Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Petrolimex Làm Báo Cáo Thực Tập

Đánh giá post

Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Petrolimex Làm Báo Cáo Thực Tập là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập, việc vẽ được sơ đồ tổ chức của một ngân hàng chắc hẳn các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, hiểu được đều khó khăn của các bạn nên Luận Văn Tốt đã vẽ ra Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Petrolimex, giới thiệu các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng, giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để làm bài

Ngoài ra nếu các bạn cần thêm tài liệu hay găp khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài, triển khai nội dung cho bài làm thì các bạn hãy tham khảo dịch vụ viết báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt qua Zalo : 0934573149 để được tư vấn

1.Sơ đồ cơ cấu Tổ Chức Ngân Hàng Petrolimex

Cơ cấu tổ chức Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Cơ cấu tổ chức Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

(Nguồn: Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petroliimex)

XEM THÊM : Báo Cáo Thực Tập Ngân Hàng Phương Đông OCB

2.Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex

2.1.Nghiệp vụ tài sản nợ

Nghiệp vụ này phản ánh quá trình hình thành vốn cho hoạt động kinh doanh của NHTM, cụ thể bao gồm các nghiệp vụ sau:

Nghiệp vụ huy động vốn:

Nghiệp vụ nhận tiền gửi: Đây là nghiệp vụ phản ánh hoạt động Ngân hàng nhận các khoản tiền gửi từ các doanh nghiệp để thanh toán hoặc với mục đích bảo quản tài sản mà từ đó NHTM có thể huy động được. Ngoài ra NHTM cũng có thể huy động các khoản tiền nhàn rỗi của cá nhân hay các hộ gia đình được gửi vào Ngân hàng với mục đích bảo quản hoặc hưởng lợi từ số tiền gửi.

Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá: Các NHTM phần lớn sử dụng nghiệp vụ này để thu hút các khoản vốn có tính thời hạn tương đối dài và ổn định, nhằm đảm bảo khả năng đầu tư, khả năng cung cấp đủ các khoản tín dụng mang tính trung và dài hạn vào nền kinh tế. Hơn nữa, nghiệp vụ này cũng giúp các NHTM giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh.

Nghiệp vụ đi vay:

Nghiệp vụ này được các NHTM sử dụng thường xuyên nhằm mục đích tạo vốn kinh doanh cho mình bằng việc vay các tổ chức tín dụng trên thị trường tiền tệ và vay Ngân hàng nhà nước dưới các hình thức tái chiết khấu hay vay có đảm bảo… Trong đó các khoản vay từ Ngân hàng nhà nước chủ yếu nhằm tạo sự cân đối trong điều hành vốn của bản thân NHTM khi mà nó tự cân đối được nguồn vốn trên cơ sở khai thác tại chỗ.

Nghiệp vụ huy động vốn khác:

Ngoài 03 nghiệp vụ huy động cơ bản trên, NHTM còn có thể tạo vốn kinh doanh cho mình thông qua việc nhận làm đại lý hay ủy thác vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đây là khoản vốn huy động không thường xuyên của NHTM, thường để nhận được khoản vốn này đòi hỏi các Ngân hàng phải lập ra các dự án cho từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng phù hợp với đối tượng các khoản vay.

Vốn tự có của NHTM:

Đây là vốn thuộc quyền sở hữu của NHTM. Lượng vốn này chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng song lại rất quan trọng là điều kiện pháp lý bắt buộc khi bắt đầu thành lập Ngân hàng. Do tính chất thường xuyên ổn định, Ngân hàng có thể sử dụng nó vào các mục đích khác nhau như trang bị cơ sở vật chất, nhà xưởng, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho bản thân Ngân hàng, cho vay, đặc biệt là tham gia đầu tư góp vốn liên doanh. Trong thực tế nguồn vốn này không ngừng được tăng lên từ kết quả hoạt động kinh doanh của bản thân Ngân hàng mang lại

2.2.Nghiệp vụ tài sản có

Đây là nghiệp vụ phản ánh quá trình sử dụng vốn của NHTM vào các mục đích khác nhau nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Nghiệp vụ tài sản có bao gồm các nghiệp vụ cụ thể sau:

Nghiệp vụ ngân quỹ: Nghiệp vụ này phản ánh các khoản vốn của NHTM được dùng với mục đích đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán hiện thời cũng như khả năng thanh toán nhanh của NHTM và thực hiện quy định về dự trữ bắt buộc do Ngân hàng nhà nước đề ra.

Nghiệp vụ cho vay: Đây là nghiệp vụ quan trọng bậc nhất trong hoạt động quản lý tài sản có của NHTM. Nghiệp vụ này đóng góp phần lớn lợi nhuận trong quá trình hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng. Thông qua nghiệp vụ này mà Ngân hàng cung cấp các khoản tín dụng ngắn, trung và dài hạn cho các thành phần kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Nghiệp vụ đầu tư tài chính: Bên cạnh nghiệp vụ tín dụng, các NHTM cũng dùng số vốn huy động được từ dân cư, từ các tổ chức kinh tế – xã hội để đầu tư vào nền kinh tế dưới các hình thức như: hùn vốn, góp vốn, kinh doanh chứng khoán trên thị trường …và trực tiếp thu lợi nhuận từ các khoản đầu tư đó.

2.3.Nghiệp vụ trung gian

Thực hiện nghiệp vụ trung gian là Ngân hàng cung ứng các dịch vụ phục vụ khách hàng như thực hiện các lệnh chi trả, các dịch vụ do các chủ tài khoản yêu cầu trên cơ sở đó ngân hàng thu phí dịch vụ.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá đặc biệt là trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hoạt động thu – chi hộ, chuyển tiền qua Ngân hàng ngày càng được mở rộng và phát triển. Các Ngân hàng đã không ngừng áp dụng những tiến bộ thành tựu khoa học công nghệ, kết hợp với uy tín kinh doanh của Ngân hàng làm cho nghiệp vụ này ngày càng được mở rộng về quy mô và thay đổi về chất.

3.Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – PGD Nơ Trang Long

3.1.Lịch sử hình thành và phát triển

Tên giao dịch tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – PGD Nơ Trang Long

Địa chỉ: Tầng trệt tòa nhà 170N Nơ Trang Long, p.12, q.Bình Thạnh, TP.HCM

Số điện thoại: -08 35160314 / 08 35160372

3.2.Cơ cấu tổ chức

Đây là Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Petrolimex – PGD Nơ Trang Long 

Cơ cấu tổ chức PGD Nơ Trang Long
Cơ cấu tổ chức PGD Nơ Trang Long

Cơ cấu tổ chức PGD Nơ Trang Long

Giám đốc: Là người có trách nhiệm điều hành tổ chức thực hiện của chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về mọi mặt hoạt động của chi nhánh.

Phó giám đốc: là người có trách nhiệm quản lý phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán, phòng ngân quỹ đồng thời chịu sự chỉ đạo của Giám đốc.

Phòng Tín dụng:

Tham mưu cho Ban điều hành về việc xây dựng chính sách tín dụng, chiến lược đầu tư trung hạn, dài hạn và kế hoạch hàng năm của PGBANK đối với khách hàng.

Tham mưu xây dựng quy chế, quy trình chuẩn của PGBANK đối với hoạt động kinh doanh.

Tổ chức triển khai, quản lý và hỗ trợ hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống PGBANK nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận tăng trưởng, hoạt động kinh doanh hiệu quả và an toàn theo kế hoạch do Ban Điều hành giao.

Quản lý, giám sát, tập huấn triển khai bảo đảm việc thực hiện quy chế, quy trình, chính sách tín dụng được thống nhất, minh bạch trong toàn Ngân hàng.

Phối hợp các Phòng, Ban xác định danh mục cho vay của PGBANK trong từng thời kỳ, định mức tiêu chuẩn dòng sản phẩm đối với khách hàng.

Phòng Kế toán:

Quản lý hoạt động tài chính, kế toán toàn Ngân hàng nhằm đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán theo quy định và cung cấp thông tin kế toán quản trị.

Xây dựng các quy trình, quy chế, hướng dẫn hạch toán cho toàn hệ thống PGBANK.

Thực hiện công tác kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị và kế toán chi tiết.

Phòng Ngân quỹ:

Quản lý kho quỹ Hội sở hoạt động an toàn hiệu quả, xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt được nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Quản lý tiền mặt tại Hội sở.

Cân đối quỹ tiền mặt cho nhhu cầu toàn Ngân hàng.

Phòng tổ chức nhân sự:

Quản lý hiệu quả chức năng nhân sự nhằm thu hút, duy trì và phát triển một đội ngũ nhân viên chất lượng cao cho Ngân hàng.

Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự.

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các lĩnh vực trong công tác lao động tiền lương, công tác đào tạo.

Phòng Kiểm soát nội bộ:

Tham mưu cho Giám Đốc xây dựng và ban hành các cơ chế-chính sách, các quy chế, quy trình làm cơ sở pháp lý trong quá trình hoạt động, tham mưu trong công tác quản trị điều hành hoạt động của PGBANK trong mọi lúc, mọi nơi đều thông suốt, tuân thủ đúng pháp luật, kiểm soát rủi ro, phát triển an toàn, hiệu quả.

Đây là Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Petrolimex Làm Báo Cáo Thực Tập được Luận Văn Tốt soạn thảo và chia sẻ cho các bạn, hy vọng tài liệu tham khảo trên sẽ giúp các bạn vận dụng cho bài làm của các bạn có hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên nếu các bạn cần thêm tài liệu tham khảo hay hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập, khóa luận, luận văn, tiểu luận… thì liên hệ ngay với luanvantot.com bạn nha.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ