Tải FREE Tiểu Luận Bài Thu Hoạch Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình

5/5 - (1 bình chọn)

Dưới đây Tiểu Luận Bài Thu Hoạch Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình mà Luận Văn Tốt muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành luật khi các bạn làm bài tiểu luận về Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình, các bạn có thể tải free về để làm tài liệu tham khảo, bài viết sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức thức hữu dụng và tìm ra được phương hướng làm bài tốt cho bài tiểu luận về Luật Hôn Nhân Gia Đình của chính các bạn.

Nếu tài liệu dưới đây vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về bài làm của các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi zalo/tele : 0934573149 để được Luận Văn Tốt cung cấp những bài mẫu hay, đúng chuẩn để các bạn tham khảo nhé.

1.Nội dung nhận thức của sinh viên về môn học

Nội dung môn học Luật HNGĐ được xây dựng dựa trên trình tự sắp xếp các quy phạm pháp luật tại Luật HNGĐ, đi từ vấn đề chung, cơ bản nhất tới những quan hệ pháp luật chi tiết, cụ thể có liên quan. Có thể tổng hợp lại những kiến thức trọng tâm liên quan đến môn học như sau:

1.1.Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình

1.1.1.Khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình

Trước hết, để tìm hiểu về khái niệm Luật HNGĐ, cần làm rõ và hiểu được hai thuật ngữ cấu thành nên khái niệm này là “hôn nhân” và “gia đình”.

 Thứ nhất, về thuật ngữ “hôn nhân”.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật HNGĐ 2014, hôn nhân được định nghĩa là “quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn”. Theo đó hôn nhân có năm (5) đặc trưng cơ bản sau đây:

(i) Là sự liên kết giữa một người nam và một người nữ (pháp luật Việt Nam chưa có quy định công nhận hôn nhân của người đồng giới);

(ii) Là sự liên kết hoàn toàn tự nguyện của nam và nữ;

(iii) Là sự liên kết bình đẳng giữa vợ và chồng;

(iv) Là sự liên kết theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về thuật ngữ “gia đình”.

Khoản 2 Điều 3 Luật HNGĐ 2014 đưa ra định nghĩa gia đình như sau: “Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của luật này”. Bản thân gia đình mang 3 chức năng chính là duy trì nòi giống, giáo dục và kinh tế.

Như vậy, từ những phân tích nêu trên có thể hiểu rằng “Luật Hôn nhân gia đình thực chất là một ngành luật trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, về nhân thân và tài sản”.

1.1.2.Nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình

Luật HNGĐ được xây dựng, ban hành căn cứ theo những nguyên tắc nhất định, là nền móng, kim chỉ nam xuyên suốt hệ thống quy phạm pháp luật, cụ thể”

Thứ nhất, hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Sự tự nguyện trong hôn nhân được thể hiện ngày từ khi kết hôn cho tới khi chung sống và quyết định ly hôn, không phải chịu sự ràng buộc hay phụ thuộc vào quyết định của bất kỳ chủ thể nào khác. Bên cạnh đó, vợ chồng trong hôn nhân luôn được đảm bảo bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong suốt cuộc hôn nhân.

Thứ hai, hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Thứ ba, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.

Thứ tư, nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Thứ năm, kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Tải FREE Tiểu Luận Bài Thu Hoạch Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình
Tải FREE Tiểu Luận Bài Thu Hoạch Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình

XEM THÊM : Tiểu Luận Là Gì? Hướng dẫn viết tiểu luận & Các tiểu luận mẫu

1.2.Quan hệ pháp luật Hôn nhân và gia đình

1.2.1.Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật Hôn nhân và gia đình

Về khái niệm, quan hệ pháp luật HNGĐ được hiểu là các quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành viên trong gia đình và được các quy phạm pháp luật HNGĐ điều chỉnh.

Quan hệ pháp luật HNGĐ có 4 đặc điểm chính: (i) Chủ thể trong quan hệ pháp luật HNGĐ là cá nhân, có tư cách của người chồng, người vợ, có thể là tư cách người cha, người mẹ; (ii) Quan hệ pháp luật này chỉ diễn ra ở một phạm vi hẹp trong phạm vi gia đình và giữa các thành viên gia đình với nhau; (iii) Đây là quan hệ pháp luật mang tính bền vững, lâu dài, không xác định thời hạn kết thúc; (iv) Nội dung chính của quan hệ pháp luật này là các quan hệ về nhân thân, tình cảm, quan hệ tài sản trong Luật HNGĐ là thứ yếu.

1.2.2.Thực hiện và bảo vệ quyền Hôn nhân và gia đình

Việc thực hiện và bảo vệ quyền HNGĐ được dựa trên ba (3) nội dung chính:

(i) Tuân thủ theo quy định của Luật HNGĐ. Theo đó, các thành viên trong gia đình xử sự với nhau dựa trên yếu tố tình cảm, trách nhiệm, phong tục, tập quán, đạo đức;… Mỗi thành viên trong gia đình phải ý thức về nghĩa vụ, vừa thể hiện bản sắc dân tộc, vừa không trái với những nguyên tắc quy định tại Luật HNGĐ.

(ii) Bảo vệ quyền hôn nhân và gia đình phải phụ thuộc vào nguyên tắc chung của Luật. Sự bảo vệ này tồn tại cùng với sự tồn tại của gia đình, mục đích xây dựng hôn nhân, gia đình hạnh phúc, bền vững; không làm tổn hại đến lợi ích của con cái chưa thành viên, người chưa thành niên là chủ thể đặc biệt của Luật HNGĐ.

(iii) Đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ HNGĐ được tiến hành bằng nhiều biện pháp: khen thưởng, khuyến khích; cưỡng chế, truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự,…

1.2.3.Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật Hôn nhân gia đình

Thứ nhất, sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật HNGĐ bao gồm: kết hôn, sinh con, xin con nuôi, ly hôn.

Thứ hai, sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật HNGĐ bao gồm: thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn, vợ chồng ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng.

Thứ ba, sự kiện pháp lý làm phục hồi quan hệ pháp luật HNGĐ bao gồm: phục hồi lại quan hệ hôn nhân có từ trước khi người vợ, chồng bị tuyên bố đã chết trở về mà người vợ, chồng đó chưa kết hôn; phục hồi lại pháp luật giữa cha mẹ và con do chấm dứt việc nuôi con nuôi và gia con nuôi về cho cha mẹ đẻ.

Thứ tư, sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật HNGĐ bao gồm: chấm dứt quan hệ vợ chồng khi người vợ, chồng chết; chấm dứt quan hệ cấp dưỡng khi bên được cấp dưỡng hoặc bên bị cấp dưỡng chết.

1.3.Kết hôn và những điều kiện kết hôn

Kết hôn được hiểu là cơ sở hình thành nên gia đình, trong đó có các thành viên xử sự đúng mực là góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật HNGĐ 2014, kết hôn được hiểu là “việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”. Việc kết hôn phải đảm bảo các điều kiện nhất định và có thể bị hủy trong trường hợp trái quy định của pháp luật.

1.3.1.Các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Hôn nhân gia đình

Điều kiện kết hôn được hiểu là những tiêu chí, yêu cầu bắt buộc, là những quy định do nhà nước ban hành mà theo đó buộc nam, nữ khi kết hôn phải tuân thủ những tiêu chí đó. Theo quy định tại Điều 8 Luật HNGĐ 2014, điều kiện kết hôn bao gồm:

Thứ nhất, về độ tuổi: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được quyền kết hôn. Việc xác định độ tuổi kết hôn này được căn cứ trên sự phát triển về tâm sinh lý, sức khỏe trung bình nhằm đảm bảo người kết hôn có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm với gia đình và xã hội, có thể lao động làm ra của cải nuôi sống gia đình.

Thứ hai, về ý chí tự nguyện: việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định. Chỉ có khi kết hôn trên cơ sở tự nguyện thì mục đích hôn nhân với đạt được.

Thứ ba, người kết hôn không bị mất năng lực hành vi dân sự. Theo đó, người kết hôn phải đảm bảo có đầy đủ nhận thức làm chủ hành vi mới có thể ra quyết định về việc kết hôn hay không, hay nói cách khác mới đạt được sự tự nguyện về ý chí khi kết hôn.

Thứ tư, việc kết hôn không thuộc trường hợp bị cấm kết hôn. Luật HNGĐ đưa ra một số trường hợp cấm kết hôn dựa trên quy định và đặc điểm văn hóa, truyền thống và đạo đức của Việt Nam, bao gồm: kết hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; người đang có vợ có chồng mà kết hôn; kết hôn giữa những người có dòng máu trực hệ,….

1.3.2.Kết hôn trái pháp luật

Kết hôn trái pháp luật được định nghĩa tại khoản 6 Điều 3 Luật HNGĐ “là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn” theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp kết hôn trái pháp luật thì dù việc kết hôn đã được cơ quan hộ tịch cấp Giấy chứng nhận kết hôn nhưng việc kết hôn đó không làm phát sinh quan hệ vợ chồng giữa nam và nữ do vi phạm các điều kiện được pháp luật quy định.

Việc kết hôn trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và không được nhà nước bảo hộ. Hình thức xử lý được áp dụng tùy theo hành vi vi phạm và mức độ vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình, pháp luật quy định chế tài tương ứng với hành vi vi phạm và mức độ vi phạm theo pháp luật dân sự, hình sự hoặc hành chính.

Khi việc kết hôn bị hủy do trái pháp luật thì sẽ tạo ra hậu quả pháp lý: (i) Hai bên chấm dứt quan hệ như vợ chồng; (ii) Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con giải quyết theo quy định khi ly hôn; (iii) quan hệ tài sản, nghĩa vụ của hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định về giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

1.4.Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng

Theo quy định của Luật HNGĐ 2014, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng được hình thành từ khi phát sinh quan hệ hôn nhân và kết thúc khi quan hệ hôn nhân đó chấm dứt. Nội dung của các quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng bao gồm các nghĩa vụ và quyền về nhân thân và tài sản.

1.4.1.Quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng

Quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng có thể chia làm 3 loại như sau:

Thứ nhất, về mặt tình cảm, vợ chồng phải chung thủy thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này đã được ghi nhận cụ thể tại Điều 19 Luật HNGĐ 2014, theo đó những lợi ích về mặt tinh thần, tình cảm không mang nội dung kinh tế và cũng không phụ thuộc vào yếu tố tài sản.

Thứ hai, về sự tự do dân chủ, vợ và chồng có vai trò bình đẳng, tự do trong việc quyết định, lựa chọn những vấn đề liên quan đến cuộc sống, hôn nhân của mình trên cơ sở tôn trọng danh dự, tín ngưỡng của đối phương. Cụ thể các quy định về: lựa chọn nơi cư trú của vợ, chồng; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; quyền, nghĩa vụ về học tập, làm việc, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; yêu cầu ly hôn;…

Thứ ba, về việc đại diện giữa vợ và chồng. Đối với quyền và nghĩa vụ về việc đại diện, pháp luật ghi nhận rằng: (i) Vợ chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng; (ii) Khi một bên mất năng lực hành vi DS, bên còn lại có đủ điều kiện để làm giám hộ (giám hộ đương nhiên quy định tại Điều 62 Bộ luật Dân sự 2015); (iii) Khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bên còn lại được Tòa án chỉ định làm người đại diện.

1.4.2.Quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng

Liên quan đến vấn đề tài sản, pháp luật HNGĐ có quy định các quy phạm liên quan tới: tài sản chung, tài sản riêng, cấp dưỡng, thừa kế.

Thứ nhất, về tài sản chung.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Đối với tài sản chung, vợ và chồng cùng nhau tạo lập và có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. Bên cạnh đó, vợ chồng cùng có quyền thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau  trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt và có thể tự phân chia hoặc yêu cầu Tòa án phân chia.

Tiểu Luận Bài Thu Hoạch Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình
Tiểu Luận Bài Thu Hoạch Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình

XEM THÊM : Tiểu Luận Tâm Lý Học Đại Cương

Thứ hai, về tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Bên cạnh đó, tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Thứ ba, về quyền cấp dưỡng.

Theo quy định tại Điều 107 Luật HNGĐ, vợ và chồng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau. Cần làm rõ rằng nghĩa vụ này chỉ phát sinh sau khi vợ chồng ly hôn và được áp dụng khi: Vợ, chồng thật sự túng thiếu, khó khăn và có đơn yêu cầu và Vợ hoặc chồng có khả năng để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Quyền cấp dưỡng không được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào mà chỉ chấm dứt khi một trong hai người mất đi.

Thứ tư, về quyền thừa kế.

Vợ, chồng thuộc hàng thừa kế thứ nhất và có quyền thừa kế tài sản không phụ thuộc vào di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Không những vậy, trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; đang xin ly hôn; người đang là vợ, chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác thì vợ, chồng vẫn có quyền thừa kế nếu thỏa mãn điều kiện theo quy định tại Điều 655 Bộ luật Dân sự 2015.

1.5.Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con

Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con là quan hệ xã hội đặc biệt hình thành giữa những chủ thể có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng gần gũi, gắn bó và thân thiết trong gia đình qua quá trình sống cùng một mái nhà. Theo đó, quan hệ pháp luật này phát sinh dựa trên 4 căn cứ pháp lý bao gồm: sự kiện sinh đẻ; sự kiện nuôi dưỡng; xác định cha mẹ cho con và xác định con cho cha mẹ. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con phát sinh các quyền và nghĩa vụ về nhân thân, tài sản nhất định và cũng có thể bị hạn chế đối với con chưa thành niên trong một số trường hợp nhất định.

1.5.1.Nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ và con về nhân thân, tài sản

Trước hết là quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ được quy định cụ thể tại Điều 70 Luật HNGĐ 2014, bao gồm:

Con có nghĩa vụ yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình; tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

Bên cạnh đó, con cũng có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Ngoài ra, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc. Không những vậy, con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình; được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.

Mặt khác, cha mẹ cũng có những quyền và nghĩa vụ nhất định đối với con.

Đối với quyền và nghĩa vụ nhân thân, cha mẹ có nghĩa vụ yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc, không ngược đãi con; đồng thời có quyền và nghĩa vụ giáo dục, tạo điều kiện cho con học tập.

Đối với quyền và nghĩa vụ về tài sản, cha mẹ có quyền quản lý, định đoạt tài sản riêng cho con trong trường hợp nhất định xét theo độ tuổi và năng lực hành vi dân sự của con. Cha mẹ cũng có quyền và nghĩa vụ đại diện và bồi thường cho con trong những trường hợp cụ thể được pháp luật quy định.

1.5.2.Những căn cứ hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

Mặc dù cha mẹ được ghi nhận quyền đối với con, tuy nhiên vẫn bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định. Theo đó cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên được quy định tại Điều 85 Luật HNGĐ khi: (i) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; (ii) Phá tán tài sản của con; (iii) Có lối sống đồi trụy; (iv) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Chủ thể có quyền yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ với con là những người thân thích hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền. Khi hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con sẽ không làm chấm dứt quan hệ cha, mẹ và con. Ngoài ra sự hạn chế này chỉ mang tính chất tạm thời và cha, mẹ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

1.6.Cấp dưỡng

Căn cứ theo quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật HNGĐ 2014, cấp dưỡng được hiểu là “việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của pháp luật”.

Việc cấp dưỡng được áp dụng đối với các trường hợp: (i) giữa cha mẹ đối với con; (ii) giữa con đối với cha mẹ; (iii) giữa vợ chồng; (iv) giữa các anh, chị, em; (v) giữa ông bà, cháu và các thành viên khác. Trong đó hai trường hợp đầu tiên là thiết yếu và thường phát sinh trên thực tiễn.

Mức cấp dưỡng được xác định dựa trên ba yếu tố là: sự thoả thuận của các bên (bên cấp dưỡng và bên được cấp dưỡng); khả năng của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng.

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ một khoảng thời gian nhất định theo thoả thuận. Ngoài ra cấp dưỡng có thể thay đổi, tạm ngừng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình cảnh khó khăn về kinh tế, nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Để đảm bảo cho nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ có những biện pháp thực hiện nhất định, tuỳ từng trường hợp mà đó có thể là sự tự nguyện từ phía các bên hoặc theo sự tác động của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng có hành vi trốn tránh nghĩa vụ có thể xử lý hình sự theo quy định tại Điều 152 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây tương ứng với trường hợp được cấp dưỡng cụ thể: (i) vợ hoặc chồng sau khi ly hôn đã kết hôn; (ii) Con đã thành niên và có khả năng lao động; (iii) Con được nhận làm con nuôi; (iv) Người cấp dưỡng trực tiếp nuôi dưỡng; (v) Một trong hai bên chết.

1.7.Chấm dứt hôn nhân

Chấm dứt hôn nhân được hiểu là việc quan hệ hôn nhân đó không còn tồn tại trong tương lai, tức quan hệ vợ chồng giữa hai người từng là vợ chồng hợp pháp bị chấm dứt. Hôn nhân bị chấm dứt trong các trường hợp:

(i) Chấm dứt hôn nhân với người đã chết (Tòa án tuyên bố chết hoặc chết tự nhiên)

Theo đó, với chết tự nhiên, quan hệ hôn nhân đương nhiên chấm dứt mà không phải tiến hành thủ tục chấm dứt hôn nhân. Trong khi đó, chết pháp lý tức Tòa án tuyên bố chết phải thông qua thủ tục yêu cầu Tòa án công bố theo quy định của pháp luật. Đối với hai trường hợp này người vợ/chồng còn sống được giữ lại quyền nhân thân, quốc tịch, nơi cư trú; đồng thời tài sản của người đã chết sẽ được giải quyết theo pháp luật thừa kế. Thời điểm được xem là chấm dứt hôn nhân là  ngày ghi nhận trong giấy chứng tử hoặc ngày quyết định tuyên bố chết của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

(ii) Chấm dứt hôn nhân phải có phán quyết ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật

Ly hôn được hiểu là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Theo quy định của pháp luật, ly hôn có thể được áp dụng theo một trong ba trường hợp: ly hôn theo yêu cầu của một bên (trừ một số trường hợp hạn chế ly hôn theo quy định tại Điều 51 Luật HNGĐ 2014); hai bên thuận tình ly hôn; ly hôn với người bị Tòa án tuyên bố mất tích. Viêc ly hôn được thực hiện theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định. Sau khi ly hôn, các quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng sẽ chấm dứt hoàn toàn.

1.8.Quan hệ pháp luật và hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

Theo quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật HNGĐ 2014, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhũng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Việc kết hôn hay ly hôn có yếu tố nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ một số nhất định của pháp luật hiện hành nhằm vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của con người, đồng thời không làm ảnh hưởng tới pháp luật và mối quan hệ giữa các quốc gia, đồng thời bảo vệ nền tư pháp của Việt Nam.

2.Áp dụng thực tiễn đối với Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình

Tiểu Luận Bài Thu Hoạch Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình Liên quan tới quan hệ hôn nhân và gia đình có nhiều ví dụ đã được giảng viên đưa ra trong quá trình giảng dạy nhằm liên hệ kiến thức lý luận với thực tiễn áp dụng. Trong đó có một ví dụ liên quan tới tranh chấp ly hôn thực tiễn đã được Tòa án nhân dân xét xử và đã được ghi nhận thành Án lệ số 03/2016/AL tại nước ta. Cụ thể như sau:

“Chị Đỗ Thị Hồng và anh Phạm Gia Nam kết hôn năm 1992, có đăng ký tại UBND xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Sau chung sống một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn, hai vợ chồng sống ly thân từ tháng 9 năm 2008 đến nay. Ngày 18-4-2009, chị Hồng khởi kiện xin ly hôn anh Nam, anh Nam cũng đồng ý. Trong nhiều vấn đề tranh chấp anh Nam và chị Hồng có chưa thống nhất được với nhau liên quan đến vấn đề chia tài sản là quyền sử dụng đất mà anh chị đang sinh sống hiện nay.

Theo nội dung án lệ, năm 2001 xã tổ chức cho các hộ dân trong xã Vân Tảo đăng ký kê khai để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và các hộ kê khai tại trụ sở thôn xóm. Tất cả các hộ dân trong xã đều được biết về chủ trương kê khai đất này. Ông Phác là chủ đất nhưng không đi kê khai. Anh Nam đang ở trên đất và là người đi kê khai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Ngày 21-12-2001 anh Nam được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U060645 đứng tên hộ ông Phạm Gia Nam. Vợ chồng anh chị đã xây nhà 2 tầng kiên cố vào năm 2002 và đến năm 2005 thì xây thêm tum tầng 3. Ông Phác và các anh chị em trong gia đình anh Nam đều biết việc xây dựng trên của vợ chồng anh Nam chị Hồng, nhưng cũng không ai có ý kiến gì. Như vậy, từ khi được cấp giấy chứng nhận (2001) cho đến khi có việc ly hôn của anh Nam, chị Hồng (2009), gia đình ông Phác cũng không ai có khiếu nại gì về việc cấp đất, xây nhà này. Điều đó thể hiện ý chí của gia đình ông Phác là đã cho anh Nam và chị Hồng diện tích đất nêu trên. Do đó, việc ông Phác và anh Nam khai rằng anh Nam tự ý kê khai giấy tờ đất, ông Phác không biết là không có cơ sở chấp nhận. Như vậy, có căn cứ xác định lời khai của chị Hồng về việc gia đình ông Phác đã cho anh chị diện tích đất trên, là có cơ sở.

Do đó, việc Tòa án các cấp nhận định rằng anh Nam đi làm giấy tờ đất ông Phác không biết và việc chị Hồng khai gia đình chồng đã cho vợ chồng nhưng không có chứng cứ chứng minh, để xác định diện tích đất 80m2 tại thôn Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội là tài sản thuộc hộ gia đình ông Phạm Gia Phác; đồng thời buộc anh Nam, chị Hồng trả lại đất cho gia đình ông Phác, là không đúng, cần phải xác định diện tích đất tranh chấp trên là tài sản chung của vợ chồng anh Nam, chị Hồng và khi chia phải coi anh Nam có công sức đóng góp nhiều hơn để chia theo công sức của mỗi bên và cần phải căn cứ vào nhu cầu về chỗ ở để chia hiện vật cho các bên nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đương sự.”

Án lệ nêu trên là một ví dụ tiêu biểu trên thực tế về việc tranh chấp tài sản khi ly hôn, liên quan đến việc xác định tài sản chung của vợ chồng. Thông qua ví dụ này, trong quá tình học tập, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các căn cứ để xác định tài sản chung của vợ chồng trong hôn nhân trên thực tế, đồng thời nắm được phần nào quan điểm, ý tưởng của án lệ 03/2016/AL. Có thể nói đây là một ví dụ liên quan trực tiếp đến nội dung giảng dạy có vai trò hỗ trợ sâu hơn cho sinh viên trong việc nghiên cứu nội dung môn học.

Qua bài Tiểu Luận Bài Thu Hoạch Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình được chúng tôi chia sẻ lên đây, mong rằng sẽ có ích trong quá trình viết bài tiểu luận của các bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong khi thực hiện bài làm của mình thì hãy liên hệ với Luận Văn Tốt để được hỗ trợ viết bài tiểu luận kịp thời, chúc bạn hoàn thành bài tiểu luận đạt điểm cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ