tra các báo cáo kế toán ở các đơn vị trực thuộc và lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty.
– Thực hiện công tác tài chính, thống kê toàn công ty.
– Phân tích tình hình kế toán và tài chính của công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH tin học máy tính
Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH tin học máy tính

1.4. Mối quan hệ giữa các bộ phận:

Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng. Ban lãnh đạo gồm một giám đốc điều hành công ty, hai phó giám đốc về kinh doanh và điều hành. Mọi vấn đề kinh doanh, do giám đốc toàn quyền quyết định, các phòng ban chức năng chỉ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn và phối hợp với các phòng ban chức năng khác thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhưng cũng có một số vấn đề được giám đốc phân quyền, phân cấp cho các phó giám đốc quyền quyết định để chủ động giải quyết kịp thời.

1.5. Ưu nhược điểm của cơ cấu tổ chức:

Ưu điểm:
– Đây là cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, tập trung nguồn lực và quyền ra quyết định cho quản lý cấp cao do đó tiết kiệm được chi phí tổ chức.
– Các bộ phận chức năng đều chuyên sâu thực hiện các công việc theo chức năng bộ phận, do đó nhu cầu khách hàng được đáp ứng một cách tối đa.
– Các quyết định được đưa ra nhanh chóng kịp thời. Các thành viên của công ty có cơ hội được nâng cao kỹ thuật tay nghề trong lĩnh vực chuyên môn, tăng hiệu quả hoạt động qua sự phối hợp từ đó tham mưu tốt cho ban giám đốc.

Nhược điểm:
– Cơ cấu tổ chức này còn hạn chế là chỉ thích hợp cho những doanh nghiệp kinh doanh một chũng loại sản phẩm hàng hóa nhất định. Do vậy, khi doanh nghiệp muốn đa dạng sản phẩm hàng hóa hay mở rộng thị trường thì việc đưa ra các quyết định trở nên khó khăn và phức tạp.
Ngoài ra, cơ cấu tổ chức này có có mặt trái là các nhân viên thường chú
trọng vào mục tiêu của từng phòng ban mình, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa với các bộ phận. Nhìn chung, với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý này phù hợp với tình hình thực tiễn kinh doanh của công ty hiện nay.

…………………………………………………..

Nếu đã tham khảo qua mẫu Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH tin học máy tính, trên đây mà vẫn chưa đủ đáp ứng được cho bài làm các bài, thì hãy nhắn tin cho Luận Văn Tốt qua zalo để được gửi thêm nhiều mẫu nữa nhé. Hoặc nếu không có thời gian hoàn thiện bài làm, thì hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được sử dụng Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt với chi phí phù hợp nhé.

XIN LƯU Ý: BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG VÀ MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN VỚI LUẬN VĂN TỐT QUA ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo