TOP 10 bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh

Mục lục

4.8/5 - (35 bình chọn)

Dưới đây là 10 mẫu khóa luận tốt nghiệp ngôn ngữ anh mà Luận Văn Tốt muốn gửi miễn phí các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp của mình, không phải miễn phí là không có chất lượng đâu nhé, mà những bài khóa luận dưới đây được Luận Văn Tốt tham khảo và chọn lọc từ các bài khóa luận của các bạn sinh viên khóa trước đây hoàn thiện nội dung và hình thức.

Đặc biệt là từ những bạn sinh viên có học lực khá giỏi trở lên bài làm tốt về nội dung và không có lỗi về ngữ pháp và chính tả tiếng anh, thêm nữa là những bài khóa luận tốt nghiệp ngôn ngữ anh được Luận Văn Tốt các bài hoàn thành trong thời gian gần đây. Các bạn hãy nhanh tay tải ngay cho mình các bài mẫu dưới đây để về tham khảo nhé.

Lưu ý hiện nay nhiều bạn sinh viên không có nhiều thời gian để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình ví dụ như các bạn bận đi học thêm, làm thêm, học cải thiện môn hoặc không tìm được chỗ để thực tập, cũng có nhiều bạn là bài làm quá khó không thể tự mình hoàn thành nội dung bài khóa luận được thì những lúc như thế này các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê Khóa Luận của Luận Văn Tốt bên mình sẽ kịp thời và chất lượng cho các bạn dành thời gian cho những công việc cá nhân của mình.


Tải bài 1 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tiếng Anh: Analysis of translation & interpretion In vng business activities And feasible solutions

Dưới đây là bài Khóa luận tốt nghiệp khoa tiếng anh phân tích dịch tại một công ty về công nghệ rất phù hợp cho các bạn đang viết khóa luận ngành tiếng anh khi đi thực tập ở những công ty tương tự, đề tài này vẫn có thể áp dụng được với các công ty công nghệ, phần mềm, điện tử, công nghệ thông tin, trò chơi,… và đặt biệt rất phù hợp cho các bạn sinh viên đang mong muốn tìm kiếm khóa luận tốt nghiệp về dịch và phiên dịch Trong hoạt động kinh doanh vng Và các giải pháp khả thi, dưới đây mình xin trích một ít nội dung trong lời mở đầu nếu các bạn có nhu cầu tải đầy đủ và chi tiết bài khóa luận này các bạn kéo xuống dưới và bấm nút DOWNLOAD.

A.   THE BEGINNING

I – Reason for Choosing This Topic

Nowadays, English has more and more become the widely used language in the world of trade and commerce over the past decade or two. As a result, having an excellent knowledge of English for business has become crucial for success in any employee’s career. Especially, Translation and interpreting play the important role in any business companies doing purchasing in English. The global marketplace has created a boom in the translation and uinterpreting industry, but unfortunately, that boom has also created a glut of substandard translation and interpreting service providers.

However, Translators usually have to deal with six different problematic areas in our work, whether they are translating technical documents or a sworn statement. Cultural issues may arise from differences between cultural references, such as names of food, festivals and cultural connotations, in general. The translator will use language localization to correctly adapt the translation to the culture targeted. A very simple example is a financial translation which includes dates.

Other problems include the sheer size of the undertaking, asindicated by the number of rules and dictionary entries that a realistic system will need, and the fact that there are many constructions whose grammar is poorly understood, in the sense that it is not clear how they should be represented, or what rules should be used to describe them. This is the case even for English, which has been extensively studied, and for which there are detailed descriptions – both traditional ‘descriptive’ and theoretically sophisticated – some of which are written with computational usability in mind. It is an even worse problem for other languages. Moreover, even where there is a reasonable description of a phenomenon or construction, producing a description which is sufficiently precise to be used by an automatic system raises non-trivial problems.

As the result of this, the study: “Analyzing VNG business activities relating to translation & interpretion in business and  feasible solutions” need carrying now.


Tải bài 2 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành Tiếng Anh: Translation of payment terms In the international business contract In addicon logistics

Tiếp tục chia sẻ tới các bạn mẫu Khóa luận tốt nghiệp ngành tiếng anh với đề tài là Bản dịch các điều khoản thanh toán Trong hợp đồng kinh doanh quốc tế Trong hậu cần addicon, Kinh doanh quốc tế là hoạt động của tất cả các công ty trên toàn thế giới, đã tăng lên đáng kể trong suốt phần cuối của thế kỷ XX, nhờ tự do hóa thương mại và đầu tư và sự phát triển của công nghệ. Cạnh tranh toàn cầu có ảnh hưởng đến hầu hết mọi công ty. Nhiều nhà cung cấp nguồn từ nước ngoài và vẫn còn nhiều hơn nữa tham gia vào các sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh có nguồn gốc từ nước ngoài. Kinh doanh quốc tế vẫn là một khái niệm bao trùm bao gồm các công ty nhỏ nhất chỉ xuất khẩu hoặc nhập khẩu với một quốc gia khác, cũng như tập đoàn toàn cầu lớn nhất với các hoạt động tích hợp và liên minh chiến lược trên toàn cầu. Bài báo cáo thực tập này từ một bạn sinh viên có học lực giỏi, giáo viên khen ngợi vì không sai lỗi ngữ pháp nào, để tải nội dung chi tiết mới các bạn bấm nút DOWNLOAD dưới đây.

A.   THE BEGINNING

I – Reason for Choosing This Topic

            International business is activity of all companies in over the world that has increased outstandingly during the last part of the twentieth century, thanks to the liberalization of trade and investment and the development of technology. Global competition has effects nearly on every company. Many source suppliers from foreign countries and still more take part in competing products or services that originate abroad. International business stays a all-embracing concept that includes the smallest companies only exporting or importing with one other nations, as well as the largest global corporation with integrated operations and strategic unions around the globe.

            Besides, the cultural environment of a foreign countries remains an important element of the international business environment, yet it is one of the most difficult to understand. The cultural environment of a foreign country includes frequently shared beliefs and values which established by components such as religion, history, language, geographic location, government, and education. Especially, Fluent speaking skills and writing skills occupy an important role in fastening good employment opportunities with profitable pay combination. Most national and international companies use English as a mean of communication for all official and legal matters. Competent knowledge of the language accommodates in the mellifluous conduct of operations, such as regular exchange of emails, presentations, and sales and marketing.

Moreover, Translation and interpreting are crucial job which occupy an important role in global business. It smartens communication by imparting information reliably from one language to another in different nations across the world. The translation and interpreting provide different services. Interpreters deal with verbal communication while translators deal with written communication. Role of interpreting and translation in global business provide all companies with services in a number of business areas, and they specialise in specific fields. That is the crucial reason that “Translation Of Payment Terms In The International Business Contract In Addicon Logistics” is chosen to study.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh

Tải bài 3 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp ngôn ngữ Anh: Some solutions in order to maintain and strengthen the tourist attraction of Reception Department at Phuong Nam Can Gio Resort.

Ở bài 3 Luận Văn Tốt xin gửi đến cho các bạn đề tài Some solutions in order to maintain and strengthen the tourist attraction of Reception Department at Phuong Nam Can Gio Resort cho các bạn tham khảo nội dung, dưới đây là lời mở đầu được Luận Văn Tốt trích ra từ bài báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh đề tài trên, “Chính vì những lợi ích to lớn mà du lịch mang lại cho nền kinh tế quốc dân mà hoạt động kinh doanh khách sạn ngày càng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, do sự tham gia ồ ạt và thiếu nhất quán trong quản lý cũng như khủng hoảng kinh tế, thiên tai, biến động nên thị trường cũng cạnh tranh gay gắt. Vì vậy, để tồn tại và thành công, mỗi khách sạn nên tạo dựng thương hiệu gắn liền với chất lượng dịch vụ để vượt trội hơn trong việc thu hút khách hàng”. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phí dưới nút DOWNLOAD để nắm rõ hơn về nội dung bài Khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh các bạn nhé.

THE BEGINNING

  1. Reasons for choosing the report:

Nowadays, with the rapid development of scientific and technical achievements, material and spiritual life of people is raising which leads to the increase of tourism demand. For this reason, tourism is necessary in people’s lives. It has an enormous contribution to the national income of the country annually and attracts a large number of employees working in this sector.

“Master plan for tourism development in Vietnam up to 2020 and vision to 2030”, Prime Minister has approved on dated January 22, 2013. During this period, the state has determined “developing tourism into a key economic sector”.

Because of the huge benefits that tourism brings to the national economy, hotel business has become more attractive. However, because of the massive participation and lack of consistency in management as well as economic crisis, natural disasters and volatility, the market is also competitive. Therefore, in order to survive and succeed, every hotel should create a brand associated with service quality to excel others in attracting customers.

One of the factors contributing to good impression with customers is greeting. In the chain of relevant division to improve service quality, reception is “the face” of the hotel and has important tasks to bring the first impression to the guests. Specifically, it requires the reception staff to have virtuous characters as well as professional qualifications.

Therefore, in order to show the importance of the Reception Division, I decided to choose this subject: “SOME SOLUTIONS TO MAINTAIN AND STRENGTHEN THE TOURIST ATTRACTION OF RECEPTION DEPARTMENT AT PHUONG NAM CAN GIO RESORT”.

I have been practicing at Phuong Nam Can Gio Resort for six weeks. Moreover, what I have gained from this course is how to serve guests in a reasonable and thoughtful way. In addition, because my theoretical level and practical experience is limited, I hope teachers will give me comments so that I can finish the internship report better.


Tải bài 4 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành tiếng Anh: Planning marketing for water gate valves at minh hoa thanh import export and trading co., ltd.

Dưới đây là 1 phần chương 1 của bài báo cáo thực tập ngành tiếng Anh với đề tài Planning marketing for water gate valves at minh hoa thanh import export and trading co., ltd. được tác giả hoàn thiện sau 3 tháng thực tập Tiếp thị là sự thích ứng của sản phẩm để kinh doanh với bất kỳ nhu cầu thị trường nào. Vai trò này nghĩ ra marketing không làm công việc của kỹ sư, mà hóa ra các nhà sản xuất cho bộ phận sản xuất và kỹ thuật cần sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? Có bao nhiêu chiếc được sản xuất hàng loạt và bán ra thị trường khi nào.Phân phối vai trò tiếp thị: nghĩa là toàn bộ hoạt động nhằm tổ chức một cách tối ưu lượng hàng hóa tồn đọng của sản phẩm từ quá trình sản xuất sau khi nó được đưa đến tay người tiêu dùng. Các bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn về nội dung bài Khóa luận tốt nghiệp ngành tiếng anh vui lòng bấm nút DOWNLOAD phía dưới.

CHAPTER 1: THEORETICAL BASIS
1.1. Some basic content about marketing strategy to promote business
1.1.1. What is Marketing strategy?
Marketing strategy is a long-term, forward-looking approach to planning with the fundamental goal achieving a sustainable competitive advantage. Strategic planning involves an analysis of the company’s strategic initial situation prior to the formulation, evaluation and selection of market- oriented competitive position that contributes to the company’s goals and marketing objectives.
1.1.2. The role of marketing
Marketing is the adaptation of products to do business with any market demand. This role comes up marketing does not do the work of the engineer, but it turns out producers for the production and technical department need to manufacture something? produced for who? how production? How many mass produced and marketed when.
Distribution of marketing role: i.e. the entire operations in order to organize the optimal product backlog of goods from the production after it was out to consumers.
-Role of consuming the goods.
This role can be summarized in two basic activities are:
+ Price controls of goods
+ The industrial regulations and the art of selling.
Promotional role. With this marketing role to make the profession: advertising, sales promotion, product … product
1.1.3. Function of marketing management
Adapting customer needs: Through customer research, customer information, and other factors affecting purchase behavior or decision not to buy from customers, manufacturers have Create products, goods to satisfy customers even the most difficult customer. The demand of customers today is different from the past, if the demand of consumers is an item satisfying the essential needs, physiological today, besides the above factors, the goods satisfy the requirements. Higher demands such as self-expression, spirituality, level of knowledge, rank …
Distribution Function: The distribution function covers all activities aimed at organizing the optimum movement of a commodity product from its completion to its delivery to retail or direct delivery. for the consumer. Through this function, good intermediate consumers will have the opportunity to develop, in addition it will lead customers to registration procedures related to the purchase process, specialized shipping organizations, warehouse systems Goods storage reserve. In particular, the distribution function can detect stagnation, disconnection of the distribution channel can occur during the distribution.
Sales function: marketing determines price strategy, organizes system improvement, builds and implements techniques, stimulates consumption such as advertising, sales promotion …
Supporting functions: Through customer support, marketing helps businesses better meet customer needs and is an effective competitive tool when optimizing costs leads to unlikely competition. price. Support activities include promotion, participation in trade fairs, and many other consumer products.


Tải bài 5 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp khoa tiếng Anh: Some Recommendations To Improve The Reception At The Gold Ocean Nha Trang Hotel

Dưới đây là mẫu giới thiệu sơ lược về bài báo cáo thực tập khoa Tiếng Anh với chủ đề Some Recommendations To Improve The Reception At The Gold Ocean Nha Trang Hotel được Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian tìm kiếm thu thập bài của các bạn sinh viên học lực giỏi gửi đến các bạn tham khảo, Một trong những yếu tố góp phần tạo ấn tượng tốt với khách hàng chính là lời chào. Trong chuỗi các bộ phận liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, lễ tân là “bộ mặt” của khách sạn và có nhiệm vụ quan trọng là mang lại ấn tượng đầu tiên cho khách. 
Để tải nội dung nguyên bài Khóa luận tốt nghiệp khoa tiếng Anh vui lòng nhấn nút DOWNLOAD phía dưới.

INTRODUCTION
1.Reasons for choosing the report:
One of the factors contributing to good impression with customers is greeting. In the chain of relevant division to improve service quality, reception is “the face” of the hotel and has important tasks to bring the first impression to the guests. Specifically, it requires the reception staff to have virtuous characters as well as professional qualifications.
Therefore, in order to show the importance of the Reception Division, I decided to choose this subject: ” SOME RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE RECEPTION AT THE GOLD OCEAN NHA TRANG HOTEL”
I have been practicing at Gold Ocean Nha Trang Hotel for six weeks. Moreover, what I have gained from this course is how to serve guests in a reasonable and thoughtful way. In addition, because my theoretical level and practical experience is limited, I hope teachers will give me comments so that I can finish the internship report better.
2.Purpose of the research
– Finding the current state of operations and services at Gold Ocean Nha Trang Hotel.
– Studying how the functions of Reception Department.
– Analyzing some services and factors affecting to the serving quality in the resort.
– Giving solutions to improve and enhance service quality of the resort in order to attract tourism.
3.Objectives and scope of the research
3.1.Objectives of the research
– The activity and service quality of the Reception Department.
– The problem related to professional knowledge and organizational skills.
– The functions, tasks, roles, and relationship of this department with other parts.
3.2.Scope of the research
I am working at the reception department in Gold Ocean Nha Trang Hotel, so I can only further research in this department, and current services, service quality of the resort. At the same time, I will recommend some solutions to improve and enhance service quality in this resort.
4.Researching methods
I have used the collecting information methods (collecting information from the departments), investigative methods, analytical methods and reference materials provided by the Human Resource of Gold Ocean Nha Trang Hotel.
5.Structure of report
All reports are divided into 3 chapters:
Chapter 1: Theoretical basis about receptionists’ specialties.
Chapter 2:Current situation of the Reception department at Gold Ocean Nha Trang Hotel.
Chapter 3: Conclusions and Solutions.


Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh

Tải bài 6 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp ngôn ngữ Anh: A Study On How To Improve English Intonation Of Van Tin Translation Company’s Employees

Ngày nay, tiếng Anh ngày càng trở thành ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong thế giới thương mại và thương mại trong một hoặc hai thập kỷ qua. Do đó, việc có một kiến ​​thức tuyệt vời về tiếng Anh cho kinh doanh trở nên rất quan trọng để đạt được thành công trong sự nghiệp của bất kỳ nhân viên nào. Để nói tiếng Anh tốt, trước hết người học phải cải thiện ngữ điệu của mình. Việc phát âm đúng các âm trong tiếng Anh là rất quan trọng. Nếu ai đó phát âm sai nhiều âm tiếng Anh thì bài phát biểu của anh ta sẽ rất khó hiểu. Nhưng chỉ một vài lỗi phát âm trong các âm chắc chắn không đủ để gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng về thông điệp thiết yếu đang được nói. Người Việt gặp nhiều khó khăn khi phát âm tiếng Anh, thử thách phát âm tiếng Anh đối với người bản ngữ Việt Nam. Tiếng Việt có ba phương ngữ chính: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Tiếng Việt là một ngôn ngữ có thanh điệu: mỗi âm trong số 6 thanh của nó sẽ thay đổi nghĩa của một từ.
Vạn Tín rất tự hào được coi là nhà cung cấp dịch vụ phiên dịch hàng đầu tại Hà Nội, là kết quả của những thành quả và nỗ lực của chúng tôi. Văn Tín đang tiến hành phiên dịch cho nhiều dự án quốc gia và toàn cầu ở mọi quy mô, tuy nhiên, Nhân viên của Vạn Tín cũng gặp phải vấn đề về ngữ điệu. Để giúp nhân viên của họ cải thiện kỹ năng ngữ điệu, nghiên cứu: “Nghiên cứu về cách cải thiện ngữ điệu tiếng Anh của nhân viên Công ty Dịch thuật Vạn Tín” cần được thực hiện ngay từ bây giờ. Báo cáo sẽ tìm hiểu các yếu tố liên quan đến ngữ điệu mà nhân viên Vạn Tín gặp phải. Sau đó, có những gợi ý để cải thiện ngữ điệu của họ. Dưới đây là phần mở đầu của bài Khóa luận ngành ngôn ngữ anh này, bạn nào có nhu cầu tải về tham khảo mời bấm nút DOWNLOAD nhé.

1. Rationale for Choosing the Topic
Nowadays, English has more and more become the widely used language in the world of trade and commerce over the past decade or two. As a result, having an excellent knowledge of English for business has become crucial for success in any employee’s career. To speak English well, first of all the learners must improve their intonation first. The right pronunciation of sounds in the English language is very important. If someone mispronounces many English sounds his speech will be very difficult to understand. But only a few pronunciation mistakes in sounds are certainly not enough to cause serious misunderstanding of the essential message being said. Vietnamese people have many difficulties when pronouncing English, English pronunciation challenges for native Vietnamese speakers. Vietnamese has three major dialects: Northern, Central and Southern. Vietnamese is a tonal language: each of its 6 tones changes the meaning of a word.
Van Tin is very proud of being regarded as a leading provider of translating services in Hanoi, resulting from our achievement and efforts. Translation for numerous national and global projects of all sizes is being conducted by Van Tin, however, Van Tin’s Employees also face intonation problems. To help their staff improve intonation skill, the study: “A Study on How to Improve English Intonation of Van Tin Translation Company’s Employees” need carrying now. The report would find out factors relating intonation that Van Tin employees face. Then, there are suggestions to improve their intonation.
2. Statement of Purpose
The study aims to survey intonation factors that affect second language learners in Van Tin. Based on the findings, the report would present the good ways to improve intonation for Van Tin employees. Moreover, the report also gives the suggestion for Van Tin employees.
3. Significance of the Report
Intonation or the pitch pattern of your voice is important in spoken English because it conveys meaning in many ways. Intonation is very important in communication as it gives information beyond just the basic meaning of the words. It can express the speaker’s attitude or feeling about something, as well as giving grammatical information. Intonation can turn a happy comment into a sarcastic one, or turn a statement into a question. Thus, it is more crucial to Van Tin employees because of their professional jobs.
4. Methodology
This study follows both quantitative and qualitative research methods. According to Aliaga and Gunderson (2000), Quantitative research is “Explaining phenomena by collecting numerical data analyzed using mathematically based methods (in particular statistics)”. Empirical data such as statistics and numbers are collected to analyze for explanation of above objectives. Qualitative method aims to develop measurement based on previous researches and papers. Additionally, reports and reliable websites are also used to discuss for this report. The survey is conducted in Ha Noi to collect questionnaires for statistics analysis.
5. Organization of the Report
There are five chapters in the report including
In chapter 1, the report present introduction of Van Tin consisting of its establishment, development and structural organization.
In chapter 2, it is literature review chapter. The report presents the concepts of intonation, stress. Moreover, English intonation and Vietnamese intonation also discuss and presented for theoretical basis of this report.
In chapter 3, the report shows the method for this study. By the way, reporter also shows the limitation of the report.
In chapter 4, this is analysis and discussion for findings of this report
In chapter 5, there re conclusion and suggestions to sum up overall of this report. Moreover, the reporter also advises the good ways to improve intonation skill for Van Tin employees.


Tải bài 7 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành tiếng Anh: Marketing Strategy Analysis Of Btn Rocket Limited  Company At Ho Chi Minh Branch

Ở Việt Nam hiện nay, các dịch vụ quảng cáo ngày càng phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi người về dịch vụ và sản phẩm. Tuy nhiên, đối với bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào cũng cần đến Marketing, dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì Marketing là một công việc hết sức quan trọng. Hiện nay, các doanh nghiệp đều có chung mục tiêu là làm thế nào để có được một chiến lược quảng cáo sản phẩm, thương hiệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Marketing giúp cho hoạt động bán hàng ngày càng phát triển mạnh mẽ, để hoạt động marketing hiệu quả thì công việc thiết lập và phát triển chiến lược marketing là rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nếu không có chiến lược marketing hiệu quả thì dù sản phẩm và dịch vụ của bạn có tốt nhất cũng không có tác dụng thu hút khách hàng và dễ bị đối thủ vượt mặt. Thành phố Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, để tồn tại, Btn Rocket Co., Ltd. đã xây dựng và phát triển chiến lược marketing truyền thống kết hợp trực tuyến nhằm đạt được thị phần, doanh thu và vị thế trên thị trường. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược Marketing hiện nay cho Công ty Tên Lửa là vô cùng cấp thiết. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Phân tích chiến lược Marketing của công ty Tên Lửa Btn” làm Khóa luận ngành ngôn ngữ Anh, dưới đây là mẫu lời mở đầu để các bạn tham khảo một ít, các bạn muốn tải nội dung nguyên bài mời bấm nút DOWNLOAD phía dưới nhé.

INTRODUCTION

In Vietnam today, advertising services are growing, to reponse the high demands of people about services and products. However, for any field of business requires Marketing, whether big or small enterprise, Marketing is a very important job. Currently, enterprises have the same goal of how to get a product and brand advertising strategy quickly and effectively. Marketing helps sales activities grow stronger, for effective marketing, the task of establishing and developing a marketing strategy is very important for each business. Without an effective marketing strategy, even if your products and services are the best, it is not effective in attracting customers and is easily overtaken by competitors.During more than 5 years of operation, Btn Rocket Co., Ltd. has branches in Ho Chi Minh City and Hanoi. However, in order to survive , Btn Rocket Co., Ltd. has developed and developed a traditional marketing strategy combining online to achieve market share, revenue and position in the market. Therefore, building the current Marketing strategy for the Company Btn Rocket is extremely urgent. Therefore, I chose the topic “Marketing Strategy Analysis of Btn Rocket Company” as a topic of internship reporting

 Research objectives

The objective of this report is to analyze the strategic real situation of Btn Rocket Company Limited in Ho Chi Minh City. Since then, give some recommendations to improve the effectiveness of marketing activities of the company.

 Research method

In the process of research and research, a number of support methods have been used, such as method of description, synthesis, information collection, statistics, comparison, analysis, proof, …

 Object and scope of research

About the object of research: Focusing on analyzing the marketing strategy of the Company Btn Rocket through the current situation of the company, thereby determining the advantages to maintain and develop and analyze the Disadvantages need to control and handle.

About the scope of research: Marketing strategy analysis of Btn Rocket Company in the period from 2016 to 2018.

XEM THÊM 

Khóa luận: So sánh danh từ giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt


Tải bài 8 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp khoa tiếng Anh: The demand for Good English skills human resources at Noon Korean Eyewear

Trong thời kỳ kinh tế thị trường hội nhập, ngoại ngữ là chìa khóa quan trọng trong việc phát triển bản thân cũng như tổ chức doanh nghiệp. Nhưng một thực tế là mặc dù có hàng triệu sinh viên ra trường hàng năm nhưng họ không đủ năng lực Ngoại ngữ cho yêu cầu công việc. Ở Việt Nam và cả quốc tế, ngoại ngữ phổ biến nhất được sử dụng trong các văn phòng là tiếng Anh. Loại hình ngôn ngữ quốc tế này hiện là chìa khóa thành công hơn cho sự nghiệp của lao động Việt Nam.
Trên cơ sở Đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thành phố, yêu cầu về chất lượng cao. dự báo lao động sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Theo khảo sát mới đây do VietnamWorks – Công ty cổ phần Navigos Group Việt Nam thực hiện, nhu cầu lao động sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2019, trong đó 33% doanh nghiệp có kế hoạch tăng mạnh về quy mô nhân sự.
Cụ thể, 15% doanh nghiệp được khảo sát sẽ tăng lượng tuyển dụng từ 30 – 40%; 15% doanh nghiệp sẽ tăng tuyển dụng từ 40-50% và 3% doanh nghiệp sẽ tăng tuyển dụng trên 50%.
Dưới đây là phần giới thiệu của bài Khóa luận tốt nghiệp khoa tiếng Anh thương mại, giúp các bạn có cái nhìn tổng thể của bài và quyết định DOWNLOAD bài này về tham khảo nội dung chi tiết vui lòng bấm nút tải bên dưới nhé

INTRODUCTION
In the period of market economy integration, foreign language is an important key in personal development as well as business organization. But the fact is that although there are millions of students graduate every year but they don’t have enough Foreign Language ability for the work requirements. In Vietnam and also internationally, the most popular foreign language used in offices is English. This type of international language is now a key for more successful career for Vietnamese labor.
On the basis of The scheme to develop Ho Chi Minh City to become a smart city in the period of 2017-2020, with a vision to 2025, contributing to improving the quality of growth and competitiveness of the City economy, the demand for high quality labor is forecasted to increase sharply in the near future. According to a recent survey conducted by VietnamWorks – Navigos Group Vietnam Joint Stock Company, labor demand will grow strongly in 2019, of which 33% of businesses plan to increase sharply in terms of personnel size.
Specifically, 15% of surveyed businesses will increase their recruitment amount by 30-40%; 15% of businesses will increase recruitment by 40-50% and 3% of businesses will increase recruitment by over 50%.
Recognizing the reality of the labor market in Ho Chi Minh City, along with the development, economic integration, the increase of import-export and investment activities, logistics services are developing. In spite of this, the growth potential is very high, which leads to a strong increase in demand for high quality labor with good use of English and good information technology.
Businesses and also labors agree that English very important nowadays. It is used in the simplest cases such as using the default language information technology in English, reading English manuscripts, email messages sent by partners or just some simple direction, language in use with foreign guests, partners who visit the company. Moreover, foreign and foreign-invested companies are also investing heavily in Vietnam in many fields of economy, therefore the requirements and challenges for Vietnamese manpower are even higher. That demand requires students to focus on foreign language training, meet the minimum ability to listen, read, speak and write at the most basic level.
The Foreign Investment Agency (Ministry of Planning and Investment) has just announced that, in the first eight months of 2019, the total newly and adjusted foreign investment capital, capital adjusted and invested via capital contribution to purchase shares in Vietnam reached 22.63. billion USD, equaling 92.9% as compared to the same period in 2018.
By investment partners, there are 103 countries and territories having investment projects in Vietnam. Hong Kong took the lead with a total investment of 5.63 billion USD (of which, 3.85 billion USD bought shares in Vietnam Beverage Co., Ltd. in Hanoi), accounting for 24.9% of the total investment capital. South Korea ranked second with a total investment of 3.48 billion USD, accounting for 15.4% of total investment capital into Vietnam.
The above information indicates an increase in the demand for high-quality human resources for foreign companies or foreign-invested companies in Vietnam at this time of global economic integration. To better understand that need, I decided to research on the topic “The demand for Good English skills human resources at Noon Korean Eyewear”. This is a company with 100% Korean investment capital in District 2 – Ho Chi Minh City.


Tải bài 9 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp ngôn ngữ Anh: Improving promotional mix strategy of Tri Thuc Viet Technology development and Education Joint Stock Company

Chiến lược xúc tiến là một trong những yếu tố kết hợp tiếp thị quan trọng giúp tìm kiếm thị trường thích hợp cho sản phẩm hoặc dịch vụ và sử dụng tất cả các khía cạnh của khuyến mại như quảng cáo và giảm giá được sử dụng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ đến một thị trường cụ thể. Nó đề cập đến việc nâng cao nhận thức của khách hàng về một sản phẩm hoặc thương hiệu, tạo ra doanh số bán hàng và tạo ra lòng trung thành với thương hiệu. Chiến lược khuyến mại giúp tác động đến người tiêu dùng bằng cách thông báo cho họ về sản phẩm hoặc dịch vụ như sản phẩm là gì, nó làm gì và sử dụng nó như thế nào. Nó cũng giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng và giữ họ quay trở lại nhiều hơn. Đó là mục tiêu của một chiến lược xúc tiến tiếp thị thành công. (Engel, F, Warshaw, R & Thomas 1994, 392.)
Chiến lược hỗn hợp khuyến mại là một tập hợp các hoạt động và công việc truyền thông được sắp xếp theo một trình tự nhất định nhằm đạt được các mục tiêu về hỗn hợp khuyến mại mà công ty đã đề ra. Chiến lược là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý: chiến lược, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Chiến lược hỗn hợp khuyến mại là một chức năng rất quan trọng đối với mọi nhà quản lý vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và kế hoạch hành động xúc tiến sản phẩm của doanh nghiệp. Dưới đây là đoạn đầu chương 1, cho các bạn tham khảo nhé, các bạn có nhu cầu tải nguyên bài Khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh vui lòng bấm nút DOWNLOAD phía dưới nhé.

CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW
1.1 Definitions
1.1.1 Concept of promotional mix
As one of the marketing mix elements, promotion includes all the activities directed to the targeted consumers, that lead to facilitate the process of contacting with them for the purpose of formatting a sense of the importance of the commodity in achieving a high degree of consumers satisfaction of their wishes and needs comparing with the competitors commodities, and so, the concept of promotion extends to all personal, and non-personal contact, such as advertising, public relations, exhibitions, sales promotion, packaging, branding, samples and gifts, etc..
The promotional mix (or promotion-mix) is a term used to describe the set of tools that a business can use to communicate effectively the benefits of its products or services to its customers. The main dimensions of promotional mix are: Advertising, Personal Selling, Sales Promotion, and Public Relation. Promotion is a well-suited to accomplishing various marketing objectives, such as stimulating sale force enthusiasm, invigorating sales for a mature brand, facilitating the introduction of new products, increasing on- and off-shelf merchandising space, encouraging repeat purchases, and reinforcing advertising. (Shimp, 2000). Promotion alters consumer behavior beyond the normal price/quantity trade-off, changing the time that the customer buys the product as well as how much the customer buys. (Blattberg et al., 1995).
The promotional mix or marketing communications program term is a set of components that interact and integrated together to achieve the institution promotional objectives in the context of the prevailing marketing philosophy (Kotler & Keller, 2006). Promotional mix includes an effective set of balanced and consistent components and elements to achieve the promotional objectives, including: advertising, personal selling, sales promotion, publicity, and public relations.
1.1.2. Promotional mix strategy
Promotion strategy is one of the key marketing mix elements that help to find the appropriate market for a product or service and utilize all aspects of the promotion such as advertising and discounts used to promote the product or service to a particular market. It refers to raising customer awareness of a product or brand, generating sales and creating brand loyalty. Promotional strategy helps to influence consumer by informing them about the product or service like what is the product, what does it do and how to use it. It also helps to build long lasting relationships with the consumers and keep them coming back for more. That is the goal of a successful marketing promotion strategy. (Engel, F, Warshaw, R & Thomas 1994, 392.)
Promotional mix strategy is a set of communication activities and jobs arranged in a certain order to achieve the promotion mix goals that the company has set. Strategy is the first of the four functions of management: strategy, organization, leadership and testing. Promotional mix strategy strategy is a very important function for every manager because it is associated with the selection of goals and products promotion action plan of the business.
Strategies can be action programs or any lists, diagrams, arranged tables according to schedule, time, divided into stages, time steps, resource allocation, assigning specific goals and identifying measures, preparation and implementation to achieve a set goal. Strategy is often understood as a time frame for the plans that will act and through which we hope to achieve the goal.
Promotional mix strategy is one of the basic activities in the promotion campaign aimed at reviewing the objectives, options, steps and how to conduct communication activities.
In summary, building a promotional mix strategy is the process that businesses need to identify goals, related objects, methods, detailed plans for each specific task, each specific stage, … to achieve the promotional campaign objectives.
1.1.2. The aim of promotional mix.
There may often be a tendency to narrow down the focus of promotional activities to only advertising. Quite the opposite, there are a number of ways to approach the audience with information about the product. Increasingly, businesses feel the need to use both one directional and two sided means of communications to reach the customer. Through the promotional mix, a company aims to fulfill two basic objectives.
 One is to make the customer aware that the product and brand exist: Promotion helps marketers to communicate information to potential customers. This information could be about the Product existence (awareness), value and benefits offered by the product (utility). A well designed promotional mix is extremely crucial for brand building and positioning. In fact communication or promotional mix is at the center stage in brand positioning and brand building activities.
 The other is to persuade them to actually pick this product over all others and continue to buy it. Promotional mix helps marketers to attract, urge and remind customers of the company’s brand. Effective promotion mix prove helpful in product differentiation and also help to counter competition.
There are several promotional goals, and the most three main objectives the company seeks to achieve through the promotion are:
(1) Forming the appropriate mental image for the company: When the company marketed its products, seek to form a consumer mental image about the company by defining itself, and its goals in the early stages of the company’s entry to the market (Abu kahaf, 2001).
(2) Defining of the company’s product: in general, the main task of the promotion is to define the product, specifications, price, places of distribution, how to use it, and places of service centers and maintenance, besides, trying to convince consumers of its benefits (Abdul Hamid, 1990).
(3) The development of the company’s market share: promotion is considered one of the main tools the company relies upon to develop its market share, where consumers could be convinced with the available features in the company’s product, thus the consumers demand on the company’s product will be increased. In addition to, some consumers turning into buying the company’s product instead of buying competing products, which means an increasing in the company’s market share (Ansari, 1988).


Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh

Tải bài 10 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành tiếng Anh: The Impact Of Behavioral Factors On Individual Investors’ Decision-Making And Performance

Thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập năm 2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh với phiên giao dịch đầu tiên chỉ có hai công ty (SAM và REE) và công ty chứng khoán 4 thành viên. Sau 5 năm hoạt động, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được thành lập. Kể từ khi thành lập, giá cổ phiếu luôn biến động bất thường. Thời điểm thay đổi lớn nhất là năm 2007 với 1170,6 điểm, sau đó liên tục có xu hướng giảm và nhỏ nhất tại Vietnam INDEX khoảng 236 điểm vào năm 2009. Gần đây, giá dao động từ 650 điểm đến 700 điểm. Chính vì vậy, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dường như gặp nhiều khó khăn hơn khi ra quyết định đầu tư. Sự biến động bất thường của giá cổ phiếu không thể giải thích nếu chỉ dựa trên phân tích tài chính.
Trên thị trường chứng khoán, không phải lúc nào nhà đầu tư cũng đưa ra quyết định và thực hiện dựa trên nền tảng hay lý thuyết, mà còn phụ thuộc vào yếu tố nhà tâm lý học. Hành vi của nhà đầu tư là một phần của lĩnh vực học thuật được gọi là “tài chính hành vi”, giải thích cảm xúc và nhận thức ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và quá trình ra quyết định (Waweru, Munyoki, Uliana, 2008). Có một số lý do để minh họa tầm quan trọng của việc áp dụng tài chính hành vi vào thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Trước hết, tài chính hành vi là một mô hình mới để chỉ thị trường chứng khoán có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định của nhà đầu tư. Thứ hai, theo Kenneth A. Kim & John R. Nofsinger (2008), Nhận thức của các nhà đầu tư tại Châu Á (bao gồm cả Việt Nam) được coi là rõ ràng hơn các nền văn hóa khác. Vì vậy, yếu tố hành vi cần được đề cập khi phân tích các yếu tố tác động đến việc đưa ra quyết định của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Dưới đây là phần mở đầu Khóa luận Tốt nghiệp viết bằng tiếng Anh mà Luận Văn Tốt gửi đến các bạn tham khảo, muốn tải nội dung chi tiết thì bấm nút DOWNLOAD phía dưới nhé

1. INTRODUCTION
1.1 Background
A stock market is a place where exchanges, purchases or transfers types of securities at the Stock Exchange and securities companies. In the economy, stock market not only plays a role as financial investment resource but also signing mechanism for managers to make an investment decision and as a catalyst for corporate administration (Samuel, 1996). According to Zuravicky (2005), financial market assist businesses increase capital effectively. Another role of the financial market, making investors be more excited than some differential investments, is liquidity (Jaswani, 2008). To become one of the shareholders of operation and receive benefits from paying dividends or stock price rise, most of the investors decide to invest in securities (Croushore, 2006).
The stock market can also be seen as a measure for the development of the economy. Besides, Levine and Zervos (1996) believed that there is a relationship between stock market and development of the economy through liquidity, which allows investors to trade more rapidly and simply. Due to transferring investment items into some project with high profits, the economic growth can be affected by the stock market through diversification of risk. Simultaneously, via efficient distribution and use of the resource, the economic growth can also be influenced by the stock market. Therefore, importance and impact of the stock market on the economic growth cannot be denied.
Owing to the above reason, Vietnam stock market was established in 2000 at Ho Chi Minh city with first transaction session which has only two companies (SAM and REE) and four-member securities companies. After five years of operation, stock exchange at Ha Noi was set up. Since inception, stock prices have been fluctuating unusually. The time that changes the biggest is 2007 with 1170.6 points, then it continuously showed a downtrend and the smallest at Vietnam INDEX is about 236 points in 2009. Recently, the prices swing from 650 points to 700 points. Because of this, investors of Vietnam stock market seem to be facing more difficulties when making investment decisions. Unusual fluctuation of stock prices cannot interpret if only based on financial analysis.
In the stock market, investors do not always make a decision and perform based on a foundation or theory, but also belong to psychologist factors. Investors’ behavior is a section of an academic field called “behavioral finance”, which explains emotion and perception affecting investors and decision-making process (Waweru, Munyoki, Uliana, 2008). There are several reasons to illustrate the importance of applying behavioral finance into the stock market in Vietnam. First of all, behavioral finance is a new model to indicate stock market which can be influenced by investors’ decision. Secondly, according to Kenneth A. Kim & John R. Nofsinger (2008), Awareness of investors at Asian (including Vietnam) is considered to be more obvious than at others cultures. Therefore, the behavioral factor should be mentioned when analyzing factors impacting on making a decision of individual investors in the stock market.
1.2 Problem statement
Due to having a great effect on the business result of investor, behavioral finance becomes a crucial element of the whole decision-making process. Investors can enhance their investment efficiencies by observing trends and mistakes in identifying the issue. Knowledge of behavioral finance will assist investors to get a selection of investment instruction better and avoid repeating worth mistake in future. In order to understand and give a reasonable explanation for investors’ decision, it is necessary is to determine which behavioral factors affected investors and their investment result in Vietnam stock market. The appearance of behavioral finance will enable individual as well as securities companies at Vietnam enhancing aspect to identify and gain investment result effectively. Moreover, reflecting the economic situation and stock market more exactly via the real value of the stock.
1.3 Research objective
In this study, there will be three main aim
• Investigating behavioral factors that impact on making a decision of individual investors at Ho Chi Minh city such as Herding, Heuristics, Prospect and Market.
• Determining the influential level of behavioral factor to investment performance of individual investors.
1.4 Research question
This research is conducted to examine the influential level to individual investors’ decision making in the stock market. The final result is used to give the recommendation to help investors get a better view of the investment process. Hence, the aim of the study to answer for some below question:
• Which behavioral factors affect making decision of individual investors at Ho Chi Minh city
• How does behavioral factor affect make decision of individual investors at Ho Chi Minh city?
1.5 Significance of the research
Behavioral factors such as heuristic, prospect, market and herding are fundamental theories in the behavioral finance sector. For individual investors, this study becomes a valuable reference to review, evaluate and analyze the trends of the stock market before making an investment decision in order to avoid losses. In addition, this study provides securities companies with other aspects on forecasting the future stock market and information will be provided for investors reliably. After completing this research, the author can understand more the theory and practice of the stock market as well as the theory of behavioral finance.
1.6 Limitation of research
Although there are implications for authors, investors, securities companies, this article also has many limitations. Firstly, due to limitation of time and cost, this study will only be conducted in Ho Chi Minh city for about one month (November 15, 2018 to December 18, 2018). Secondly, the sample size is not large enough could lead to low accuracy of the result and does not reflect the entire population. Therefore, future researches should collect research data in different areas to create more convincing results.
1.7 Research structure
This study included five chapters. The first chapter presents the background, research issues, goals and limitations of the research. The second chapter reviews previous studies to build a theoretical foundation that identifies the problem and the importance of the research problem. Chapter 3 provides explanations for the choice of methodology in the study. Chapter 4 presents the results through descriptive statistics, factor analysis and regression analysis. The final chapter makes conclusions based on the findings in Chapter 4 and gives some recommendations to get better investment performance.


Tải bài 11 —> Khóa Luận Tốt Nghiệp khoa tiếng Anh: Proposing Online Marketing Communication Plan At Lightsviet Company Limited

Từ “marketing” có nguồn gốc từ một thuật ngữ tiếng Anh. Bản dịch theo nghĩa đen là “tạo ra một thị trường.” Từ “marketing” lần đầu tiên được sử dụng trong các giảng đường tại Đại học Michigan của Hoa Kỳ vào năm 1902, sau đó lan rộng ra các trường đại học khác, và cuối cùng trở nên thông dụng ở hầu hết các nước theo trường phái kinh tế thị trường. Lúc đầu, lý thuyết marketing chỉ quan tâm đến các vấn đề tiêu thụ, nhưng sau đó nó đã mở rộng ra bao gồm các thực hành trước khi tiêu dùng như phân tích thị trường, người tiêu dùng, thiết kế và sản xuất hàng hoá để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, định giá và tổ chức cơ chế tiêu thụ.
Người ta định nghĩa marketing theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm đánh giá và phân tích của họ. Sau đây là một số ví dụ về các khái niệm phổ biến:
“Tiếp thị là hoạt động của con người nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn bằng các quá trình trao đổi chất”, Philip Kotler, một giáo sư tiếp thị nổi tiếng ở Hoa Kỳ cho biết.
“Tiếp thị là một tập hợp các thực hành, hệ thống khuôn khổ và quy trình để sản xuất, kết nối và cung cấp các mặt hàng có giá trị cho người tiêu dùng, khách hàng, đối tác và toàn xã hội,” theo Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ.
Mặc dù có một loạt các định nghĩa marketing khác. Tuy nhiên, tiếp thị có thể được mô tả là một quá trình bắt đầu bằng việc xác định nhu cầu, mong muốn và hành vi của khách hàng mục tiêu và kết thúc bằng việc đề xuất hàng hóa và dịch vụ để đáp ứng những nhu cầu đó. Để hỗ trợ các công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh của họ, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người tiêu dùng mục tiêu theo cách an toàn nhất, rẻ nhất và có lợi nhất có thể. Dưới đây là một phần chương 1 của bài Khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, các bạn có nhu cầu tải nguyên bài mời bấm nút DOWNLOAD phía dưới nhé.

Chapter 1: THEORETICAL MECHANISM OF ONLINE MARKETING COMMUNICATION
1.1 Marketing theory
1.1.1 Marketing concept
The word “marketing” is derived from an English term. The literal translation is “to make a market.” The word “marketing” was first used in lecture halls at the University of Michigan in the United States in 1902, then spread to other universities, and eventually became common in most countries with the market economy school. At first, marketing theory was only concerned with issues of consumption, but it has since expanded to include pre-consumption practices such as market analysis, consumers, designing and manufacturing goods to meet customers’ needs, pricing, and organizing the consumption mechanism.
People define marketing in a variety of ways, depending on their assessment and analysis perspectives. The following are some examples of common concepts:
“Marketing is the human operation toward the fulfillment of needs and desires by metabolic processes,” says Philip Kotler, a well-known marketing professor in the United States.
“Marketing is a set of practices, systems of frameworks and processes to produce, connect, and deliver items of value to consumers, clients, partners, and society as a whole,” according to the American Marketing Association.
Although there are a variety of other marketing definitions. However, marketing can be described as a process that begins with identifying the needs, desires, and behaviors of target customers and ends with proposing goods and services to meet those needs. To assist companies in achieving their business goals, meet the needs and expectations of target consumers in the safest, cheapest, and most profitable way possible.
1.1.2 The role of marketing
1.1.2.1 For businesses
Marketing practices are involved in almost every aspect of a business, including product development, packaging, branding, sales promotion, and distribution. Marketing is concerned with determining what people want and need a future customer’s desire. It serves as a link between the company and the consumer, ensuring that all of the business’s operations are on track and moving in the right direction, and assisting companies in keeping up with the market and moving flexibly in the face of the market and external changes. Marketing is a stable base for all business decisions, with the sole objective of increasing profits. Marketing can be said to play a critical role in a company’s performance in the market.
1.1.2.2 For consumers
Marketing is useful not only to companies but also to customers. Businesses may produce a variety of types of goods to meet consumers’ needs and desires by researching their needs and desires. Marketing offers the most comprehensive information to consumers, allowing them to choose the product that best meets their needs.
Businesses strive to provide consumers with external quality qualities in addition to the core value of their goods. That is, customer service, after-sales, warranty, and so forth… People’s desire to express themselves, on the other hand, is one of the highest needs, according to Maslow’s needs pyramid. Consumers may be pleased with their own needs by using the company’s goods and services.
1.1.2.3 For society
Since marketing benefits both companies and customers, it has the effect of encouraging market output use. The expansion of marketing activities contributes a large portion of total national income from a macro perspective. Furthermore, marketing creates opportunities for a diverse range of workers, thus decreasing unemployment and making society a better place.
1.1.3 Communication in the marketing process
According to Philip Kotler, marketing communication (marketing communication) is the process of transmitting information about a product and a company to a customer, either indirectly or directly, in order to persuade them to trust the company and the product Purchase goods from the company.
In Vietnam, according to the definition of MBA Nguyen Van Dung (2019), “Marketing communications are the means that businesses use to inform, persuade and remind consumers directly or indirectly about products and brands brand they sell. In a sense, marketing communication represents the voice of a brand, a way to establish a relationship building with consumers ”.
Marketing activities of businesses are followed a certain sequence called the marketing process, including the following steps:


Trên đây là 11 bài Khóa luận tốt nghiệp ngôn ngữ Anh mà Luận Văn Tốt chia sẻ miễn phí cho các bạn sinh viên tải về tham khảo, những bài khóa luận trên đây được Luận Văn Tốt chọn lọc từ những bài khóa luận điểm cao được hoàn thành từ các bạn sinh viên có học lực khá giỏi, bài làm hoàn chỉnh hình thức và nội dung, Luận Văn Tốt đã kiểm tyra qua về ngữ pháp nên các bạn sinh viên tải về yên tầm chất lượng của bài làm nhé. Do thời gian hạn chế nên Luận Văn Tốt chỉ gửi lên đây được 11 bài mẫu, nếu các bạn chưa tìm thấy được tài liệu cần thiết thì có thể nhắn tin với Luận Văn Tốt để được hỗ trợ thêm các bài mẫu khác, ngoài ra Luận Văn Tốt có dịch vụ viết thuê khóa luận trọn gói, từ vấn đề tài, làm đề cương miễn phí, nếu bạn nào có như cầu có thể liên hệ nhanh với Luận Văn Tốt qua ZALO.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI FULL BẢN WORD THÌ HÃY NHẮN TIN ZALO 0934 573 149, ĐỂ MÌNH GỬI BÀI MIỄN PHÍ NHANH CHÓNG CHO NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Khánh Hiền
11 tháng trước

gửi giúp mình tài liệu qua email hiennguyen36902@gmail.com

Nhi Nguyen
Nhi Nguyen
8 tháng trước

MÌnh đang cần bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh, nhờ ad Gửi giúp mình tài liệu qua mail thaonhipr2@gmail.com

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ