Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp [999+ ĐỀ TÀI + BÀI MẪU]

4/5 - (2 bình chọn)

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước là một trang những bài tập kết thúc khóa học chuyên viên mà tất cả các anh chị theo học cần phải hoàn thành trước khi ra trường nhận chứng chỉ, quá trình làm tiểu luận quản lý nhà nước đòi hỏi các anh chị cần phải nắm bắt những lý thuyết đã được đào tạo từ đó áp dụng vào một tình huống cụ thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị, xã hội và đưa ra các giải pháp để xử lý các tình huống trên.

Bài viết này Dịch vụ viết thuê tiểu luận của Luận Văn Tốt sẽ gợi ý tới các anh chị các đề tài tiểu luận quản lý nhà nước và một số bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước được Luận Văn Tốt tổng hợp từ các tài liệu của những năm 2015 trở lại đây nhằm giúp cho các anh chị có thêm những tài liệu phong phú trong quá trình viết tiểu luận quản lý nhà nước của mình.

…………………………………………………………………………….

MỘT SỐ TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC NGÀNH TẠI VIỆT NAM

Gợi ý tới bạn các học viên các môn tiểu luận quản lý nhà nước về các ngành như sau:

Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế
Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế 
Tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai 
Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa 
Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương
Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa ở cơ sở
Tiểu luận quản lý nhà nước về môi trường 
Tiểu luận quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
Tiểu luận quản lý nhà nước về an ninh trật tự 
Tiểu luận quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh 
Tiểu luận quản lý nhà nước về an ninh quốc gia 
Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp

CÁCH LÀM TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẠT 9.9/10 điểm

Để viết được một bài tiểu luận quản lý nhà nước đạt điểm cao, các bạn học viên cần phải chú ý đầu tiên chính là hình thức trình bày một bài tiểu luận sao cho đúng, nội dung sắp xếp mạch lạc, rồi mới đến phần trình bày sao cho đẹp mắt cuốn hút, đặc biệt là các học viên có đề tài tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục như soạn thảo văn bản, thì càng phải chú ý về vấn đề hình thức hơn bất cứ đề tài nào, ở phần cách làm tiểu luận tình huống quản lý nhà nước đạt 9.9/10đ này mình sẽ tập trung hưỡng dẫn cho các bạn hình thức được sử dụng trong các bài tiểu luận quản lý nhà nước được sử dụng ở tất cả các ngành, và trình bày nội dung mỗi chương làm sao cho hay và hợp lý.

 Mục đích khi làm tiểu luận quản lý nhà nước

a) Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn về lý luận chính trị, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đánh giá mức độ tiếp thu, kết quả học tập của học viên đã đạt được qua khóa học.

c) Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Yêu cầu chung tiểu luận quản lý nhà nước

Cuối khóa học, học viên phải viết một tiểu luận cuối khóa theo quy định, tiểu luận cuối khóa là tiểu luận viết về một tình huống trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước gắn liền với vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng thu nhận được học viên thực hiện phân tích tình huống, xác định nguyên nhân và hậu quả của tình huống từ đó đề xuất hướng xử lý, giải quyết tình huống.

Yêu cầu đối với tình huống:

– Tình huống phải là một sự việc, một vụ việc cụ thể xảy ra (hoặc có thể xảy ra) trong hoạt động quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị gắn liền với (vị trí việc làm) công việc mình đang đảm nhận (không phải là thực trạng chung chung trong quản lý)

– Tình huống phải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị hoặc người có thẩm quyền nơi mình công tác.

– Tình huống có thể tự đặt ra nhưng phải hợp lý, có khả năng xảy ra trên thực tế

– Tình huống là sự việc, vụ việc chưa được giải quyết, hoặc đã giải quyết nhưng chưa hợp lý, chưa linh hoạt, hiệu quả và hiện chưa có quy định cụ thể điều chỉnh tình huống hoặc giữa lý thuyết và thực tiễn có khoảng cách.

– Tình huống đòi hỏi người giải quyết phải biết vận dụng lý luận đã được học và thực tiễn để xử lý.

Về nội dung tiểu luận quản lý nhà nước

Tiểu luận gồm các phần:

Mở đầu (Lời nói đầu): Nêu lý do chọn tình huống để giải quyết hoặc sự cần thiết phải giải quyết tình huống được lựa chọn.

Phần 1: Mô tả tình huống

Sử dụng những thông tin thu nhận được và các văn bản pháp lý, quy chế, điều lệ liên quan đến tình huống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan cấp trên và của cơ quan ban hành để mô tả tình huống.

Lưu ý: trong phần này chỉ mô tả tình huống đã diễn ra, không phân tích hoặc nhận định tính đúng, sai của tình huống

Phần 2. Phân tích tình huống tiểu luận quản lý nhà nước

2.1. Cơ sở lý luận:

            Trình bày những luận cứ liên quan đến tình huống thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản pháp luật, tài liệu liên quan. Đây là phần nội dung làm nền tảng khoa học cho việc xác định định hướng, giải pháp giải quyết tình huống. Bao gồm: Lý luận chung, quan điểm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan về lĩnh vực mà tình huống xuất hiện.

2.2. Phân tích tình huống

– Vận dụng lý luận để phân tích, chỉ ra những sai lầm, thiếu sót, sự bất hợp lý của tình huống. Tính chất, mức độ của sai lầm, thiếu sót? khoảng cách giữa thực tế và quy định pháp luật? Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của sai phạm?…

– Mỗi tình huống sẽ gây ra những hậu quả nhất định, trình bày những hậu quả mà tình huống gây ra nếu không được giải quyết.

* Tình huống có thể gây ra hậu quả trên các khía cạnh:

 – Gây ảnh hưởng tới chính trị;

 – Thiệt hại về kinh tế cho tổ chức, cá nhân;

 – Sự mất uy tín của cơ  quan, của cán bộ công chức và giảm sút lòng tin của nhân dân, gây bất bình trong nhân dân;

 – Sự giảm sút pháp chế XNCN;

…….

– Phân tích nguyên nhân xảy ra tình huống

* Nguyên nhân khách quan, có thể là:

            + Sự bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tình huống;

+ Thiếu sót trong tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước cấp trên (hoạt động điều hành, sử dụng thẩm quyền, công tác quy hoạch, kế hoạch, hoạt động kiểm tra, kiểm soát,…)

* Nguyên nhân chủ quan, có thể là:

+ Sự thiếu trách nhiệm, sa sút phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc;

+ Sự kém hiểu biết pháp luật của nhân dân, những người liên quan đến vụ việc xảy ra;

+ Sự mất đoàn kết trong nội bộ các cơ quan nhà nước hoặc mâu thuẫn trong nhân dân.

 Phần 3. Đề xuất phương án giải quyết tình huống tiểu luận quản lý nhà nước

3.1. Mục tiêu giải quyết tình huống:

            Tùy các vấn đề khác nhau do các tình huống đặt ra mà mỗi tình huống đều có mục tiêu xử lý riêng, cụ thể:

            Mục tiêu xử lý tình huống thường xoay quanh các vấn đề sau:

– Giải quyết các vấn đề do tình huống đặt ra;

– Bảo đảm tuân thủ pháp luật.

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức nhà nước, của tổ chức xã hội, cá nhân và của cộng đồng dân cư.

3.2. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống

Cơ sở giải quyết tình huống

Phần này cần vận dụng đúng, linh hoạt, sáng tạo các văn bản pháp lý liên quan đến tình huống thông qua:

– Phân tích, trích dẫn các quy định pháp luật

– Quan điểm xử lý, giải quyết

– Kinh nghiệm xử lý, giải quyết những tình huống tương tự

– Cơ sở thực tiễn để giải quyết tình huống: những điều kiện cụ thể liên quan đến tình huống, đảm bảo tính khả thi của việc giải quyết tình huống

Phân tích lựa chọn phương án giải quyết tiểu luận quản lý nhà nước

Mỗi tình huống có thể được giải quyết theo 2,3 phương án khác nhau, mỗi phương án đưa ra cần được phân tích theo hai khía cạnh

– Mặt mạnh, lợi thế của phương án:

+ Đáp ứng được nhiều nhất các mục tiêu đặt ra, các mặt nhược điểm, hạn chế của phương án có thể chấp nhận được

+ Có tình, có lý, giải quyết được vụ việc trên cơ sở kết hợp giữa pháp lý và đạo lý được sự ủng hộ của nhân dân.

+ Có tính khả thi: Trong thực tế có những phương án rất lý tưởng nhưng không được lựa chọn vì chúng không khả thi, chỉ tồn tại trên lý thuyết.

– Mặt bất lợi, hạn chế của phương án.

– Lựa chọn phương án làm tiểu luận quản lý nhà nước

Cần chú ý rằng việc đánh giá chất lượng của việc lựa chọn phương án ngoài vấn đề chủ yếu là lựa chọn đúng, sai của phương án được chọn còn phải chú ý tới kỹ năng phân tích và lựa chọn quyết định, tức là khả năng lập luận để đi đến quyết định cuối cùng. Vì vậy, một tình huống như nhau có thể có sự lựa chọn các phương án giải quyết khác nhau. Vấn đề là ở chỗ khi chọn phương án nào học viên phải phân tích lập luận cho ý kiến về quyết định của mình.

Kết luận và kiến nghị tiểu luận quản lý nhà nước

Kết luận: Việc gải quyết tình huống theo phương án đã chọn đã đáp ứng được mục tiêu giải quyết tình huống như thế nào? Có tồn tại gì? Vấn đề gì của tình huống cần tiếp tục giải quyết?

Kiến nghị: Đề xuất với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để giải quyết một số nội dung của tình huống.

– Yêu cầu khi kiến nghị:

+ Đúng cấp, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

+ Cụ thể, liên quan trực tiếp đến phương án giải quyết tình huống

+ Có tính khả thi.

Về hình thức tiểu luận tình huống quản lý nhà nước

– Tiểu luận có độ dài từ 10 đến 25 trang in vi tính một mặt trên trang giấy A4 (không kể trang bìa, trang phụ bìa, mục lục, danh mục chữ viết tắt, tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có)). Cụ thể như sau:

– Sử dụng bộ mã Unicode, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5; lề trái 3.0cm; lề phải 1.5cm-2.0cm; lề trên, lề dưới 2.0cm-2.5cm.

– Đánh số trang: Chính giữa, cuối trang liên tục từ Mở đầu cho đến hết phần Kiến nghị. không dùng các ký tự khác để đánh số trang.

– Bìa chính tiểu luận (có mẫu kèm theo) in bằng giấy bìa cứng, khổ giấy A4,

– Bìa phụ (có mẫu kèm theo) in bằng giấy trắng thường, khổ giấy A4.

– Bảng ký hiệu chữ viết tắt (nếu có, được trình bày trang riêng, Font Time New Roman, cỡ chữ 13, In hoa, đứng đậm, chính giữa). Các chữ viết tắt xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

– Danh mục tài liệu tham khảo (trình bày một trang riêng). Nếu là văn bản pháp luật xếp theo thứ tự ngày tháng năm ban hành văn bản, nếu là tài liệu xếp theo ký tự A,B,C,..tên của tác giả.

– Việc trích dẫn phải nêu rõ xuất xứ và phải nhất quán, trích nguyên văn phải để trong ngoặc kép. Có thể dùng hai cách trích dẫn phổ biến hiện nay:

+ Tên tác giả kèm theo, nằm trong ngoặc đơn, đây là một trong những cái mà các bạn học viên dễ bị trừ điểm khi làm tiểu luận tình huống quản lý nhà nước.

+ Đánh số thứ tự trích dẫn trong ngoặc vuông.

– Trình bày mục, thống nhất như sau:

Các tiểu mục được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số Ả Rập, nhưng nhiều  nhất là ba chữ số với số thứ nhất chỉ số mục, số thứ 2 chỉ nhóm tiểu mục, nhóm thứ 3 chỉ tiết mục.

Ví dụ: mục 1

1.1. dùng để chỉ tiểu mục 1 của mục 1.

1.1.1. dùng để chỉ nhóm tiết mục 1 thuộc tiểu mục 1 của mục 1.

1.2. dùng để chỉ tiểu mục 2, của mục 1.

1.2.1. dùng để chỉ nhóm tiết mục 1 của tiểu mục 2, của mục 1.

Các mục khác đánh số tương tự.

Lưu ý tại các mục phải có ít nhất 2 nhóm tiểu mục, nghĩa là không thể có nhóm tiểu mục 1.1.1 mà không có nhóm tiểu mục 1.1.2 tiếp theo.

– Văn phong/cách viết:

+ Văn phong hành chính, rõ ràng, mạch lạc

+ Tiểu luận phải có phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có minh chứng rõ ràng, hợp lý.

– Sắp xếp tiểu luận theo thứ tự sau:

+ Trang bìa (theo mẫu)

+ Trang phụ bìa (theo mẫu)

+ Chữ viết tắt (nếu có)

+ Mục lục

+ Phần nội dung của tiểu luận quản lý nhà nước 

+ Tài liệu tham khảo

+ Phụ lục (nếu có)

– Ghim và đóng gáy tiểu luận.

Các bạn học viên tham khảo mẫu bìa mẫu dưới đây nhé, bìa còn phải phụ thuộc vào yêu cầu mỗi trường, mỗi giảng viên, nên trong quá trình học, các bạn nhớ trình bày theo yêu cầu của giảng viên của các bạn nhé.

Bìa tiểu luận quản lý nhà nước
Bìa tiểu luận quản lý nhà nước

XEM THÊM 

100 đề tài tiểu luận Pháp luật đại cương + 10 Bài mẫu

100 đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh + 10 bài mẫu 9 điểm

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp

TẢI MIỄN PHÍ MỘT SỐ BÀI MẪU TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÁC NGÀNH

Xin gửi tới các bạn học viên các dạng bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về các ngành như tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế, ngạch chuyên viên, y tế, hộ tịch, giáo dục, tình huống quản lý nhà nước,… Để gửi đến các học viên tất tần tật về tiểu luận quản lý nhà nước cho các bạn tham khảo mà không cần đi đâu xa, mỗi một mục mình xin gửi đến từ 1 đến 3 bài để các bạn tham khảo, nếu như chưa có bài nào đáp ứng được các học viên, hãy liên hệ với zalo để được mình gửi thêm các bài mẫu miễn phí nữa nhé.

Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế 

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế Trình bày các phương pháp và công cụ Quản lý Nhà nước (QLNN) về kinh tế. Lý luận và thực tiễn các phương pháp và công cụ QLNN về kinh tế mà anh/chị quan tâm?

Ở bài đầu tiên , mình xin giới thiệu đến các bạn mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế, với đề tài trình bày các phương pháp và công cụ quản lý nhà nước, Phương pháp quản lý của Nhà nước về kinh tế là tổng thể những cách thức tác động có chủ đích và có thể có của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân và các bộ phận hợp thành của nó để thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân (tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế và công bằng kinh tế). Bài làm được giảng viên đánh giá cao và cho 9đ.

Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế phương pháp và công cụ Quản lý Nhà nước
Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế phương pháp và công cụ Quản lý Nhà nước

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tải bài 2 Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế Chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường

Ở bài số 2, bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế, với đề tài chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các chủ th ể tham gia thị trường, Trong các chức năng quản lý nhà nước, chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường là một trong những chức năng quan trọng của công tác quản lý nhà nước về kinh tế. Quá trình hoạt động kinh tế không phải lúc nào cũng diễn ra một cách bình thường và đưa lại kết quả mong muốn. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường
Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tải bài 3 Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế Các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế của Nhà nước của nước ta hiện nay

Tiếp đến bài tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế với đề tài các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế của nước ta hiện nay, sự vận hành của nền kinh tế thị trường mang tính tự phát về tính không xác định rất lớn. Do đó Nhà nước phải thực hiện chức năng, định hướng phát triển nền kinh tế của mình. Điều này không chỉ cần thiết đối với sự phát triển kinh tế chung mà còn cần thiết cho việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bài làm được hoàn thiện tầm 20 trang, nêu được các vấn đề về chức năng quản lý nhà nước, được giảng viên đánh giá cao.

Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế quản lý nhà nước về kinh tế của Nhà nước
Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế quản lý nhà nước về kinh tế của Nhà nước

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước 

Tải bài 1 Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước Xử lý tình huống vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về mua sắm tài sản công

Ở bài số 1 tiểu luận tình huống quản lý nhà nước với đề tài xử lý tình huống vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về mua sắm tài sản công, Mua sắm tài sản công là khâu đầu tiên của quá trình quản lý tài sản nhà nước, có vị trí then chốt để bảo đảm hiệu quả trong sử dụng, quản lý tài sản phục vụ cho các mục tiêu của quản lý. Mua sắm tài sản công quyết định sự phù hợp hay không phù hợp về tài sản phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước, với độ dài hơn 20 trang, trình bày được những khúc mắc của vấn đề, tác giả mang về cho mình 9đ.

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước công tác về mua sắm tài sản công
Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước công tác về mua sắm tài sản công

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tải bài 2 Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước Tình huống quản lý nhà nước về thuế

Tiếp đến bài số 2 là bài tiểu luận quản lý nhà nước về thuế, bài làm cũng vỏn vẹn tầm 22 trang, mô tả tình huống một các chi tiết, xác định được các mục tiêu cần nói đến, phân tích được các nguyên nhân và hậu quả của tình huống, từ đó xây dựng và lựa chọn phương án giải quyết tình huống, cuối cùng lập kế hoặc tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn, bài làm chặt chẽ, nhận được nhiều sự đánh giá cao của giảng viên.

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về thuế
Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về thuế

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp

Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục 

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục Công tác văn thư lưu trữ Cục Văn thư Lưu trữ

Ở bài tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục đầu tiên, Luận Văn Tốt xin chia sẻ đến các bạn sinh viên về công tác văn thư lưu trữ, bài làm được trình bày đẹp mắt, nếu được các vấn đề về công tác văn thư, Để đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội, để phù với sự thay đổi của đất nước hoạt động của các Văn phòng trong cơ quan ngày càng được mở rộng và nâng cao. Chính vì vậy công tác văn thư ngày càng trở nên quan trọng, là mắt xích không thể thiếu được trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trình bày đẹp mắt, bố cục rõ ràng, giúp tác giả nhận được nhiều lời khen từ giảng viên. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục Công tác văn thư lưu trữ
Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục Công tác văn thư lưu trữ

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tải bài 2 Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác

Ở bài tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục tiếp theo, mình xin gửi đến các bạn về đề tài Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác, Xây dựng chiến lược, định hướng phân luồng cho đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cân đối tỷ lệ đào tạo cho mỗi bậc học để tránh thừa đẳng, các chính sách về tuyển dụng lao động, tiền lương phải đủ mạnh để thu hút lao động có tay nghề cao, giảm áp lực thi vào Đại học, Cao đẳng. Các cơ sở đào tạo: Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và xây dựng xã hội học tập, khai thác mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục. Trình bày đẹp mắt, các mục lục liên kết khoa học, giúp bài làm được giáo viên cho 9,5đ.  

Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học
Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

XEM THÊM

10+ Bài tiểu luận Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học & Cách viết bài 10đ

10 Bài mẫu tiểu luận Kinh Tế Chính Trị & Cách làm để được 10đ

Tải bài 3 Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng

Tiếp đến là bài tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục với đề tài Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, Để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và giúp cho HSSV tiếp cận được với luật pháp, hiểu và tự giác chấp hành luật pháp, đòi hỏi các cấp, các ngành, trong đó có tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phải cố gắng rất nhiều. Đặc biệt, Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ để các cơ sở có thể xây dựng được tủ sách pháp luật và có đủ tài liệu, áp phích phục vụ công tác tuyên truyền. Xây dựng bài dựa vào các tình huống có thật, giúp bài làm mang tính thực tế, nêu được các kiến nghị có tính áp dụng cao. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên
Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế 

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế Xử lý hành chính về hành vi khám bệnh ngoài giờ vượt quá phạm vi chuyên môn của bác sỹ Nguyễn Văn A tại xã…

Ở bài tiểu luận quản lý nhà nước về y tế số 1 với đề tài Xử lý hành chính về hành vi khám bệnh ngoài giờ vượt quá phạm vi chuyên môn của bác sỹ, Khám chữa bệnh tư, khám chữa bệnh ngoài giờ là một nhu cầu thực tế, khách quan trong xã hội hiện nay, nó vừa liên quan đến đời sống cán bộ ngành y tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Để phát triển hệ thống y tế ngoài công lập thật toàn diện giống như các nước trên thế giới, ta cần có hệ thống quy phạm pháp luật phù hợp, chặt chẽ dễ thực hiện. Bài làm được tác giả hoàn thiện một cách chỉnh chu, các nội dung đưa ra trong bài cũng rất phù hợp. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế Xử lý hành chính về hành vi khám bệnh ngoài giờ
Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế Xử lý hành chính về hành vi khám bệnh ngoài giờ

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tải bài 2 Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế Xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tiếp đến ở bài tiểu luận quản lý nhà nước về y tế số 2, về xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế nói riêng, đặc biệt là quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tư nhân đây là một hệ thống phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là sử dụng sức mạnh của pháp luật để giải quyết công việc mà còn củng cố được lòng tin của nhân dân đối với ngành y tế, được trình bày khoảng 20 trang, xây dựng, phân tích được các vấn đề từ đó lập được các phương án cho tình huống. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế Xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh
Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế Xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp

Tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai 

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án ở nước ta

Ở bài tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai đầu tiên, xin gửi đến các bạn mẫu đề tài về tranh chấp đất đại và giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án ở nước ta, Tranh chấp đất đai là một hiện tượng xảy ra phổ biến trong xã hội. Đặc biệt, khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đất đai trở thành một loại hàng hóa đặc biệt có giá trị thì tranh chấp đất đai có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng cũng như mức độ phức tạp. Tình trạng tranh chấp đất đai kéo dài với số lượng người dân khiếu kiện ngày càng đông là vấn đề rất đáng được quan tâm, bài làm được chia làm 4 chương chính, nếu được các vấn đề của đề tài một cách cặn kẽ nhất, tác giả đã mang về cho mình 9đ. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án
Tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tải bài 2 Tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai Một tình huống thực tế về giải quyết tranh chấp nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ở bài tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai số 2 với đề tài là phân tích tình huống thực tế về giải quyết tranh chấp nhà, đất trên địa bàn tỉnh, Trong thực tế giải quyết các tranh chấp, trong đó tranh chấp về đất đai, nhà ở là một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm. Các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của các bên, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của những người liên quan và trật tự xã hội mà pháp luật bảo vệ. Do vậy, việc cân nhắc thận trọng từng vụ việc, đưa chúng vào mối quan hệ tác động qua lại để xem xét thấu đáo vừa là đạo đức công vụ, vừa là trách nhiệm của các công chức thừa hành. Đặt vấn đề và trình bày các vấn đề từ một tình huống thực tế, bài làm nhận được nhiều lời khen của giảng viên.

Tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai giải quyết tranh chấp nhà, đất
Tiểu luận quản lý nhà nước về đất đai giải quyết tranh chấp nhà, đất

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Tình huống quản lý nhà nước “không đăng ký khai sinh,  hậu quả và trách nhiệm thuộc về ai?”

Ở bài tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đầu tiến, mình xin gửi đến các bạn đề tài về tình huống quản lý nhà nước “không đăng ký khai sinh,  hậu quả và trách nhiệm thuộc về ai?”, Trong gia đình, mối quan hệ huyết thống, quá trình nuôi dưỡng, tình thương và trách nhiệm gắn kết các thành viên với nhau, trong đó, mối quan hệ giữa cha mẹ và con là lâu bền và thiêng liêng nhất. Quan hệ giữa cha mẹ và con cần được hiểu theo khía cạnh về đạo lý làm người và về pháp luật. Trong một xã hội văn minh, xã hội mà mọi người phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì điều chỉnh mối quan hệ cha mẹ và con cái theo đạo lý là chưa đủ. Việc pháp luật điều chỉnh quan hệ cha mẹ con cái là rất cần thiết. Bài làm trình bày súc tích, tác giả đã nhận về cho mình con điểm 9.

Tiểu luận quản lý nhà nước về chuyên viên về giải quyết tình huống
Tiểu luận quản lý nhà nước về chuyên viên về giải quyết tình huống

Tải bài 2 Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Hiệu trưởng và kế toán trường vi phạm trong việc thu chi tài chính tại trường THCS A

Tiếp đến bài tiểu luận nhà nước ngạch chuyên viên thứ 2, mình xin giới thiệu đến các bạn đề tài về Hiệu trưởng và kế toán trường vi phạm trong việc thu chi tài chính tại trường THCS, Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý hành chính Nhà nước. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng mọi chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đông đảo quần chúng, cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ và tự giác thực hiện. Phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ cơ sở, tăng cường phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan. Bài làm với độ dài hơn 30 trang, trình bày cặn kẽ các vấn đề cần giải quyết. Giup tác giả mang về cho mình 9đ từ giảng viên, do các nội dung trình bày đúng ý giảng viên. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về chuyên viên kế toán trường vi phạm trong việc thu chi
Tiểu luận quản lý nhà nước về chuyên viên kế toán trường vi phạm trong việc thu chi

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tải bài 3 Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tiếp đến bài tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 3 mình xin chia sẻ đến các bạn với đề tài Thực hiện nhiệm vụ kế toán tại văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, bài làm với độ dài gần 20 trang, nếu được các kiến thức thu thập được, các nhóm công việc, từ đó đề xuất các phương án thực hiện vị trí việc làm, đưa ra các kiến nghị có ích, mang về cho mình sự đánh giá cao từ giảng viên và được giảng viên cho 9đ. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về chuyên viên kế toán tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Tiểu luận quản lý nhà nước về chuyên viên kế toán tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp

Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa 

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa Quản lý nhà nước về văn hóa

Ở bài tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa, Luận Văn Tốt xin gửi đến các bạn bài này, Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, Đảng ta đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.Đảng ta chủ trương xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là chủ trương phù hợp với đặc trưng của văn hóa và quy luật phát triển của nhân loại. Bài làm được chia làm 2 chương với độ dài gần 60 trang, có lẽ bài tiểu luận dài nhất mà mình chia sẻ trong bài viết này, bài làm trình bày cặn kẽ chi tiết về quản lý nhà nước về văn hóa ở tỉnh Phú Thọ. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa
Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch 

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch Trình bày và phân tích một tình huống thực tế về cải chính hộ tịch. Thông qua tình huống, anh/chị hãy đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp và các kinh nghiệm

Bài tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch với đề tài trình bày và phân tích tình huống thực tế về cải chính hộ tịch, và từ tình huống đó đưa ra các giải pháp cho các nhược điểm của vấn đề, Định hướng lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, phù hợp với thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; góp phần vào hội nhập quốc tế. Do các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hộ tịch, nên đã quan tâm, đầu tư hơn cho công tác tuyên truyền, qua đó, người dân đã nhận thức được việc đăng ký hộ tịch, bài làm về hộ tích này dựa trên một tình huống để phân tích, các bạn học viên nào đang tìm kiếm các bài tiểu luận tình huống quản lý nhà nước cũng có thể tham khảo các mẫu tương tự như này nhé. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về phân tích một tình huống thực tế cải chính hộ tịch
Tiểu luận quản lý nhà nước về phân tích một tình huống thực tế cải chính hộ tịch

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tải bài 2 Tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Nghạch Chuyên Viên về Hộ Tịch

Tiếp đến bài tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch số 2, về tình huống quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về hộ tịch, các bạn nào đang kiếm tiểu luận tình huống quản lý nhà nước, tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, và tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch cũng đều có thể tham khảo bài mẫu này nhé, có thể thấy, những tình huống phức tạp liên quan đến vấn đề khai sinh như trong vụ việc trên không hiếm gặp trên thực tế. Đối mặt với những trường hợp như vậy, điều quan trọng là chủ thể có thẩm quyền giải quyết phải phân tích được nguyên nhân, hậu quả của tình huống để xác định mục tiêu rõ ràng trước khi đi vào giải quyết vấn đề.

Tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch Nghạch Chuyên Viên về Hộ Tịch
Tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch Nghạch Chuyên Viên về Hộ Tịch

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu luận quản lý ngân sách nhà nước

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý ngân sách nhà nước Xử lý tình huống về mất cân đối thu chi ngân sách nhà nước

Ở bài tiểu luận quản lý ngân sách nhà nước này mình xin chia sẻ đến các bạn đề tài xử lý tình huống về mất cân đối thu chi ngân sách nhà nước, bài làm được tác giả hoàn thiện trong 2 tuần, trình bày nội dung mạch lạc, được giảng viên đánh giá cao, hứa hẹn sẽ là một mẫu bài tiểu luận quản lý ngân sách nhà nước đáng để các bạn tham khảo. 

Tiểu luận quản lý ngân sách nhà nước Xử lý tình huống về mất cân đối thu chi
Tiểu luận quản lý ngân sách nhà nước Xử lý tình huống về mất cân đối thu chi

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

 Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch kế toán viên 

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch kế toán viên Giải quyết khiếu nại về việc nhà trường không thực hiện đúng chế độ thai sản

Mình xin gửi đến các bạn bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước ngạch kế toán viên với đề tài giải quyết khiếu nại về việc nhà trường không thực hiện đúng chế độ thai sản, Công tác thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trong những năm qua đã có nhiều bước phát triển, đối tượng người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội đã đạt tỷ lệ ngày càng cao, ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần giúp người lao động khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, an tâm công tác, tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Được trình bày trên dưới 20 trang, các nội dung có tính logic mạch lạc, bài làm nhận về cho mình con điểm 9. 

Tiểu luận quản lý nhà nước về kế toán viên Giải quyết khiếu nại về việc nhà trường
Tiểu luận quản lý nhà nước về kế toán viên Giải quyết khiếu nại về việc nhà trường

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI CÁC BÀI Ở TRÊN BẢN WORD THÌ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO CÁC BẠN TRONG VÒNG 5S NHÉ.

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp
Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp

Tiểu luận quản lý nhà nước về thuế

Tải bài 1 Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch kế toán viên Xử lý chay ỳ nợ tiền thuế của một số hộ ở xã C huyện B

Mình xin gửi đến các bạn một mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về thuế, Thuế ra đời, tồn tại và phát triển song song cùng với Nhà nước để quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, là nguồn thu chủ yếu để Đảng ta xây dựng và phát triển đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, Nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đặt ra cho Ngành thuế là phải bao quát và khai thác hết mọi nguồn thu, để thuế thực sự trở thành nguồn thu chủ yếu của NSNN, đảm bảo cho các thành phần kinh tế cạnh tranh một cách dân chủ, lành mạnh cùng có lợi, góp phần sắp xếp lại lao động, đem lại sự bình đẳng cho xã hội. Nhận định bài làm của tác giả dựa trên các tình huống thật tế tại huyện xã, do sự chủ động trong vấn đề nắm bắt thông tin tại lớp hợp, bài làm trình bài chặt chẽ, nhận được nhiều lời khen từ giảng viên.

Tiểu luận quản lý nhà nước về thuế Xử lý chay ỳ nợ tiền thuế
Tiểu luận quản lý nhà nước về thuế Xử lý chay ỳ nợ tiền thuế
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT

……………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp gồm [999+ ĐỀ TÀI + BÀI MẪU] và cách làm bài tiểu luận quản lý nhà nước làm sao để đạt 10đ, mình đã tốn rất nhiều công sức đến tìm kiếm, thu thập các thông tin, kiến thức và các bài mẫu cần thiết để viết nên bài viết này cho các bạn học viên. Trong quá trình tham khảo bài viết này, nếu như cách hướng dẫn viết tiểu luận vẫn chưa rõ cũng như có nhiều điều khiến bạn thắc mắc, và các bài mẫu chưa đủ đáp ứng các bạn, thì hãy nhắn tin trực tiếp qua zalo của Dịch vụ viết thuê luận văn Luận Văn Tốt để được hỗ trợ thêm nhé.

Nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê tiểu luận quản lý nhà nước uy tín cũng hãy liên hệ với mình luôn nhé, Luận Văn Tốt luôn chào đón các bạn học viên.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] THÊM ==>  Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp [999+ ĐỀ TÀI + BÀI […]

Võ Minh Đức
Võ Minh Đức
1 năm trước

Tiểu luận quản lý ngân sách nhà nước Xử lý tình huống về mất cân đối thu chi ngân sách nhà nước. Gửi giúp mình tài liệu qua email

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ