100 Đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng + 10 Bài mẫu 10đ

Mục lục

3.1/5 - (15 bình chọn)

Gửi đến các bạn sinh viên 100 đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng và 10 bài mẫu tiểu luận môn Lịch Sử Đảng của Luận Văn Tốt chọn lọc các bài có giá trị bổ ích, điểm cao, chỉnh chu, với mong muốn được hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình hoàn thiện bài tiểu luận lịch sử Đảng của mình. Có thể các đề tài, các cách làm bài, các bài mẫu tiểu luận môn Lịch Sử Đảng dưới đây chưa đủ đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo của các bạn, hãy nhanh chóng liên hệ với Luận Văn Tốt qua zalo để chúng mình có thể gửi cho các bạn thêm các bài miễn phí, phù hợp nhé.

Đặc biệt, trong quá trình viết bài, có thể có một vài khó khăn, hoặc không có thời gian để hoàn thiện do yêu cầu bài khó, không cho đạo văn nhiều, thì cũng hãy liên hệ với Dịch vụ viết thuê tiểu luận của Luận Văn Tốt ở zalo nhé, chúng mình sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thiện bài làm của mình.

…………………………………………………………………………………………..

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỦA LUẬN VĂN TỐT:

Dưới đây là các đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng được Luận Văn Tốt thu gom từ các bài tiểu luận môn lịch sử Đảng có đề tài hay và bài làm đạt điểm cao, các bạn hãy đọc qua để hiểu thêm về môn học quốc dân này nhé.

 • Tìm hiểu về sự Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954. Bài học kinh nghiệm được rút ra
 • Chứng minh giá trị to lớn của hiệu lệnh từ Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt, trước hết là đổi mới tư duy”.
 • Các đặc trưng cơ bản của văn hóa truyền thống nước ta và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa truyền thống trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.
 • Các đặc trưng cơ bản của con người VN và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển con người VN trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
 • Các mặt hạn chế của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa VN hiện nay. Đề xuất các kiến nghị.
 • Các thành tựu, ưu điểm, nhược điểm trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay.
 • Các tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đến VN hiện nay. Đề xuất thay đổi những chính sách.
 • Phân tích quan điểm đối ngoại “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Chủ động hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” của Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII”.
 • Những ưu điểm cơ bản về quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong những năm đổi mới (1986 – 2019).
 • Những quan điểm về CNH, HĐH của Đảng Cộng Sản VN từ Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI và chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện mục tiêu CNH, HĐH của Đại hội Đảng lần thứ XII.
 • Tìm hiểu về lịch sử của sự ra đời của Đảng Cộng sản VN và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Tầm nhìn thiên tài của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản VN nếu rõ ở Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
 • Những điều kiện cần và đủ cho việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH ở nước ta hiện nay.
 • Đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng: Những đặc điểm cơ bản của Chính phủ kiến tạo phát triển.
 • Tính tất yếu của việc chuyển đổi từ nhà nước trực tiếp can thiệp vào nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển ở VN hiện nay.
 • Nội dung cơ bản trong lãnh đạo cách mạng xây dựng CNXH ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1954 – 1975 của Đảng ta.
 • Những tính tất yếu của việc thực hiện chủ trương “Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả giữa phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu” của Đại hội XII.
 • Quá trình phát triển CNH và những biến đổi tất yếu trong sản xuất hàng hóa ở VN hiện nay .
 • Các thuận lợi và khó khăn trong nhiệm vụ thực hiện CNH, HĐH trên các lĩnh vực cơ bản ở VN hiện nay.
 • Cơ cấu lại nền kinh tế nước ta hiện nay. Những nhược điểm và giải pháp.
 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của cuộc cách mạng đó trong sự phát triển của lịch sử VN.
 • Những nhược điểm về quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong những năm đổi mới (1986 – 2019).  Đề xuất các kiến nghị.
 • Những đặc điểm cơ bản của tư duy mới của Đảng và hiệu quả của tư duy đó trong thực tiễn.
 • Công cuộc cải cách về thể chế dự kiến tác động từ những cải cách đó đến sự phát triển của các doanh nghiệp ở nước ta 
 • Đề tài tiểu luận môn Lịch Sử Đảng: Các tác động tích cực của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đến VN hiện nay.
 • Đặc trưng của mô hình tăng trưởng nước ta trong những năm đổi mới và tính tất yếu việc đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay.
 • Các ưu điểm và nhược điểm của phong trào cách mạng 1930 – 1939 ở nước ta và rút ra bài học lịch sử.
 • Tính tất yếu của việc chuyển từ nhà nước chuyên chính vô sản sang nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.
 • Những thành tựu và nhược điểm trong phát triển của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
 • Các nhân tố chủ lực trong quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946.
 • Các thành tựu của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa VN hiện nay.
 • (…)

LƯU Ý: CÁC ĐỀ TÀI ĐANG ĐƯỢC LUẬN VĂN TỐT CẬP NHẬT MỖI NGÀY, CÁC BẠN NHỚ THEO DÕI WEB ĐỂ XEM THÊM CÁC ĐỂ TÀI MỚI NHÉ!

XEM THÊM:

100 đề tài tiểu luận Pháp luật đại cương + 10 Bài mẫu

100 đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh + 10 bài mẫu

100 Đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng + 10 Bài mẫu 10đ
100 Đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng + 10 Bài mẫu 10đ

CÁCH VIẾT TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG ĐẠT ĐIỂM CAO

Cách viết bài tiểu luận Lịch Sử Đảng sao cho hay và điểm cao thì các bạn đầu tiên phải xác định được mình làm đề tài gì, có như thế bạn mới biết triển khai các mục lục của mình, và tìm kiếm các nguồn tài liệu sao cho phù hợp để hoàn thiện bài tiểu luận môn lịch sử Đảng của mình. Tuy nhiên các bạn cần phải xem lại cấu trúc của trường mình bởi vì có trường làm 2 chương, 4 chương, đôi khi cũng tùy thuộc vào từng giáo viên nữa, nên 3 chương dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

+ Lời mở đầu

Các bạn cần phải nêu được tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đây là phần giúp giảng viên đọc qua có thể hiểu được bạn sẽ trình bày gì trong bài tiểu luận của mình, đây là một phần cũng rất cần thiết trong bài tiểu luận, là nền tảng để làm các bài cao hơn, như báo cáo thực tập, khóa luận, luận văn,…

+ Chương 1:  Cơ sở lý luận về đề tài tiểu luận 

Trong chương 1, bạn sẽ phải tham khảo các tài liệu như sách, giáo trình, internet để xây dựng cơ sở lý luận của chương 1 này, trong quá trình viết phần này, bạn tránh copy trên internet quá nhiều, sẽ bị dính lỗi đạo văn phần này rất cao.

+ Chương 2: Nội dung chính tiểu luận môn Lịch Sử Đảng

Chương 2 là chương nội dung chính trong bài, ở chương này cũng bạn sẽ trình bày các nội dung liên quan đến đề tài, những gì mà đề tài cần triển khai, đây là một chương giúp bạn lấy điểm, nếu trình bày khoa học, nội dung phong phú, trích dẫn đầy đủ.

+ Chương 3: Các giải pháp, kết luận

Ở Phần 3 các bạn sinh viên sẽ đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề, các nhược điểm đã đưa ra ở phần nội dung, các giải pháp phải sát với thực tế, và đưa ra các kết luận của toàn bài, kết luận cũng là một phần rất quan trọng trong bài, các bạn tránh copy mà phải tự viết ra phần này.

+ Tài liệu tham khảo

 Sinh viên cần phải liệt kê ra các tài liệu tham khảo dù có sử dụng vào bài hay chỉ là đọc qua một lần, các tài liệu tham  khảo cần phải được liệt kê theo đúng cấu trúc mà nhà trường có quy định cụ thể, vd: Trần Kim Yến, 2016, Con đường phát triển chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, NXB giáo dục

XEM THÊM

DỊCH VỤ CHỈNH SỬA ĐẠO VĂN 

TRỌN BỘ HƠN 10 BÀI MẪU TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG ĐIỂM 9 TRỞ LÊN

Dưới đây là hơn 10 bài mẫu tiểu luận lịch sử Đảng điểm cao, từ 8đ 9đ, có bài được điểm tuyệt đối, Luận Văn Tốt đã dành ra nhiều thời gian đi thu thập từ các trường đại học danh giá hàng đầu Việt Nam để đăng tải lên cho các em sinh viên tham khảo bài mẫu hoàn chỉnh, để từ đó hoàn thiện tốt đẹp bài làm của mình. 

TẢI BÀI SỐ 1 ===> TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng.

Ở bài đầu tiên, mình xin gửi đến các bạn sinh viên bài mẫu tiểu luận môn lịch sử Đảng với đề tài Tìm hiểu về đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng, bài làm tuy vỏn vẹn tầm 10 trang, nhưng đã nêu ra được các vấn đề của đại hội đại biểu lần thứ VI, các nội dung cơ bản và ý nghĩa của đại hội, bài làm do yêu cầu của giảng viên không quá 12 trang, nên tác giả làm tầm 10 trang, bài làm được giảng viên khen ngợi và cho 9đ, do sự chỉnh chu khéo léo trong bài, các mục lục không quá dài dòng. 

TẢI BÀI SỐ 2 ===> TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một trong các đề tài tiểu luận lịch sử Đảng được các bạn sinh viên tìm kiếm nhiều, bài làm này với độ dài tầm 20 trang, đã nêu ra được các tình hình, sự chuyển biến của kinh tế dẫn đến tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, được chia làm 2 chương chính, chương 2 là nội dung chính của bài, nêu ra được các ý nghĩa mà đề bài cần tìm hiểu. 

TẢI BÀI SỐ 3 ===> TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân. 

Bài tiểu luận môn lịch sử Đảng số 3 này với đề tài là so sánh nội dung của luận cương và cương lĩnh chính trị, với độ dài chỉ vỏn vẹn 8 trang, nhưng đã nêu ra được các vấn đề của bài, được chia làm 3 chương chính, chương 2 là so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 cái trên, bài làm giúp các bạn sinh viên nắm rõ được thông tin cụ thể khi hoàn thiện các đề tài tương tự. 

TẢI BÀI SỐ 4 ===> TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Chiến dịch Tây Nguyên trong chiến thắng chống Mĩ cứu nước.

Các chiến dịch trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, là dạng đề tài tiểu luận lịch sử Đảng cũng được đa số các bạn sinh viên và các giảng viên lựa chọn để làm bài tiểu luận cuối môn, ở bài này tác giả chọn cho mình chiến dịch Tây Nguyên, bài làm được trình bày đẹp mắt, ăn điểm từ cái nhìn đầu tiên, bài làm rèn luyện cho các bạn sinh viên khi hoàn thành bất kỳ bài tiểu luận nào cũng có câu từ khoa học, trình bày đẹp mắt. 

TẢI BÀI SỐ 5 ===> TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Đường lối xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng giai đoạn 1945-1954.

Bài tiểu luận môn lịch sử Đảng với đề tài “Đường lối xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng giai đoạn 1945-1954”, được nhóm sinh viên hoàn thiện trọn 1 tuần hơn, được trình bài bố cục bài làm hợp lý, được giáo viên khen ngợi, bài này sẽ là một bài mẫu tuyệt vời cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm bài mẫu với đề tài tương tự.

TẢI BÀI SỐ 6 ===> TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đại Hội Đảng III (9/1960) đề ra.

Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đại Hội Đảng III (9/1960) là một trong các đề tài tiểu luận lịch sử Đảng được các bạn sinh viên tìm kiếm nhiều, bài làm này với độ dài hơn 20 trang, đã nêu ra được các vấn đề còn tồn đọng trong yêu cầu bài.

TẢI BÀI SỐ 7 ===> TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Bài tiểu luận môn lịch sử Đảng với đề tài “Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, được nhóm sinh viên hoàn thiện , được trình bài bố cục bài làm hợp lý, được giáo viên khen ngợi, bài này sẽ là một bài mẫu tuyệt vời cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm bài mẫu với đề tài tương tự.

TẢI BÀI SỐ 8 ===> TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng và giải pháp.

Đề tài tiểu luận lịch sử Đảng cũng được đa số các bạn sinh viên và các giảng viên lựa chọn để làm bài tiểu luận cuối môn, ở bài này tác giả chọn cho mình Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, bài làm rèn luyện cho các bạn sinh viên khi hoàn thành bất kỳ bài tiểu luận nào cũng có câu từ khoa học, trình bày đẹp mắt.

TẢI BÀI SỐ 9 ===> TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Đường lối đối ngoại của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay.

Đường lối đối ngoại của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay, bài tiểu luận môn lịch sử Đảng này chỉ chia làm 2 chương, những mỗi chương nếu ra rất chi tiết, khiến bài làm mang tính logic và rất chặt chẽ, bài làm được giảng viên cho 8đ.

TẢI BÀI SỐ 10 ===> TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG ===> Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường.

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường là một trong các đề tài tiểu luận lịch sử Đảng được các bạn sinh viên tìm kiếm nhiều, bài làm này với độ dài hơn 20 trang, đã nêu ra được các vấn đề còn tồn đọng trong yêu cầu bài, mình cũng có chia sẻ 1 bài tương tự ở trên, các bạn hãy tham khảo luôn nhé.

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT

……………………………………………………………………………………..

Gửi đến các bạn 100 đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng và 10 bài mẫu tiểu luận môn Lịch Sử Đảng điểm 9 trở lên, được Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên có nhu cầu tìm kiếm các đề tài và các bài mẫu tiểu luận Lịch Sử Đảng. Nếu vẫn còn chưa tìm được bài mẫu phù hợp, hãy nhắn tin cho Luận Văn Tốt để mình gửi thêm nhé. Liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt để được sử dụng dịch vụ viết luận văn và nhận được nhiều ưu đãi nhé !

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 100 Đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng + 10 Bài mẫu 10đ […]

trackback

[…] 100 Đề tài tiểu luận Lịch Sử Đảng + 10 Bài mẫu 10đ […]

trackback

[…] sẻ trước đó như triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật đại cương, lịch sử đảng,…. Các bạn sinh viên cần muốn kiếm tài liệu, tải nhanh chóng lại còn […]

trackback

[…] CÁCH LÀM TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG […]

trackback

[…] XEM THÊM CÁC BÀI TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG HAY NHẤT […]

Trường
10 tháng trước

gửi giúp mình tài liệu qua email nanahaha321a@gmail.com

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ