Sơ Đồ Tổ Chức Chi Nhánh Ngân Hàng SHB Làm Báo Cáo Thực tập

5/5 - (1 bình chọn)

Có Phải bạn đang tìm tài liệu tham khảo về Sơ Đồ Tổ Chức Chi Nhánh Ngân Hàng SHB? Có Phải bạn là sinh viên ngành tài chính ngân hàng? Có phải bạn đang khó khăn trong việc vẽ sơ đồ tổ chức của chi nhánh của ngân hàng cho bào báo cáo thực tập của chính các bạn? Vậy để Luận Văn Tốt chia sẻ khó khăn mà bạn đang vướn phải, ngay bây giờ mời bạn cùng Luận Văn Tốt xem qua bài viết về Sơ Đồ Tổ Chức Chi Nhánh Ngân Hàng SHB để các bạn tích lũy thêm kiến thức trước khi tiến hành làm bài báo cáo thực tập.

Ngoài ra nếu các bạn gặp khó khăn về bài làm của mình, khó tìm được nơi thực tập, vất vả trong việc xin mộc dấu xác nhận của công ty … thì hãy liện hệ với Luận Văn Tốt qua Zalo : 0934573149 hoặc nhắn tin với dịch vụ viết báo cáo thực tập của luanvantot.com bạn nhé.

1.Mô hình tổ chức chi nhánh ngân hàng SHB

Cơ cấu tổ chức tại SHB – Chi nhánh Vạn Phúc được tóm tắt trong sơ đồ sau:

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức tại SHB – chi nhánh Vạn Phúc
Sơ đồ Cơ cấu tổ chức tại SHB – chi nhánh Vạn PhúcSơ đồ Cơ cấu tổ chức tại SHB – chi nhánh Vạn Phúc

XEM THÊM : Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Của Ngân Hàng Sài Gòn SCB

2. chức năng và nhiệm vụ chi nhánh ngân hàng SHB

Số lượng nhân sự và chức năng của mỗi phòng ban như sau:

 • Ban giám đốc
 • Giám đốc chi nhánh: Quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc về tổ chức và hoạt động kinh doanh của chi nhánh Vạn Phúc theo quy định của SHB và pháp luật. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, Công tác đối ngoại, Kiểm soát chi phí toàn chi nhánh, Công tác xử lý nợ có vấn đề, Phụ trách quản lý trực tiếp đối với phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Hỗ trợ Tín dụng, Thẩm định và Hành chính Quản trị
 • Phó Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Khách hàng: Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh về các công tác: Huy động vốn, Ngân quỹ, Kinh doanh bảo hiểm, Thanh toán trong nước và quốc tế, Mua bán ngoại tệ, Quản lý và điều hòa vốn. Phụ trách quản lý trực tiếp đối với Phòng Dịch vụ Khách hàng và Ngân quỹ, Kế toán, Thanh toán quốc tế và Công đoàn
 • Phó Giám đốc Phụ trách Khách hàng cá nhân: Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh về các công tác liên quan đến Tín dụng Khách hàng cá nhân. Phụ trách quản lý trực tiếp đối với Phòng Khách hàng cá nhân, Công nghệ thông tin và các Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh
 • Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
 • Bao gồm: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 10 chuyên viên
 • Nhiệm vụ: Phát triển và chăm sóc các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức; Thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức và Bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác của SHB
 • Phòng Khách hàng Cá nhân
 • Bao gồm: 1 trưởng phòng và 10 chuyên viên
 • Nhiệm vụ: Phát triển và chăm sóc các đối tượng khách hàng là cá nhân; Thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng là cá nhân và Bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác của SHB
 • Phòng Dịch vụ Khách hàng và Ngân quỹ
 • Bao gồm: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 3 kiểm soát viên và 12 chuyên viên
 • Nhiệm vụ: Phát triển và chăm sóc các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhu cầu sử dụng dịch vụ tiền gửi, tiền mặt, thanh toán trong nước…của SHB; Thực hiện nghiệp vụ nhận tiền gửi, mở và quản lý tài khoản, cung cấp phương tiện thanh toán, quản lý kho quỹ và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác của SHB theo quy định của Hội sở trong từng thời kỳ
 • Phòng Thẩm định
 • Bao gồm: 1 trưởng phòng và 4 chuyên viên
 • Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trong công tác phê duyệt cấp tín dụng thông qua nghiệp vụ định giá tài sản và thẩm định tín dụng độc lập đối với các khoản đề xuất cấp tín dụng trong thẩm quyền phê duyệt tại chi nhánh
 • Phòng Hỗ trợ tín dụng
 • Bao gồm: 1 trưởng phòng và 15 chuyên viên
 • Nhiệm vụ: Thực hiện các hoạt động tác nghiệp liên quan đến hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh bao gồm: Soạn thảo và kiểm soát các loại hợp đồng tín dụng; Hoàn tất thủ tục nhận cầm cố/thế chấp tài sản đảm bảo; Kiểm tra hồ sơ tín dụng trước khi giải ngân/phát hành bảo lãnh; Hạch toán thông tin, dữ liệu trên hệ thống; Quản lý, lưu trữ hồ sơ tín dụng; Tổng hợp, báo cáo số liệu tín dụng định kỳ…
 • Phòng Thanh toán Quốc tế
 • Bao gồm: 1 trưởng phòng và 2 chuyên viên
 • Nhiệm vụ: Thực hiện các dịch vụ Thanh toán quốc tế (TTR, DP, DA, L/C…) cho khách hàng theo quy định và Cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác của SHB cho khách hàng theo quy định của Hội sở trong từng thời kỳ
 • Phòng Kế toán
 • Bao gồm: 1 trưởng phòng và 5 chuyên viên
 • Nhiệm vụ: Thực hiện chế độ hạch toán kế toán và quản lý tài chính của chi nhánh; Xây dựng và đề xuất ngân sách hàng quý, năm; Quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán của chi nhánh tại Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định; Thực hiện nghiệp vụ giao dịch mua bán, điều chuyển vốn, ngoại tệ giữa chi nhánh và Hội sở đảm bảo cân đối và điều hòa vốn
 • Phòng Hành chính Quản trị
 • Bao gồm: 1 trưởng phòng và 3 chuyên viên
 • Nhiệm vụ: Thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự tại chi nhánh; Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự; Thực hiện chế độ tiền lương và đãi ngộ nhân sự; Thực hiện công tác phát triển mạng lưới, quảng cáo, thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch được giao; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm, sửa chữa, khai thác, quản lý tài sản cố định, công cụ lao động tại chi nhánh theo quy định; Tổ chức quản lý con dấu, các văn bản nội bộ của chi nhánh và các công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.
 • Bộ phận công nghệ thông tin
 • Bao gồm: 1 chuyên viên (trực thuộc quyền quản lý của ngành dọc)
 • Nhiệm vụ: Quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của chi nhánh và Thực hiện các công tác nghiệp vụ theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ Công nghệ thông tin của Hội sở
 • Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Chi nhánh Vạn Phúc là đơn vị hạch toán phụ thuộc Hội sở của SHB, có đăng ký hoạt động riêng, có con dấu riêng, có nhiệm vụ thực hiện một phần các hoạt động của SHB theo ủy quyền của Hội sở.

Chi nhánh Vạn Phúc thực hiện các hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, phát huy nội lực để nâng cao cạnh tranh, trong phạm vi phân cấp, ủy quyền của Hội sở, đồng thời tuân thủ các quy định của SHB và Pháp luật hiện hành

 1. Chức năng nhiệm vụ

Là một chi nhánh trực thuộc một tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trên thị trường Việt Nam, SHB – Chi nhánh Vạn Phúc thực hiện các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật Nhà nước, NHNN Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội. Các chức năng, nhiệm vụ chính của chi nhánh bao gồm:

 • Tổ chức hoạt động và phát triển kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng phù hợp với các quy định về quản lý, điều hành của Hội sở và Pháp luật
 • Quản lý và phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy của Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc
 • Thực hiện các hoạt động khác nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạt động kinh doanh và phát triển chung của SHB
 • Tổ chức nghiên cứu, đề xuất phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Nghiên cứu, đề xuất cải tiến, cải cách các quy chế, quy trình và quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động
 • Tổ chức đào tạo cán bộ nghiệp vụ và quản lý để nâng cao sức cạnh tranh của SHB
 • Tổ chức quản lý cán bộ, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ nhân viên trong Ngân hàng

Trên đây là Sơ Đồ Tổ Chức Chi Nhánh Ngân Hàng SHB Làm Báo Cáo Thực Tập, hy vọng với tài liệu tham khảo trên thì các bạn sẽ vạch ra được phương hướng làm bài tốt nhất cho mình. Nếu cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm về bài làm của mình thì hãy gọi ngay Zalo : 0934573149 Luận Văn Tôt sẽ hỗ trợ bạn nhé!!!.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ