TOP 50+ Đề Tài & Bài Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế

Mục lục

5/5 - (2 bình chọn)

Bạn đang gặp vấn đề trong chọn đề tài tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế, bạn đang chưa có ý tưởng định hướng gì cho đề bài của mình, bạn đang mong muốn tìm cho mình một đề tài phù hợp vừa có tính thiết thực, vừa có chiều sâu? Bạn đừng lo lắng vì có chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Chúng tôi gửi đến bạn danh sách đề tài  và một số bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế. Và hy vọng bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn trong quá trình làm bài của mình.

……………………………………………………………………………….

Danh sách đề tài tiểu luận môn quản lý nhà nước về kinh tế

 1. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường.
 2. Lý luận về chức năng và nguyên tắc của quản lý nhà nước về kinh tế.
 3. Thực tiễn các vấn đề đặt ra đối với công cụ kế hoạch hóa trong quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay.
 4. Lý luận và thực tiễn các phương pháp và công cụ quản lý nhà nước về kinh tế.
 5. Phân tích cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 6. Vai trò quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
 7. Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 8. Vai trò và chức năng của nhà nước Việt Nam trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
 9. So sánh các đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.
 10. Thực tiễn vận dụng các phương pháp quản lý trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại ở Việt Nam hiện nay.
 11. Công cụ kế hoạch hoá trong quản lý nhà nước về kinh tế. Những vấn đề đặt ra đối với công cụ kế hoạch hoá ở Việt Nam hiện nay.
 12. Quản lý Nhà nước về kinh tế vừa là một khoa học vừa là nghệ thuật, nghề nghiệp.
 13. Tiểu luận môn quản lý nhà nước về kinh tế Vấn đề đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.
 14. Nguyên lý vận dụng các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Liên hệ đến lĩnh vực đầu tư ở Việt Nam hiện nay.
 15. Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính – tiền tệ.
 16. Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư.
 17. Thực tiễn vận dụng các phương pháp quản lý trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế đối ngoại ở Việt nam hiện nay.
 18. Những vấn đề đặt ra về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
 19. Những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về kinh tế trong quá trình mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
 20. Nội dung và điều kiện để thực hiện thành công đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.
 21. Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. Ưu điểm và nhược điểm trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước, của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước.
 22. Thực tiễn thực hiện những nguyên tắc quản lý nhà nước đối với một lĩnh Kinh tế đối ngoại ở Việt Nam hiện nay.
 23. Thực tiễn thực hiện những nguyên tắc quản lý nhà nước đối với thương mại ở Việt Nam hiện nay.
 24. Tiểu luận môn quản lý nhà nước về kinh tế Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
 25. Cách tiếp cận vai trò của quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
 26. Nội dung và điều kiện để thực hiện thành công đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế

TOP 9 bài mẫu tiểu luận về Quản lý nhà nước về kinh tế tiêu biểu.

Bài mẫu 1: Lý  luận về chức năng và nguyên tắc của quản lý nhà nước về kinh tế.

Đứng đầu trong danh sách các bài mẫu tiểu luận về quản lý nhà nước về kinh tế là đề tài Chức năng và nguyên tắc của quản lý nhà nước về kinh tế.

– Hình thức: trình bày đúng quy cách của một bài tiểu luận, rõ ràng, tối giản, dễ nắm bắt.

– Nội dung: Tác giả triển khai vấn đề thành hệ thống những luận điểm lớn như sau:

Thứ nhất, Cơ sở lý luận. tác giả phân tích cơ bản những nội dung khái niệm, đặc điểm của quản lý nhà nước về kinh tế. Sau đó tác giả đưa ra những vai trò của quản lý nhà nước về kinh tế.

Thứ hai, Chức năng và các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế. Trước hết, tác giả đề cập tới quy luật kinh tế, thể chế kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế. Tiếp theo tác giả chỉ ra các chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế, với bốn chức năng đó là: Định hướng sự phát triển của nền kinh tế; tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế; hỗ trợ sự phát triển; kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế. Cuối cùng, tác giả đi phân tích các nguyên tắc của quản lý nhà nước về kinh tế, với năm nguyên tắc cơ bản và một số các nguyên tắc khác.

Thứ ba, sự vận dụng các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế vào nền kinh tế của Việt Nam hiện nay.

Đây là một bài mẫu đề tài tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế hay. Hy vọng bài mẫu trên có thể giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm thông tin cho bài viết của mình.

Bài mẫu 2: Thực tiễn vận dụng các phương pháp quản lý trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo trong danh sách bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế là vấn đề liên quan đến phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Đây cũng là một đề tài được nhiều sinh viên quan tâm và tìm hiểu, do vậy chúng tôi gửi đến bạn bài mẫu này.

– Hình thức: trình bày khoa học, văn phong giản dị, sử dụng chính xác các thuật ngữ chuyên môn.

– Nội dung: : Với bài viết này, tác giả làm rõ vấn đề thông qua ba chương lớn như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận. Tác giả nêu ra khái niệm, đặc điểm của quản lý nhà nước về kinh tế và những vai trò của quản lý nhà nước về kinh tế.

Chương 2: Các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế: Phân tích nội dung của ba phương pháp chính: các phương pháp hành chính; các phương pháp kinh tế; các phương pháp giáo dục. Từ đó phân tích nguyên lý vận dụng các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường.

Chương 3: Vận dụng các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế vào lĩnh vực thương mại ở Việt Nam hiện nay. Tác giả tìm hiểu thực trạng tình hình kinh tế ở lĩnh vực thương mại. Từ đó chọn lọc áp dụng những phương pháp hợp lý và nêu biểu hiện của nó trong lĩnh vực thương mại.

Tóm lại đây là một bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế ấn tượng. Bài mẫu có tính thực tiễn và tính vận dụng cao nên hãy lưu lại nhé.

Bài mẫu 3: Thực tiễn thực hiện những nguyên tắc quản lý nhà nước đối với thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo là một bài mẫu hay trong danh sách bài mẫu tiểu luận về quản lý nhà nước về kinh tế.

– Hình thức: trình bày rõ ràng, tuân thủ đúng hình thức của một bài tiểu luận, bố cục phân chia cân đối.

– Nội dung: Để hiểu rõ vấn đề này, tác giả đi đã đi sâu nghiên cứu các nội dung sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Tác giả phân tích những nội dung của 6 nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương 2: Thực trạng vận dụng những nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại ở Việt Nam hiện nay. Các nguyên tắc được biểu hiện lần lượt như là nhà nước thống nhất quản lý thương mại bằng chính sách, luật pháp và công cụ kế hoạch hóa nhằm phát triển thương mại. Thứ hai,có những kế hoạch chung phát triển đất nước, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Thứ ba, xây dựng chính sách phát triển toàn ngành, một cơ cấu lãnh thổ hợp lý… Tác giả nêu ra những biểu hiện và ở mỗi biểu hiện lấy những dẫn chứng để phân tích.

Chương 3: Tác giả đề xuất một số những phương hướng, giải pháp vận dụng hiệu quả các nguyên tắc trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại ở nước ta hiện nay.

Nhìn chung đây là một bài mẫu tiêu biểu cho bài tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế. Hy vọng bài mẫu này sẽ giúp đỡ được cho bạn trong quá trình hoàn thành làm bài.

Bài mẫu 4: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường.

Đây là một bài mẫu nằm trong TOP những bài tiểu luận tiêu biểu của môn quản lý nhà nước về kinh tế.

– Hình thức: Trình bày khoa học, bố cục rõ ràng, cân đối.

– Nội dung: Tác giả đã làm rõ đề tài trên các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất, cơ sở lý thuyết về các phương pháp quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường. Tác giả phân tích những nội dung của các phương pháp cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế.

Nội dung thứ hai là tác giả phân tích thực trạng của quản lý nhà nước về kinh tế. Đưa các số liệu, tư liệu cụ thể để chứng minh.

Nội dung cuối cùng là tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường: tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế, đồng bộ cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước đối với kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính…

Như vậy với chiều sâu và phân tích vấn đề khách quan bài mẫu này xứng đáng là một sự lựa chọn hợp lý cho bạn.

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế

Bài mẫu 5: So sánh các đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp theo đây là một bài mẫu nằm trong danh sách bài mẫu tiểu luận về Quản lý nhà nước về kinh tế tiêu biểu.

– Hình thức: bố cục phân chia hợp lý, trình bày rõ ràng, làm nổi bật được nội dung chính của bài viết.

– Nội dung: bài viết được nghiên cứu với ba chương như sau:

Chương 1: cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về kinh tế. Tác giả phân tích một số nội dung cơ bản như khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước về kinh tế. Sau đó tác giả nhấn mạnh nội dung quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp là khâu cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế.

Chương 2: cơ sở lý thuyết về quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Tác giả tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các thức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp….

Chương 3: sự khác biệt giữa quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý doanh nghiệp.

Hy vọng với bài mẫu tiêu biểu cho bài tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế này sẽ giúp ích được cho bạn.

XEM THÊM

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp [999+ ĐỀ TÀI + BÀI MẪU]

10+ Bài tiểu luận môn Kinh Tế Chính Trị & Cách làm để được 10đ

Bài mẫu 6: Thực tiễn các vấn đề đặt ra đối với công cụ kế hoạch hóa trong quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

Tiếp tục là một bài mẫu tiểu luận của môn quản lý nhà nước về kinh tế lấy chủ đề là một trong các công quản lý nhà nước về kinh tế – kế hoạch hóa.

– Hình thức: trình bày rõ ràng, tuân thủ đúng hình thức của một bài tiểu luận, bố cục phân chia cân đối.

– Nội dung: bài viết được triển khai theo những luận điểm sau:

Chương 1: cơ sở lý thuyết về công cụ kế hoạch hóa trong quản lý nhà nước về kinh tế. Tác giả phân tích những nội dung như sau: khái niệm, bản chất và vai trò của công cụ kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường.

Chương 2: Thực trạng kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả phân tích nền kinh tế kế hoạch hóa ở Việt Nam trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Sau đó đánh giá thực trạng kế hoạch hóa hiện nay.

Chương 3: Tác giả đề xuất những hướng cần đổi mới công cụ kế hoạch hóa trong quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta. Tác giả nêu ra sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công cụ kế hoạch hóa trong quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Từ đó tác giả đưa ra một số phương pháp cân đổi mới công tác kế hoạch hóa trong quản lý nhà nước về kinh tế.

Bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế điểm cao này được nghiên cứu ở nhiều góc độ và có tính thực tiễn cao vì vậy bạn đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Bài mẫu 7: Vấn đề đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.

Một trong những đề tài về quản lý nhà nước về kinh tế được rất nhiều người quan tâm đó là vấn đề đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.

– Hình thức: trình bày rõ ràng, khoa học, không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp.

– Nội dung: Bài viết được hệ thống với những luận điểm như sau:

Thứ nhất, Sự cần thiết, cơ sở của việc đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam. Tác giả tìm hiểu hai vấn đề trong nội dung này là sự cần thiết của việc đổi mới ở Việt Nam hiện nay và chỉ ra những cơ sở của việc đổi mới và hoàn thiện ấy.

Thứ hai, Mục tiêu, quan điểm đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam. Tác giả chú ý tìm các tư liệu ở các văn kiện đại hội Đảng để thấy rõ hơn nội dung này.

Thứ ba, nội dung và điều kiện để thực hiện thành công công cuộc đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.

Tổng kết lại bài mẫu này được đánh giá khách quan, được phân tích dưới nhiều góc độ và có sự tìm hiểu kĩ về tình hình kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy đây có lẽ là một sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn.

Bài mẫu 8: Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Bài viết được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung.

– Hình thức: trình bày đúng quy cách của một bài tiểu luận, rõ ràng, tối giản, dễ nắm bắt.

– Nội dung: Tác giả đã tiến hành nghiên cứu và phân tích vấn đề qua ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. Trong chương này, tác giả phân tích 2 vấn đề, đó là 4 vai trò và 4 nội dung của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.  

Chương 2: Thực trạng việc quản lý nhà nuớc tại các doanh nghiệp nhà nước  ở Việt Nam hiện nay. Tác giả chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, một số những bất cập của việc quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam.

Chương 3: Tác giả đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước: các phương hướng, yêu cầu và giải pháp.

Tóm lại đây là một bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế ấn tượng. Nếu bạn còn đang phân vân không biết chọn đề tài nào thì bài này là một gợi ý dành cho bạn đó.

Bài mẫu 9: Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. Ưu điểm và nhược điểm trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước, của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước.

Bài mẫu này triển khai những vấn đề như sau:

Thứ nhất là Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. Tác giả phân tích các chức năng: chức năng định hướng sự phát triển của nền kinh tế, chức năng tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, hỗ trợ sự phát triển, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế.

Thứ hai, tác giả chỉ ra những nhược điểm trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước. Trước hết tác giả nêu ra một số thành tựu đã đạt được trong quá trình công tác quản lý kinh tế của nhà nước. Sau đó tác giả chỉ ra những hạn chế, vẫn đề còn tồn tại trong quá trình đổi mới công tác quản lý của nhà nước về kinh tế.

Thứ ba, từ thực trạng, những vấn đề hạn chế còn tồn tại như trên, tác giả đề xuất một số phương hướng, giải pháp đề khắc phục những nhược điểm trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước, của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước.

Tóm lại đây là một bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế hay và giúp ích cho bạn trong quá trình hoàn thành bài của mình.

Trong quá trình tìm kiếm tài liệu để làm bài, chắc hẳn là khoảng thời gian rất khó khăn với các bạn, tìm không được tài liệu ưng ý để làm bài thì khiến các bạn dễ nản chí, còn tự viết bài thì câu cú lũng củng, không biết viết từ đâu, Luận Văn Tốt hiểu rõ hiện trạng mà các bạn sinh viên đang trải qua, bạn nào đang gặp tình trạng như mình nói thì hãy liên hệ ngay ZALO: 0934 573 149^^???, và DỊCH VỤ THUÊ VIẾT TIỂU LUẬN chuyên nghiệp, uy tín, sẽ hỗ trợ các bạn tận tình trong quá trình hoàn thiện bài làm của mình.

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế

…………………………………………………………………………………………..

Trên đây là toàn bộ những gì chúng tôi muốn gửi tới bạn về danh sách một số đề tài và bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế hay và tiêu biểu. Chúng tôi đã thu thập những thông tin, kiến thức, những nghiên cứu về chủ đề này trên các nguồn uy tín và có thêm những sự sáng tạo, cập nhật để phù hợp với tình hình hiện nay của đất nước. Chúng tôi hy vọng những gì chúng tôi chia sẻ bên trên sẽ giúp đỡ cho bài làm của bạn. Chúc bạn có một bài tiểu luận hay, ấn tượng và có tính thực tiễn cao. Nếu gặp khó khăn trong việc làm bài hãy liên hệ Luận Văn Tốt nhé.

LƯU Ý: NẾU BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI MỘT TRONG SỐ NHỮNG BÀI MẪU TRÊN ĐÂY THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI ZALO CỦA LUẬN VĂN TỐT ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 3 NỐT NHẠC NHÉ.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ