[TẢI FREE BÀI MẪU] Tổng hợp báo cáo thực tập tại FPT, NEW!!!

5/5 - (3 bình chọn)

Báo cáo thực tập tại FPT là một tài liệu được sinh viên thực tập tại FPT viết sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập. Báo cáo này nhằm mô tả và phân tích quá trình thực tập, các nhiệm vụ và công việc đã thực hiện, những kỹ năng và kiến thức đã học được, cũng như những trải nghiệm cá nhân và góp ý đối với chương trình thực tập tại FPT.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại FPT thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Giới thiệu chung: Trình bày về thông tin cá nhân, mục tiêu của việc thực tập, cũng như lý do chọn FPT làm địa điểm thực tập.
 2. Mô tả tổ chức thực tập: Trình bày về tổ chức FPT, cơ cấu tổ chức, các phòng ban và dự án tại FPT, cung cấp một cái nhìn tổng quan về môi trường làm việc tại FPT.
 3. Nhiệm vụ và hoạt động thực tập: Mô tả chi tiết về các nhiệm vụ, dự án hoặc công việc mà sinh viên đã tham gia trong quá trình thực tập. Đưa ra các mục tiêu đã đạt được, cách thức thực hiện và kết quả đạt được.
 4. Kỹ năng và kiến thức đã học: Liệt kê và đánh giá các kỹ năng và kiến thức mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập, bao gồm cả kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng mềm.
 5. Trải nghiệm và đánh giá cá nhân: Phần này trình bày về trải nghiệm cá nhân của sinh viên khi tham gia thực tập tại FPT, bao gồm những khó khăn, thành công, và học hỏi trong quá trình làm việc. Đồng thời, cung cấp đánh giá và góp ý về chương trình thực tập và môi trường làm việc tại FPT.
 6. Kết luận: Tóm tắt lại những điểm chính và kết quả của báo cáo thực tập, cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phát triển cá nhân và am hiểu về lĩnh vực làm việc tại FPT.

Báo cáo thực tập về FPT thường có thể được yêu cầu tuân theo một định dạng cụ thể từ trường

Sau quá trình học tập rèn luyện gian khổ trước khi ra trường sinh viên đều phải có bài báo cáo thực tập, luận văn, báo cáo tốt nghiệp, các bài tập lớn…..sẽ rất khó khăn nếu bạn bận quá nhiều việc không thể làm được hãy liên hệ cho team mình ngay Viết thuê báo cáo thực tập hoặc liên hệ Zalo/Tele : 0934 573 149 sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình làm bài báo cáo bao chỉnh sửa, sửa bài theo yêu cầu của bạn, giá sinh viên, bảo mật 100%.


Phương pháp làm báo cáo thực tập tại FPT

Phương pháp làm báo cáo thực tập tại FPT có thể tuân theo các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Trước khi bắt đầu viết báo cáo, hãy thu thập thông tin liên quan đến quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm các ghi chú, tài liệu, email giao tiếp, và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến nhiệm vụ và hoạt động của bạn trong quá trình thực tập.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc tổ chức cho báo cáo thực tập của bạn. Cấu trúc thông thường bao gồm các phần như giới thiệu, mô tả tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động thực tập, kỹ năng và kiến thức đã học, trải nghiệm và đánh giá cá nhân, và kết luận.
 3. Viết phần giới thiệu: Bắt đầu báo cáo bằng một phần giới thiệu chung về bản thân, mục tiêu thực tập, và lý do chọn FPT làm nơi thực tập. Giới thiệu cần ngắn gọn, nhưng cung cấp đủ thông tin để người đọc hiểu về bạn và mục đích của bạn.
 4. Mô tả tổ chức: Trình bày về tổ chức FPT, cung cấp một cái nhìn tổng quan về cơ cấu tổ chức, phòng ban và dự án tại FPT. Bạn có thể cung cấp thông tin về lịch sử, đặc điểm, và các hoạt động chính của FPT.
 5. Nhiệm vụ và hoạt động thực tập: Trình bày chi tiết về các nhiệm vụ, dự án hoặc công việc mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Mô tả cách bạn thực hiện nhiệm vụ, các công cụ và kỹ thuật bạn đã sử dụng, và kết quả bạn đã đạt được.
 6. Kỹ năng và kiến thức đã học: Liệt kê và đánh giá các kỹ năng và kiến thức mà bạn đã học được trong quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm các kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp, và các kỹ năng mềm khác mà bạn đã phát triển trong thời gian làm việc tại FPT.
 7. Trải nghiệm và đánh giá cá nhân: Trình bày về trải nghiệm cá nhân của bạn khi tham gia thực tập tại FPT. Hãy chia sẻ những khó khăn, thách thức và thành công mà bạn đã gặp phải trong quá trình làm việc. Cung cấp các ví dụ cụ thể và truyền đạt cảm nhận, nhận xét và học hỏi của bạn từ những trải nghiệm đó. Đồng thời, đánh giá chương trình thực tập và môi trường làm việc tại FPT, bao gồm các điểm mạnh và điểm cần cải thiện.
 8. Kết luận: Tóm tắt lại những điểm chính và kết quả quan trọng của báo cáo thực tập. Trình bày về sự phát triển cá nhân và am hiểu về lĩnh vực làm việc tại FPT mà bạn đã đạt được. Cung cấp một cái nhìn tổng quan và sự kết hợp của các phần trước đó trong báo cáo.
 9. Biên tập và xem xét: Sau khi hoàn thành việc viết báo cáo, hãy biên tập và xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính logic, rõ ràng và chính xác. Kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu để đảm bảo báo cáo của bạn được viết một cách chuyên nghiệp.
 10. Đính kèm tài liệu: Nếu cần, đính kèm các tài liệu hỗ trợ như hình ảnh, biểu đồ, bảng số liệu hoặc tài liệu tham khảo để minh họa và chứng minh các khẳng định và kết quả trong báo cáo.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành báo cáo, hãy đảm bảo bạn gửi nó đúng thời hạn được yêu cầu và tuân theo quy định của FPT về nộp báo cáo thực tập.

CLICK THAM KHẢO THÊM  ==>

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Viễn Thông Fpt Telecom 

Luận Văn Thạc Sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Hà Nội


Công việc thực tập sinh viên thực tập tại FPT

Công việc thực tập của sinh viên tại FPT có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực và dự án cụ thể mà sinh viên tham gia. Dưới đây là một số công việc phổ biến mà sinh viên thực tập tại FPT có thể thực hiện:

 1. Tham gia vào dự án phát triển phần mềm: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ tham gia vào quá trình phát triển phần mềm, bao gồm việc thực hiện mã hóa, kiểm thử, và tối ưu hóa ứng dụng.
 2. Nghiên cứu và phân tích công nghệ mới: Sinh viên có thể được yêu cầu nghiên cứu và phân tích các công nghệ mới, khám phá các giải pháp tiên tiến và áp dụng chúng vào dự án thực tập.
 3. Hỗ trợ vận hành và bảo trì hệ thống: Sinh viên có thể tham gia vào việc hỗ trợ vận hành và bảo trì các hệ thống và ứng dụng, giúp giải quyết các sự cố kỹ thuật và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.
 4. Phân tích dữ liệu và khai thác thông tin: Sinh viên có thể được yêu cầu thực hiện công việc phân tích dữ liệu, xử lý và trích xuất thông tin từ dữ liệu để đưa ra những phân tích và đề xuất cải thiện.
 5. Hỗ trợ khách hàng và tư vấn kỹ thuật: Sinh viên có thể tham gia vào việc hỗ trợ khách hàng, giải đáp các câu hỏi kỹ thuật và cung cấp giải pháp cho vấn đề kỹ thuật mà khách hàng đang gặp phải.
 6. Tham gia vào quá trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng: Sinh viên có thể tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm, xác nhận tính đúng đắn và hiệu suất của các sản phẩm và dự án.
 7. Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp phát triển Agile: Sinh viên có thể tham gia vào việc áp dụng các phương pháp và quy trình phát triển Agile trong quá trình làm việc, như Scrum, Kanban, và DevOps.
 8. Thực hiện nghiên cứu và viết báo cáo: Sinh viên có thể được yêu cầu thực hiện các nghiên cứu, thu thập dữ liệu và viết báo cáo về một vấn đềcụ thể liên quan đến lĩnh vực hoặc dự án mà sinh viên đang thực tập. Công việc này có thể bao gồm tìm hiểu về các khái niệm, công nghệ hoặc xu hướng mới, phân tích và đánh giá thông tin, và viết báo cáo để chia sẻ kết quả nghiên cứu với đồng nghiệp và quản lý.

Các công việc thực tập tại FPT có thể thay đổi theo thời gian và yêu cầu cụ thể của dự án. Quan trọng là sinh viên cần tham gia tích cực và học hỏi trong quá trình thực tập, đồng thời ghi nhận và đánh giá kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm cá nhân để trình bày trong báo cáo thực tập cuối cùng.


Cấu trúc bài báo cáo thực tập tại FPT

Cấu trúc báo cáo thực tập tại FPT có thể được tổ chức theo các phần sau:

 1. Trang bìa: Bao gồm tiêu đề báo cáo, tên của sinh viên, tên tổ chức (FPT), ngày thực tập và các thông tin liên quan khác.
 2. Lời cam đoan: Đây là một phần ngắn gọn trong đó sinh viên cam đoan rằng báo cáo là công trình nghiên cứu của chính mình và đề nghị nguồn thông tin được trích dẫn nếu có.
 3. Lời cảm ơn (tùy chọn): Nếu sinh viên muốn, có thể bao gồm một phần lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ và đóng góp trong quá trình thực tập.
 4. Tóm tắt: Mô tả ngắn gọn về nội dung của báo cáo, bao gồm mục tiêu thực tập, phương pháp nghiên cứu, kết quả chính và những kết luận quan trọng.
 5. Mục lục: Liệt kê các phần chính của báo cáo và số trang tương ứng.
 6. Giới thiệu: Trình bày thông tin cơ bản về bản thân sinh viên, mục tiêu thực tập, lý do chọn FPT làm nơi thực tập, và cấu trúc tổ chức của báo cáo.
 7. Mô tả tổ chức: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về FPT, bao gồm lịch sử, lĩnh vực hoạt động, quy mô và các dự án hoặc sản phẩm nổi bật của tổ chức.
 8. Nội dung chính: Đây là phần chính của báo cáo, nơi sinh viên trình bày chi tiết về các hoạt động, nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tập tại FPT. Nội dung này có thể được chia thành các phần con như sau: a. Nhiệm vụ và hoạt động thực tập: Mô tả chi tiết về nhiệm vụ, dự án hoặc công việc mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập, bao gồm mục tiêu, phạm vi, công cụ và kỹ thuật sử dụng, và kết quả đạt được. b. Kỹ năng và kiến thức đã học: Liệt kê và đánh giá các kỹ năng và kiến thức mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập, bao gồm kỹthuật kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
 9. Thành tựu và thành công: Trình bày về những thành tựu đáng chú ý mà sinh viên đã đạt được trong quá trình thực tập, bao gồm các kết quả, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được phát triển hoặc cải thiện.
 10. Khó khăn và thách thức: Trình bày về những khó khăn và thách thức mà sinh viên đã gặp phải trong quá trình thực tập, bao gồm các vấn đề kỹ thuật, thay đổi yêu cầu, hoặc khó khăn trong việc làm việc trong môi trường công ty.
 11. Trải nghiệm và học hỏi: Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, nhận xét và học hỏi từ quá trình thực tập tại FPT. Bao gồm cả những bài học và cảm nhận về môi trường làm việc, văn hóa công ty và quy trình làm việc.
 12. Đánh giá: Đánh giá chương trình thực tập và môi trường làm việc tại FPT. Đưa ra những đánh giá về các điểm mạnh và điểm cần cải thiện của tổ chức trong việc tạo điều kiện cho sinh viên thực tập.
 13. Kết luận: Tổng kết báo cáo thực tập, nhấn mạnh về những kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức đã đạt được, cũng như những đóng góp và thành tựu trong quá trình thực tập tại FPT.
 14. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu hoặc nguồn thông tin đã được sử dụng để nghiên cứu và viết báo cáo.
 15. Phụ lục (tùy chọn): Nếu cần, sinh viên có thể đính kèm các tài liệu hỗ trợ như hình ảnh, biểu đồ, bảng số liệu, mã nguồn, hoặc bất kỳ tài liệu khác để minh họa và chứng minh các khẳng định và kết quả trong báo cáo.

Lưu ý: Cấu trúc báo cáo thực tập có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của FPT hoặc hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

XEM THÊM BÀI VIẾT  Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Thiết Bị Công Nghệ


Quy trình viết báo cáo thực tập tại FPT

Quy trình viết báo cáo thực tập tại FPT có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Thu thập thông tin và dữ liệu: Thu thập thông tin liên quan đến công việc thực tập, dự án hoặc nhiệm vụ mà sinh viên đã tham gia. Điều này có thể bao gồm các tài liệu, báo cáo, ghi chú và các thông tin khác mà sinh viên đã ghi lại trong quá trình thực tập. Đồng thời, thu thập các dữ liệu, kết quả và thông tin quan trọng liên quan đến công việc đã thực hiện.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Dựa trên mục đích và yêu cầu của báo cáo, xác định cấu trúc và phân loại các phần cần có trong báo cáo. Điều này giúp tổ chức ý tưởng, thông tin và kết quả một cách rõ ràng và có trình tự.
 3. Tổ chức thông tin: Xem xét thông tin và dữ liệu đã thu thập và tổ chức chúng thành các phần chính trong báo cáo. Đảm bảo sự mạch lạc và logic trong việc trình bày thông tin và kết quả.
 4. Viết phần mở đầu và mô tả tổ chức: Bắt đầu báo cáo bằng một phần mở đầu giới thiệu về mục tiêu thực tập và mô tả tổ chức nơi sinh viên đã thực tập. Cung cấp một cái nhìn tổng quan về FPT, lĩnh vực hoạt động và các dự án hoặc sản phẩm nổi bật.
 5. Trình bày chi tiết công việc và kết quả: Trình bày chi tiết về công việc, nhiệm vụ và hoạt động mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập. Đặc biệt, trình bày về mục tiêu, phạm vi, công cụ và kỹ thuật sử dụng, và kết quả đạt được. Sử dụng ví dụ, biểu đồ, hình ảnh hoặc các tài liệu hỗ trợ khác để minh họa và chứng minh các khẳng định và kết quả.
 6. Đánh giá và phân tích: Đánh giá các kết quả, thành tựu và khó khăn mà sinh viên đã gặp phải trong quá trình thực tập. Phân tích và trình bày các quan điểm, nhận định và kinh nghiệm cá nhân từ quá trình làm việc.
 7. Kết luôn và đề xuất: Tổng kết lại các kết quả chính đã đạt được trong quá trình thực tập và đề xuất những giải pháp, cải tiến hoặc hướng phát triển trong tương lai dựa trên kinh nghiệm và học hỏi từ thực tập.
 8. Làm việc với hướng dẫn viên: Trong quá trình viết báo cáo, sinh viên cần liên hệ và làm việc chặt chẽ với hướng dẫn viên thực tập tại FPT. Hướng dẫn viên sẽ cung cấp sự hỗ trợ, phản hồi và đánh giá cho báo cáo thực tập.
 9. Hiệu chỉnh và chỉnh sửa: Sau khi viết xong báo cáo, sinh viên cần kiểm tra và hiệu chỉnh báo cáo để đảm bảo tính chính xác và sự trình bày rõ ràng. Chú ý đến việc sử dụng ngôn từ chính xác và kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp.
 10. Hoàn thành báo cáo cuối cùng: Dựa vào phản hồi từ hướng dẫn viên và sự hiệu chỉnh, sinh viên hoàn thành bản báo cáo thực tập cuối cùng và chuẩn bị cho việc nộp.
 11. Nộp báo cáo: Sau khi báo cáo được hoàn thành, sinh viên nộp báo cáo thực tập cho các bên liên quan, bao gồm cả trường đại học và FPT.
 12. Bảo vệ báo cáo (tùy chọn): Tùy thuộc vào yêu cầu của trường và FPT, sinh viên có thể tham gia quá trình bảo vệ báo cáo trước một hội đồng giáo viên hoặc các chuyên gia để trình bày và bảo vệ nội dung của báo cáo.

Quy trình viết báo cáo thực tập tại FPT đòi hỏi sự cần cù, chăm chỉ và tỉ mỉ trong việc thu thập và trình bày thông tin. Việc viết báo cáo thực tập không chỉ giúp sinh viên tổng kết và trình bày kết quả của mình một cách cụ thể mà còn rèn luyện kỹ năng viết và trình bày chuyên nghiệp.

[TẢI FREE BÀI MẪU] Tổng hợp báo cáo thực tập tại FPT, NEW!!!
Tổng hợp báo cáo thực tập tại FPT

101 đề tài báo cáo thực tập tại FPT

Dưới đây là 80 đề tài báo cáo thực tập tại FPT mà sinh viên có thể tham khảo:

 1. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách hàng của FPT.
 2. Phát triển ứng dụng di động cho FPT.
 3. Xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của FPT.
 4. Triển khai và quản lý hệ thống mạng của FPT.
 5. Phân tích và cải thiện quy trình phát triển phần mềm tại FPT.
 6. Nghiên cứu và áp dụng trí tuệ nhân tạo trong các dự án của FPT.
 7. Xây dựng hệ thống kiểm thử tự động cho FPT.
 8. Phân tích và đánh giá rủi ro an ninh mạng của FPT.
 9. Phát triển và quản lý hệ thống e-commerce cho FPT.
 10. Tối ưu hóa quy trình kinh doanh và vận hành tại FPT.
 11. Phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng của sản phẩm FPT.
 12. Nghiên cứu và triển khai công nghệ blockchain trong các dự án của FPT.
 13. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trực tuyến (web) cho FPT.
 14. Phân tích và tối ưu hóa quy trình quản lý dự án tại FPT.
 15. Xây dựng và quản lý hệ thống đám mây (cloud) cho FPT.
 16. Nghiên cứu và áp dụng IoT (Internet of Things) trong các dự án của FPT.
 17. Tạo ra mô hình dự đoán và phân tích dữ liệu cho FPT.
 18. Xây dựng và quản lý hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) tại FPT.
 19. Tối ưu hóa hệ thống hỗ trợ quyết định của FPT.
 20. Phân tích và cải thiện hiệu suất ứng dụng và tối ưu hóa tại FPT.
 21. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Big Data trong các dự án của FPT.
 22. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho FPT.
 23. Xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng tự động (chatbot) cho FPT.
 24. Phân tích và cải thiện bảo mật ứng dụng và hệ thống tại FPT.
 25. Nghiên cứu và triển khai công nghệ 5G trong các dự án của FPT.
 26. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng thực tế ảo (AR)
 27. Xây dựng và quản lý hệ thống học máy (Machine Learning) cho FPT.
 28. Phân tích và cải thiện quy trình kiểm thử phần mềm tại FPT.
 29. Nghiên cứu và triển khai công nghệ ứng dụng đám mây (Cloud Application) trong các dự án của FPT.
 30. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế cho FPT.
 31. Xây dựng và quản lý hệ thống bảo mật cho ứng dụng di động của FPT.
 32. Phân tích và tối ưu hóa quy trình vận hành và bảo trì hệ thống tại FPT.
 33. Nghiên cứu và triển khai công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) trong các dự án của FPT.
 34. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng cho FPT.
 35. Xây dựng và quản lý hệ thống giám sát mạng (Network Monitoring) tại FPT.
 36. Phân tích và tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng tại FPT.
 37. Nghiên cứu và triển khai công nghệ phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection) trong các hệ thống của FPT.
 38. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục cho FPT.
 39. Xây dựng và quản lý hệ thống phân phối và giao hàng tại FPT.
 40. Phân tích và cải thiện hiệu suất và tốc độ ứng dụng di động của FPT.
 41. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Blockchain trong lĩnh vực logictics và vận chuyển cho FPT.
 42. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực marketing và quảng cáo cho FPT.
 43. Xây dựng và quản lý hệ thống quản lý dự án và công việc (Project Management System) tại FPT.
 44. Phân tích và tối ưu hóa quy trình hỗ trợ khách hàng (Customer Support) của FPT.
 45. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Internet of Things (IoT) trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi cho FPT.
 46. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực du lịch và khách
 47. Xây dựng và quản lý hệ thống phân loại và xử lý thông tin (Information Retrieval System) tại FPT.
 48. Phân tích và cải thiện hiệu suất và tốc độ truy vấn dữ liệu của hệ thống tại FPT.
 49. Nghiên cứu và triển khai công nghệ truyền thông và mạng xã hội (Social Media) trong các dự án của FPT.
 50. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giám sát và an ninh công cộng cho FPT.
 51. Xây dựng và quản lý hệ thống tư vấn và hỗ trợ tư duy (Cognitive Computing System) tại FPT.
 52. Phân tích và tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự và tài nguyên của FPT.
 53. Nghiên cứu và triển khai công nghệ phân tích dữ liệu thời gian thực (Real-time Data Analytics) trong các dự án của FPT.
 54. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ô tô tự động (Autonomous Vehicles) cho FPT.
 55. Xây dựng và quản lý hệ thống quản lý tri thức và học tập (Knowledge Management System) tại FPT.
 56. Phân tích và cải thiện hiệu suất và tốc độ truy cập dữ liệu từ xa (Remote Data Access) của hệ thống tại FPT.
 57. Nghiên cứu và triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế cho FPT.
 58. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực trò chơi và giải trí cho FPT.
 59. Xây dựng và quản lý hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu từ xa (Remote Data Monitoring) tại FPT.
 60. Phân tích và tối ưu hóa quy trình hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì sản phẩm của FPT.
 61. Nghiên cứu và triển khai công nghệ phân tích dữ liệu đa nguồn (Multi-source Data Analysis) trong các dự án của FPT.
 62. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến cho FPT.
 63. Xây dựng và quản lý hệ thống quản lý tri thức khách hàng (Customer Knowledge Management) tại FPT.
 64. Nghiên cứu và triển khai công nghệ phân tích dữ liệu không gian (Spatial Data Analytics) trong các dự án của FPT.
 65. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường cho FPT.
 66. Xây dựng và quản lý hệ thống gợi ý và cá nhân hóa (Recommendation and Personalization System) tại FPT.
 67. Phân tích và tối ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn phần mềm tại FPT.
 68. Nghiên cứu và triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phân tích và dự đoán thị trường cho FPT.
 69. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực vật lý và khoa học vật liệu cho FPT.
 70. Xây dựng và quản lý hệ thống phân tích dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) tại FPT.
 71. Phân tích và cải thiện hiệu suất và tốc độ phân tích dữ liệu thời gian thực tại FPT.
 72. Nghiên cứu và triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quản lý rủi ro và an ninh thông tin cho FPT.
 73. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nhận dạng và xử lý hình ảnh cho FPT.
 74. Xây dựng và quản lý hệ thống giao dịch và thanh toán điện tử tại FPT.
 75. Phân tích và tối ưu hóa quy trình quản lý dự án và nhân sự tại FPT.
 76. Nghiên cứu và triển khai công nghệ phân tích dữ liệu xã hội (Social Data Analytics) trong các dự án của FPT.
 77. Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phân tích và dự đoán chuỗi thời gian cho FPT.
 78. Xây dựng và quản lý hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu đa nguồn (Multi-source Data Management and Analysis System) tại FPT.
 79. Phân tích và cải thiện hiệu suất và tốc độ ứng dụng trực tuyến (Web Application) của FPT.
 80. Xây dựng và quản lý hệ thống phân tích và dự đoán dữ liệu về khách hàng (Customer Data Analysis and Prediction System) tại FPT.

DOWNLOAD FREE – TẢI BÀI MẪU THỰC TẬP TẠI CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ LỚN HIỆN NAY – HAY NHẤT!!!

 

TẢI BÀI 1: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ ĐỀ TÀI NHẬN THỨC ==> BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY FPT- SOFTWARE

Nội dung bài viết nói về nhận thức của tác giả và tầm nhìn về công ty được chia làm 2 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về công ty FPT
 • Chương 2: Thực tập nhận thức công ty fpt- software

DOWNLOAD FREE

TẢI BÀI 2: BÀI MẪU TRIẾT LÝ NHÂN SỰ ==> ĐỀ TÀI TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA TẬP ĐOÀN FPT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ

Nội dung bài viết được chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Lý luận về triết lý quản trị nhân lực 
 • Phần 2: Triết lý quản trị nhân lực của tập đoàn fpt và ảnh hưởng của nó
 • Phần 3: Đánh giá và kiến nghị

DOWNLOAD FREE

TẢI BÀI 3: BÀI MẪU TIỂU LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ==> TIỂU LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHO NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Nội dung bài viết đạt điểm cao trong trường được chia làm 3 phần:

 • Phần I: Sự cần thiết của hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân viên CNTT trong các tổ chức.
 • Phần II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển cho nhân viên CNTT tại công ty hệ thống thông tin FPT
 • Phần III: Giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho nhân viên CNTT tại công ty hệ thống thông tin FPT

DOWNLOAD FREE


Trên đây là 81 đề tài báo cáo thực tập tại FPT mà sinh viên có thể tham khảo. Các đề tài này phủ rộng các lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, và được tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của FPT. Sinh viên có thể chọn một đề tài phù hợp với sở thích và năng lực của mình để nghiên cứu và viết báo cáo thực tập tại FPT.

Cảm ơn bạn đã đọc hết Tổng hợp báo cáo thực tập tại FPT mình đã cố gắng soạn ra hơn 80 đề tài chuyên đề thực tập tại FPT hay nhất cho các bạn tham khảo, trong quá trình làm bài nếu gặp khó khăn hoặc không biết chọn lựa sao cho bài báo cáo hay hãy nhớ đến team mình Nhận viết báo cáo thực tập với giá cả phải chăng, giá sinh viên, bao chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn trong quá trình viết, liên hệ cho mình qua số Zalo/Tele: 0934 573 149 team mình sẽ báo giá chi tiết cho bạn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo