Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường

Đánh giá post

Download bài Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận, tiểu luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê tiểu luận  tại Luận Văn Tốt để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 
Phần 1: Nội dung tình huống 3
1.1. Hoàn cảnh xuất hiện tình huống 3
1.2. Mô tả tình huống 5
Phần 2: Phân tích tình huống 7
2.1. Mục tiêu phân tích tình huống 7
2.2. Cơ sở lý luận Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường
2.3. Phân tích diễn biến tình huống 11
2.4. Nguyên nhân dẫn đến tình huống 13
2.5. Hậu quả của tình huống 16
Phần 3: Xử lý tình huống 18
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống 18
3.2. Đề xuất các phương án 19
Phần 4: Kiến nghị 21
4.1. Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền 21
4.2. Kiến nghị với các cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 23
KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

XEM THÊM TOP 10 bài Báo Cáo Thực Tập ngành Luật, khoa Luật Điểm Cao

LỜI MỞ ĐẦU Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đảng ta từng khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ: “Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm của đội ngũ cán bộ các cấp, hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ còn yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kì đổi mới trên các lĩnh vực. Do nhiều nguyên nhân chủ quan, hay khách quan đã có những hành vi vi phạm nguyên tắc kỉ luật làm việc, không thực hiện đúng với mệnh lệnh cấp trên đưa ra. Cho nên, công việc không đạt được hiệu quả theo kế hoạch và mục tiêu. Khi báo cáo lên cấp trên về trường hợp này, thì không được cấp trên thấu hiểu và chỉ đạo mà ngược lại vẫn quy trách nhiệm.

Đứng trước tình huống trên người lãnh đạo, quản lý phải có những kĩ năng nhất định trong việc xử lý những tình huống phát sinh trong nội bộ cơ quan. Khi xử lý không chỉ đứng trên góc độ pháp luật mà còn phải tính đến yếu tố tình cảm, ngoài nghĩa răn đe, làm trong sạch thì cũng phải tạo điều kiện để cho họ có thể sửa chữa sai lầm và giải quyết hài hòa mối quan hệ với cấp trên trong công việc.

Trong quá trình giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, các nhà lãnh đạo, quản lý không chỉ nắm vững các quy định của pháp luật về phạm vi, thẩm quyền được giải quyết các công việc của mình mà còn phải biết lựa chọn những quy trình phù hợp để giải quyết vấn đề đề gắn với từng loại vấn đề thuộc thẩm quyền của nhà lãnh đạo, quản lý. Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường

Trong thời gian thực tập tại đội quản lý thị trường số 04, thuộc địa bàn huyện Hồng Dân – Phước Long tỉnh Bạc Liêu, có địa chỉ trị sở chính ở: Ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu học viên xin trình bày và phân tích một nội dung tình huống, sau tình huống này sẽ rút ra được những kinh nghiệp nhằm: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn của đội Quản lý thị trường số 4, thuộc địa bàn huyện Hồng Dân – Phước Long”.

Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Đại Nam học viên xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của các thầy cô. Tuy nhiên, bài tiểu luận sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được các thầy cô chỉ bảo, góp ý để học viên có thể hoàn thiện kiến thức và nâng cao khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của bản thân.

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT

Xin chân thành cảm ơn

XEM THÊM Trọn Bộ 99 đề tài báo cáo thực tập tại Tòa Án + 10 Bài mẫu

Phần 1: Nội dung Tiểu luận về công tác Quản lý thị trường

1.1. Hoàn cảnh xuất hiện tình huống

Đội quản lý thị trường số 4 huyện Hồng Dân – Phước Long, tỉnh Bạc Liêu là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu có chức năng giúp Cục trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn quản lý và lĩnh vực được giao. Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường

Về nhiệm vụ quyền hạn đó là:

– Thực hiện công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp trên địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; đề xuất và kiến nghị với chính quyền địa phương, Cục hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn được phân công.

– Kiểm tra chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương và các lĩnh vực khác thuộc chức năng quản lý của Đội trên địa bàn được phân công.

1.2. Mô tả tình huống

Phần 2: Phân tích Tiểu luận về công tác Quản lý thị trường

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống

Mục tiêu cụ thể nắm tình hình: Tình huống trên liên quan đến nội bộ của công ty. Cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp dưới do bất mãn nên không thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ của cấp trên do không tuân thủ ý thức kỉ luật.

Tình huống trên cũng liên quan đến kĩ năng tổ chức thực hiện quyết định của người cán bộ, lãnh đạo, quản lý dựa trên những lý do sau:

Đội trưởng Đội quản lý thị trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa thu thập thông tin, chưa thực hiện hết vai trò của mình tìm hiểu nguyên nhân cấp dưới không tuân thủ chỉ đạo trong công việc từ đó dẫn đến tình huống trên xảy ra. Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường

Tìm ra các nguyên nhân để khắc phục: Đội quản lý thị trường số 4 xảy ra tình trạng như trên xuất phát từ những nguyên nhân đó là:

Thứ nhất, “do lãnh đạo đơn vị quan liêu, không sâu sát, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cấp dưới không được tiến hành thường xuyên. Các tổ chức, đoàn thể xã hội không có sự phối hợp. Việc phổ biến tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, công chức có trình độ thấp không thường xuyên” [9].

Thứ hai, “công tác đấu tranh phê và tự phê bình không thường xuyên nhất là công tác cán bộ, quản lý còn lỏng lẻo, không kịp thời phát hiện những sai phạm để cấp dưới không tuân thủ mệnh lệnh cấp trên” [9].

Thứ ba, “cán bộ trong đơn vị còn thiếu mạnh dạn, e dè, nể nang, không dám đứng lên phê bình những cá nhân sai trái trong công tác” [9].

2.2. Cơ sở lý luận 
2.3. Phân tích diễn biến tình huống 
2.4. Nguyên nhân dẫn đến tình huống 
2.5. Hậu quả của tình huống 

Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường
Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường

Phần 3: Xử lý tình huống về công tác Quản lý thị trường

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

Qua nghiên cứu những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau trong tình huống đã nêu dẫn đến hậu quả gây mất đoàn kết, nội bộ; ảnh hưởng đến chỉ tiêu công việc trong tháng cao điểm, cấp trên mất lòng tin vào năng lực của người lãnh đạo, chỉ huy đội. Khi giải quyết sự việc này cần phải căn cứ vào những mục tiêu cơ bản để giải quyết như sau: Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường

Thứ nhất, khi xử lý vụ việc trên cần phải bảo đảm tính nghiêm minh của quy định của pháp luật, nội quy quy định của cơ quan đội quản lý thị trường số 4, chức năng nhiệm vụ của công chức; nhiệm vụ, quyền hạn của quản lý thị trường.
Thứ hai, xử lý nghiêm minh, rõ ràng bảo đảm tính răn đe đối với những hành vi vi phạm của Nguyễn Văn A và Tăng Văn C đối với hậu quả gây ra cho đơn vị gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; ảnh hưởng đến chỉ tiêu công tác bị cấp trên phê bình, nhắc nhở.

Thứ ba, xây dựng lại tinh thần đoàn kết nội bộ của đội quản lý thị trường số 4 thông qua những quyết định hành chính mang tính thuyết phục. Bởi ông cha ta từ xa xưa đã lưu truyền qua lời dạy câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đối với mỗi cơ quan, đơn vị giống như một chiếc đồng hồ trong bài học về lời dạy đoàn kết vào năm 1954, “mỗi cá nhân, mỗi ban đều có một nhiệm vụ riêng, dù lớn dù khỏ nhưng đó đều là một phần quan trọng trong một tổ hợp tập thể, mỗi nhiệm vụ như một mắt xích nối lại với nhau. Để tạo nên một mắt xích thật sự vững chắc thì mỗi chúng ta – một mắt xích phải thật sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ” [7].

Thứ tư, tạo dựng uy tín và lòng tin của người lãnh đạo đội quản lý thị trường số 4 đối với cấp trên, đối với cán bộ, công chức trong đơn vị.
Thứ năm, ngoài ra còn phải tính đến yếu tố năng lực, quá trình công hiến, tâm lý, sức khỏe của A và C.
Mục tiêu cao nhất khi giải quyết sự việc đã nêu trên là phải bảo đảm giải quyết thấu tình, đạt lý mang lại niềm tin cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đồng thời là cơ sở để áp dụng cho việc giải quyết những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống 
3.2. Đề xuất các phương án 

………………………………………

Trên đây là Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một đơn vị để hỗ trợ viết bài tiểu luận điểm cao các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt, hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ