Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Trong Công Ty

5/5 - (1 bình chọn)

Đề tài báo cáo thực tập Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Trong Công Ty có khó khăn với bạn không? có phải bạn đang tìm kiếm tài liệu cho đề tài này? Hiện các tài liệu tham khảo làm báo cáo thực tập cho dạng đề tài này trên các nguồn internet cũng rất ít, Hiểu được khó khăn của các bạn nên Luận Văn Tốt muốn chia sẻ với bạn bài mẫu dưới đây giúp các bạn có thêm kiến thức và định hướng khi làm bài báo cáo thực tập cho mình.

Trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn hay vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu cho bài làm của mình thì các bạn hãy liên hệ dịch vụ viết báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt qua Zalo : 0934573149 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ.

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy văn phòng tại Công ty

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Phòng Hành chính tổng hợp
Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Phòng Hành chính tổng hợp

Nguồn: Phòng Hành chính tổng hợp

* Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Trong Công Ty

Chức trách của từng cá nhân trong Văn phòng:

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp: là người lãnh đạo mọi hoạt động của phòng, thực hiện các nhiệm vụ của Phòng theo đúng pháp luật của nhà nước quy định và quy chế hoạt động của Công ty:

+ Giúp ban Giám đốc xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, tổng hợp xây dựng báo cáo năm cho công ty;

+ Quản lý và chịu trách nhiệm trong việc phát hành văn bản do các Phòng, Ban chuyên môn trong công ty cung cấp;

+ Thừa lệnh Giám đốc ký kết luận thông báo của Công ty đối với một số công việc cụ thể: ký các công văn hành chính giao dịch, Giấy giới thiệu, Giấy đi đường, giấy mời dự họp…. Được ký vào các văn bản trình Giám đốc, Phó Giám đốc ký ban hành;

+ Trực tiếp quản lý bộ phận tiếp nhận văn bản, hồ sơ, giấy tờ, công tác Văn thư – Lưu trữ;

+ Quản lý và chịu trách nhiệm vể hiệu quả sử dụng cán bộ, nhân viên văn phòng theo chế độ. Tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho công chức, viên chức trong văn phòng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên trong phòng.

Phó phòng Hành chính tổng hợp:

+ Phụ trách hành chính, giúp Trưởng phòng đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động của Công ty;

+ Thay Trưởng phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng Công ty, thực hiện nhiệm vụ quyền Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng;

+ Giúp Trưởng phòng đề xuất tham mưu từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, nơi làm việc, trang thiết bị, tài sản cho các Phòng, Ban đổi mới khang trang trụ sở làm việc, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ có hiệu quả;

+ Lập kế hoạch dự trù kinh phí các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trình Giám đốc phê duyệt;

+ Được Trưởng phòng giao phụ trách các công việc khác khi cần thiết, ký thay Trưởng phòng các công văn, giấy tờ, chuẩn bị thông tin, báo cáo phục vụ cho hoạt động của Công ty và ban Giám đốc;

XEM THÊM : Sơ Đồ Cơ Cấu Công Ty Sản Xuất Vật Liệu Nội Thất Xây Dựng

+ Theo dõi quản lý về hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, công tác thi đua khen thưởng.

Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp:

+ Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi;

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Giám đốc, Trưởng phòng và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ chất lượng, hiệu quả công việc được giao;

+ Giúp Trưởng phòng trong việc tổ chức quản lý, tiếp nhận giấy tờ, công văn đi – đến theo đúng thể thức quy định và nhanh chóng chuyển đến người có trách nhiệm giải quyết. Thực hiện công tác lưu trữ và sử dụng tài liệu lưu trữ, thực hiện nghiêm tuc quy chế bảo mật. Quản lý chặt chẽ thủ tục hành chính đảm bảo thể thức văn bản của Công ty khi phát hành và văn bản của các Công ty khác khi gửi đến Công ty;

+ Thực hiện tốt các Quy định về giữ gìn bảo mật quản lý tài sản và quản lý sử dụng con dấu chặt chẽ theo đúng nguyên tắc thẩm quyền;

+ Tổ chức thu thập, chỉnh lý tài liệu và bảo quản hồ sơ lưu trữ của công ty;

+ Thực hiện các quy định khác của pháp luật và các quy định, quy chế làm việc của công ty.

2. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng

* Vị trí, chức năng:

– Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho hoạt động của công ty và lãnh đạo công ty. Phòng Hành chính tổng hợp có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho toàn công ty, điều hòa, phối hợp các hoạt động chung giữa các Phòng, Ban chuyên môn. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Công ty.

– Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản riêng tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định;

– Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo, quản lý về các lĩnh vực:

+ Hành chính, Quản trị, Văn thư – Lưu trữ, Đối ngoại, Lễ tân, Khánh tiết và công bố lịch công tác trên cơ sở yêu cầu;

+ Quản lý công tác thi đua, công tác tuyên truyền và quan hệ công chúng;

+ Xây dựng và giáo dục truyền thống, văn hóa doanh nghiệp trong Công ty và công tác quan hệ Quốc tế.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng Hành chính Tổng hợp là bộ máy không thể thiếu được trong một cơ quan, tổ chức; ở đó nhân viên Văn phòng có trách nhiệm thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin phục vụ cho lãnh đạo – cán bộ văn phòng, là bộ máy giúp cho các nhà quản lý điều hành công việc; đồng thời đảm bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động chung của toàn thể cơ quan, tổ chức. Phòng Hành chính Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu – tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho toàn thể cơ quan, tổ chức:

– Đóng góp ý kiến mang tính chất chỉ đạo, giúp lãnh đạo trong việc đặt và tổ chức thực hiện kế hoạch;

– Tham mưu trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ;

– Tham mưu trong việc tổ chức hệ thống thông tin liên lạc qua điện thoại, giao tiếp với khách hàng….

– Tham mưu trong việc tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị đoàn thể cơ quan như công tác thi đua khen thưởng, lao động tiên tiến….

– Tham mưu trong việc soạn thảo văn bản trình lãnh đạo cơ quan duyệt ban hành;

– Giúp công ty xây dựng các chương trình, kế hoạch; lịch làm việc tuần, tháng, quý, năm, đôn đốc theo dõi các đơn vị thực hiện kế hoạch. Điều phối các hoạt động chung của cơ quan như: tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo… Tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo và cán bộ trong cơ quan.

– Đảm bảo đầy đủ các điều kiện vật chất như: nhà cửa, phương tiện đi lại, công cụ tài chính, y tế, tạp vụ, bảo vệ, lễ tân. Tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, điều hành phương tiện đi lại cho lãnh đạo và cán bộ trong cơ quan; quản lý, điều phối hoạt động tài chính cho văn phòng cơ quan.

Phòng Hành chính Tổng hợp là bộ máy tham mưu tổng hợp, hành chính quản trị, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho toàn thể công ty:

– Trình ban Giám đốc Công ty chương trình làm việc, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Công ty. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Công ty; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các Phòng, Ban theo đúng quy chế làm việc của Công ty và quy định.

– Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của công ty theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thong tin, báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của Công ty;

– Điều phối việc xử lý các văn bản, tài liệu, các thông báo gửi tới công ty. Thực hiện rà soát, ghi số và phát hành tài liệu, công văn, quyết định (do các Phòng soạn thảo) từ công ty đến các cơ quan, đơn vị khác; đảm bảo theo đúng thủ tục Hành chính theo quy định của Nhà nước, Công ty và Pháp luật;

– Xây dựng và duyệt các Quy định thể thức trình văn bản; Quy định quản lý và xử lý văn bản; Quy định quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu, công văn đi – đến của Công ty theo quy định hiện hành;

– Theo dõi, đôn đốc các Phòng, Ban trong Công ty về việc soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công, phụ trách;

– Bố trí chỗ làm việc, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Bố trí chỗ ăn, nghỉ cho khách đến làm việc với Công ty, đại biểu về dự hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Công ty tổ chức;

– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật. Phối hợp cùng các Phòng, Ban kiểm tra tổ chức thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật;

– Lập chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của công ty và của lãnh đạo Công ty;

– Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức trong Công ty; cấp phát thuốc đối với các bệnh thông thường;

– Thực hiện công tác quản trị của Công ty bao gồm: quản lý trụ sở làm việc, các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và phương tiện đi lại của Công ty. Quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng, quản lý mọi tài sản khác của Công ty;

– Tổ chức, quản lý công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trong phạm vi trụ sở của Công ty. Thực hiện các quy định của chính quyền địa phương nơi công ty đóng trụ sở, thay mặt lãnh đạo Công ty làm việc vói chính quyền địa phương để giải quyết những công việc có liên quan;

– Lập kế hoạch, tổ chức mua sắm và cấp phát các phương tiện, dụng cụ làm việc, trang bị bảo hộ lao động. Tổ chức quản lý kiểm kê định kỳ, thanh xử lý vật tư thiết bị và tài sản trong Công ty theo quy chế hiện hành;

– Đề xuất và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương cán bộ theo phân cấp của Công ty và quy định của Nhà nước;

– Trưởng phòng thừa lệnh Giám đốc Công ty ký các văn bản liên quan đến giấy đi đường, giấy giới thiệu… và các văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của của Văn phòng. Thông báo kết luận cuộc họp do lãnh đạo Công ty chủ trì;

– Theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Công ty giao phó;

– Triển khai, thực hiện công tác tiết kiệm chống lãng phí trong Công ty.

 Nếu bài viết Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Trong Công Ty trên đây vẫn chưa đủ, các bạn cần thêm nhiều tài liệu, bài mẫu để tham khảo thì các hãy liên hệ với luanvantot.com để được cung cấp miễn phí và hỗ trợ dịch vụ viết báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ