Kinh Nghiệm Làm Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế ▶ 200 Đề Tài + Bài Mẫu Hay

5/5 - (23 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế là một bài luận tập trung vào các khía cạnh của quản lý kinh tế, bao gồm lãnh đạo, kế hoạch hóa, phân tích kinh tế, tài chính và chiến lược kinh doanh. Nó thường được viết dưới dạng một tài liệu học thuật dài, đòi hỏi nhiều nghiên cứu và phân tích để đưa ra các kết luận đáng tin cậy.

Mục đích của luận văn quản lý kinh tế là giúp những người quản lý, nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý kinh tế hiểu rõ hơn về các vấn đề quản lý và kinh tế hiện tại. Nó cũng có thể được sử dụng để đưa ra các giải pháp cụ thể cho các vấn đề kinh doanh và định hướng cho các chiến lược tương lai của một tổ chức.

Các chủ đề chính trong luận văn quản lý kinh tế có thể bao gồm tìm hiểu về các hệ thống quản lý hiện có, các công cụ và phương pháp để đưa ra quyết định kinh doanh, phân tích các yếu tố kinh tế, xây dựng chiến lược kinh doanh và các chiến lược khác để đáp ứng nhu cầu của thị trường và các đối thủ cạnh tranh.

Tóm lại, luận văn quản lý kinh tế là một công cụ quan trọng để giúp các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và kinh tế hiểu rõ hơn về các vấn đề kinh doanh hiện tại và định hướng cho các chiến lược tương lai của tổ chức.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

Kinh Nghiệm Làm Luận Văn Quản Lý Kinh Tế

Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để làm luận văn quản lý kinh tế:

 1. Chọn chủ đề phù hợp: Chọn chủ đề phù hợp và thú vị để làm luận văn quản lý kinh tế. Nên tập trung vào các vấn đề thực tế và đang được quan tâm trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
 2. Nghiên cứu và phân tích cẩn thận: Tập trung nghiên cứu và phân tích các nguồn tài liệu, bao gồm các bài báo khoa học, sách, báo cáo và các nghiên cứu trước đây liên quan đến chủ đề của bạn. Cần sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích kinh tế để đưa ra các kết luận đáng tin cậy.
 3. Thực hiện các phương pháp nghiên cứu: Cần chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp, bao gồm phỏng vấn, khảo sát, phân tích thống kê và phân tích dữ liệu số liệu lớn (big data) để thu thập và phân tích dữ liệu.
 4. Tập trung vào ý tưởng và giải pháp mới: Nên tập trung vào ý tưởng và giải pháp mới để đưa ra các giải pháp kinh doanh và các chiến lược cụ thể để giúp tổ chức của bạn đạt được mục tiêu kinh doanh.
 5. Sắp xếp luận văn một cách hợp lý: Luận văn quản lý kinh tế cần phải được sắp xếp theo một cách hợp lý và có cấu trúc rõ ràng. Nên tập trung vào việc đưa ra các bước logic và phát triển các luận điểm của bạn.
 6. Kiểm tra và chỉnh sửa: Trước khi hoàn thành luận văn, cần kiểm tra và chỉnh sửa nhiều lần để đảm bảo rằng nó đã hoàn thiện và không còn lỗi chính tả, ngữ pháp, hoặc logic.
 7. Sử dụng tài liệu tham khảo: Cần sử dụng tài liệu tham khảo đầy đủ và trích dẫn chúng đúng cách theo quy định của trường và theo các chuẩn định của một luận văn khoa học.

Tóm lại, để làm một luận văn quản lý kinh tế tốt, cần phải chọn chủ đề phù hợp, nghiên cứu và phân tích

Phương Pháp Nghiên Cứu Phổ Biến Làm Luận Văn Quản Lý Kinh Tế

Phương Pháp Nghiên Cứu Phổ Biến Làm Luận Văn Quản Lý Kinh Tế
Phương Pháp Nghiên Cứu Phổ Biến Làm Luận Văn Quản Lý Kinh Tế

Phương pháp nghiên cứu phổ biến trong luận văn quản lý kinh tế bao gồm:

 1. Nghiên cứu thư mục: Phương pháp này tập trung vào việc tìm kiếm và phân tích các tài liệu đã xuất bản, bao gồm các sách, bài báo khoa học, báo cáo và các nghiên cứu trước đây liên quan đến chủ đề của luận văn.
 2. Khảo sát: Phương pháp này liên quan đến việc thu thập dữ liệu từ một mẫu người được lựa chọn, thông qua việc sử dụng câu hỏi hỏi và bảng khảo sát.
 3. Phỏng vấn: Phương pháp này đưa ra các câu hỏi đối với các chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm để thu thập thông tin và giải đáp các câu hỏi nghiên cứu.
 4. Phân tích thống kê: Phương pháp này sử dụng các kỹ thuật thống kê để phân tích dữ liệu thu thập được từ mẫu khảo sát hoặc phỏng vấn.
 5. Phân tích dữ liệu số liệu lớn (big data): Phương pháp này tập trung vào việc sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích dữ liệu số liệu lớn để thu thập, phân tích và đưa ra các kết luận.
 6. Phân tích SWOT: Phương pháp này tập trung vào việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tổ chức hoặc ngành nghề trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
 7. Nghiên cứu trường hợp: Phương pháp này liên quan đến việc phân tích các trường hợp cụ thể trong một lĩnh vực quản lý kinh tế, giúp đưa ra các kết luận chi tiết về các vấn đề được nghiên cứu.

Tùy vào mục đích và tính chất của luận văn, người làm luận văn quản lý kinh tế có thể áp dụng một hoặc nhiều phương pháp nghiên cứu trên để thu thập dữ liệu và phân tích kết quả.

Quy Trình Viết Luận Văn Quản Lý Kinh Tế Hiệu Quả

Quy Trình Viết Luận Văn Quản Lý Kinh Tế Hiệu Quả
Quy Trình Viết Luận Văn Quản Lý Kinh Tế Hiệu Quả

Quy trình viết luận văn quản lý kinh tế hiệu quả bao gồm các bước sau đây:

 1. Chọn đề tài: Lựa chọn đề tài phù hợp và thú vị để đảm bảo sự tập trung và động lực khi thực hiện luận văn.
 2. Xác định mục tiêu nghiên cứu: Đặt ra mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được qua luận văn và các giải pháp để đạt được mục tiêu đó.
 3. Tìm hiểu về đề tài: Tìm hiểu thông tin liên quan đến đề tài bằng cách đọc sách, tài liệu, báo cáo, các nghiên cứu trước đó liên quan đến chủ đề của luận văn.
 4. Lập kế hoạch nghiên cứu: Xác định phương pháp và quy trình để thực hiện nghiên cứu, bao gồm phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả nghiên cứu.
 5. Thu thập và phân tích dữ liệu: Thu thập và phân tích dữ liệu bằng các phương pháp nghiên cứu đã chọn.
 6. Soạn bản thảo: Viết bản thảo cho luận văn bao gồm: mở đầu, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kết quả và những kết luận.
 7. Chỉnh sửa và hoàn thiện: Đọc lại bản thảo, chỉnh sửa để đảm bảo logic, chính xác và rõ ràng. Hoàn thiện và trình bày luận văn theo đúng định dạng, yêu cầu của trường.
 8. Đăng ký và bảo vệ luận văn: Đăng ký luận văn theo quy định của trường và chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn.

Những bước trên có thể linh hoạt và thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của mỗi trường đại học. Tuy nhiên, việc thực hiện các bước này sẽ giúp người làm luận văn quản lý kinh tế thực hiện công việc một cách có hệ thống và đạt được kết quả nghiên cứu mong muốn.

List 200 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Chọn Lọc

 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế thực tiễn áp dụng tại cục thuế tỉnh Nam Định
 • Quản lý vĩ mô nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay
 • Vận dụng đường lối phát triển kinh tế thị trường cho kinh tế Việt Nam
 • Định hướng và một số giải pháp nhằm vận dụng phương pháp quản lý kinh doanh đối với các doanh nghiệp ngành thép tại Việt Nam
 • Áp dụng các công cụ kinh tế và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế với vấn đề hội nhập của nền kinh tế Việt Nam
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế và quản lý nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Vai trò của các tổ chức tín dụng đối với sự phát triển bất động sản Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với vụ kê khai thuế điện tử phố Hồ Chí Minh
 • Các chính sách quản lý kinh tế đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Vinh Nghệ An
 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • một số giải pháp nhằm chống thất thu thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 • Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý xuất nhập khẩu tại cục hải quan
 • Các chính sách tạo động lực làm việc cho công nhân viên chức tại sở kế hoạch và đầu tư
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay vốn nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại các doanh nghiệp nhà nước
 • Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác hải sản trên địa bàn tp Nha Trang
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của cán bộ công chức ngành thuế tại cục Thuế Hà Nội
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế trên địa bàn Quảng Ninh
 • Quản lý kinh tế nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
 • Quản lý nhà nước về vấn đề sáp nhập ngân hàng từ thực tiễn tại TPHCM
 • Vai trò của nền kinh tế thị trường đối với quản lý vĩ mô nhà nước trong thời kỳ hội nhập
 • Một số biện pháp nhằm giám sát các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
 • Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác có lẽ đối với hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời kỳ ảnh hưởng của dịch bệnh covid
 • Tác động của dịch bệnh covid đến phát triển nền kinh tế vĩ mô của việt nam
 • Một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng cho dịch bệnh gây ra
 • Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời kỳ hậu covid
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Hoàn thiện chính sách tài chính để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp ngành thủy sản tại Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài nhằm tăng cường vốn đầu tư tại các Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030
 • Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Kinh Tế  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động phổ thông tại các khu công nghiệp
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành dầu khí của Việt Nam
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường quốc tế
 • Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động trợ cấp xã hội thời kỳ dịch bệnh hướng phát triển tới năm 2030
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp giày da tại Việt Nam
 • Tầm quan trọng của định hướng kinh tế thị trường đối với nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng của nó
 • Chính sách của nhà nước đối với các doanh nghiệp bất động sản trước thời kỳ dịch bệnh covid
 • Lạm phát và các tác động của lạm phát đối với nền kinh tế thị trường hiện nay
 • Một số chính sách nhằm quản lý rủi ro đối với nền kinh tế trong thời kỳ dịch bệnh
Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt
Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt
 • Một số chính sách vĩ mô nhầm kiểm soát tình trạng làm phát đối với nền kinh tế Việt Nam Trong thời kỳ dịch bệnh covid
 • Hoàn thiện các chính sách xây dựng đầu tư tại Thái Bình
 • Một số biện pháp nhằm quản lý rủi ro trong các hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế đối với các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
 • Quản lý nhà nước đối với việc sáp nhập và tách các trường đại học tại Việt Nam
 • Cổ phần hóa các doanh nghiệp Việt Nam chỉ lo và thách thức đối với nền kinh tế
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cán bộ kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của giáo viên các trường kinh tế từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội
 • Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Kinh Tế Quản lý nhà nước đối với chuyên nghiệp miễn thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với bán đấu giá trung tâm đấu giá thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với các chuyên nghiệp địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất tôi với công nhân tại các xí nghiệp trên địa bàn thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
 • Quản lý công tác đầu tư xây dựng máy móc thiết bị khám chữa bệnh trên các bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng
 • Một giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho công nhân sản xuất tên các khu chế xuất từ thực tiễn tại khu chế xuất Tân Thuận quận 7 thành phố Hồ Chí Minh
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các chương trình phát triển khu du lịch tại Sapa tỉnh Lào Cai
 • Chính sách bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả thực thi bảo hiểm y tế giờ bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên cho các cơ sở công quyền thực tiễn tại thành phố buôn ma thuật
 • Quản lý nhà nước về tài chính đối với các đơn vị từ chủ từ thực tiễn tại các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhà nước đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư từ thực tiễn tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 • Nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn doanh nghiệp từ thực tiễn tại Ngân hàng Tiên Phong
 • Tăng cường hiệu quả công tác thẩm định cho vay trải nghiệm từ thực tiễn tại Ngân hàng Quân đội
 • Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân từ thực tiễn tại tỉnh Bình Dương
 • Trọn bộ 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Kinh Tế trọn lọc
  Trọn bộ 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Kinh Tế trọn lọc

  Một số chính sách của nhà nước đối với trình xây dựng nông thôn mới từ thực hiện tại tỉnh Hậu Giang

 • Nâng cao hiệu quả đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Long An
 • Quản lý nhà nước đối với các hoạt động đào tạo và chất lượng đào tạo của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 • Quản lý nhà nước đối với các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước với các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 • Quản lý nhà nước về thu chi ngân sách đối với các hoạt động công quyền từ thực tiễn tại ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La
 • Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng
 • Một số chính sách nhằm đào tạo nghề đối với các công nhân từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Luận Văn Về Quản Lý Kinh Tế Một số chính sách lao động đối với bộ đội xuất ngũ thực hiện tại tỉnh Hà Nam
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam với thị trường Đông Nam Á
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường châu Âu
 • Một số chính sách của nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng điện tử sang thị trường Trung Quốc
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ đăng ký và giải thể doanh nghiệp tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định
 • Chính sách cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch covid từ thực tiễn tại tỉnh Hà Tĩnh
 • Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ thực tiễn tài tỉnh Bình Dương
 • Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định các dự án công trình xây dựng đường bộ từ thực hiện tại tỉnh Bình Phước
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn nhân lực tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số chính sách nhằm hỗ trợ lao động vùng dân tộc thiểu số thứ tự tiện tại các tỉnh Tây Nguyên
 • quản lý các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước đối với xây dựng cơ bản từ thực tiễn tại vì ủy ban nhân dân các xã huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An
 • Một số giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty vinaphone
 • Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành cơ khí trên địa bàn thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang
 • Nâng cao năng lực quản lý tài chính đối với các trường đại học từ thực tiễn tại thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ công nhân viên chức ngành bảo hiểm từ thực tiễn tại tỉnh Sơn La
 • Chính sách nhà nước và thực thi chính sách nhà nước đối với lao động nghèo trên địa bàn Nghệ An
 • Quản lý nhà nước đối với các hoạt động truyền thông marketing đối với các doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam
 • Nâng cao năng lực đối với cán bộ công nhân viên chức từ các tỉnh có dân tộc thiểu số
 • Quản lý nhà nước đối với lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho các bác sĩ ngành y tế từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội
 • Các biện pháp kinh tế đối với người có công với cách mạng từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội
 • Nâng cao năng lực xuất khẩu hàng hóa nông sản từ các doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long
 • Một số giải pháp nhằm chống thất thu thuế các mặt hàng tiêu thụ đặc biệt tại các cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh
 • Nâng cao các hoạt động thực thi chính sách hỗ trợ lao động tại các vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 • Một số giải pháp nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho công nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính đối với thu chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các sở ban ngành
 • Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định các dự án đầu tư của nhà nước trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

XEM THÊM

TOP 10 BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ ĐIỂM CAO

Review Top 8 Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Nghiệp Nhất

 • Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán đối với các trường đại học cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng
 • Nâng cao chất lượng đào tạo của ngành quản trị kinh doanh các trường tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên khoa kinh tế tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Quản lý nhà nước đối với các hoạt động mua bán nhà đất từ thực tiễn tại huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing quốc tế đối với các ngành hàng xuất khẩu tại thị trường Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm quản lý rủi ro tài chính đối với Ngân hàng Liên Việt
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng chiến lược phát triển đối với các khu kinh tế trọng điểm của Việt Nam từ thực hiện tại Phú Quốc Kiên Giang
 • Các yếu tố vi mô ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với Công ty Điện lực Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp viễn thông có vốn đầu tư nhà nước
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam
 • Một số biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đối với các quỹ tín dụng từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính cho các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng nhà nước
 • Quản lý nhà nước về kinh tế đối với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Quản lý kinh tế đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tp Vinh Nghệ An
 • Tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công đối với các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng đường Thùy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm quản lý rủi ro trong kinh doanh đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ từ thực hiện tại thành phố Hà Nội
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • Một số giải pháp nhằm quản lý nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
 • Hoàn thiện trường đào tạo nghề cho thanh niên và lao động phổ thông tại tỉnh Bình Dương
 • Nâng cao năng lực quản lý đối với cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước từ thực hiện tại tỉnh Hải Dương
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp xăng dầu từ thực hiện tại công ty Petrolimex
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan đối với các hàng hóa tiêu thụ đặc biệt từ thực hiện tại chi cục Hải quan thành phố Chí Minh
 • Hoàn thiện công tác chế độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị hành chính nhà nước
 • Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương đối với các doanh nghiệp tự chủ tài chính
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhà nước từ thực tiễn tại các bệnh viện đa khoa tỉnh
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với người bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh
 • Luận Văn Tốt Nghiệp Quản Lý Kinh Tế Nâng cao vai trò của công chức thuế đối với các hoạt động thu ngân sách nhà nước
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp nhà nước tiền tài công ty vnpt
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên khoa kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển đối với đội ngũ giáo viên đại học tại trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số chính sách marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty viễn thông của Việt Nam sang thị trường Lào
 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ đối với các Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty Viễn thông Viettel
 • Một số giải pháp nhằm khuyến khích đầu tư công đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài từ thực tiễn tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
 • Định hướng và giải pháp tổ chức thực thi các đơn vị đào tạo nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số từ thực tiễn tài tỉnh Lai Châu
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt từ thực hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam
 • Hoạch định tài chính và nâng cao hiệu quả cộng tác hoạch định tài chính tại Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực viễn thông Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cổ phần xi măng Hoàng Mai
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chiến lược kinh doanh đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Nâng cao năng lực quản lý đối với các cán bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài tới thị trường Việt Nam
 • Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp cậu thiết bị sang thị trường Mỹ

XEM THÊM DỊCH VỤ KIỂM TRA, CHỈNH SỬA ĐẠO VĂN THEO YÊU CẦU

 • Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định các dự án xây dựng đường bộ và cao tốc từ thực tiễn tại cao tốc Trung Lương
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn nhân lực đối với các công ty xây dựng nhà nước
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các công trình đường sắt tại Việt Nam
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu đối với các công ty xây dựng nhà nước
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý các sở ban ngành
 • Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tái cấu trúc bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Những giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Thanh Hóa
 • Chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các làng nghề thủ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 •  Nâng cao hiệu quả xuất khẩu đối với các ngành hàng thủ công mỹ nghệ từ thực tiễn tại tỉnh Hà Tĩnh
 • Một số chính sách marketing nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiền lương và công tác quản trị tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ bốn gờ đối với các doanh nghiệp viễn thông tại thị trường Việt Nam
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động tiền ảo tại Việt Nam
 • Hoàn thiện cơ chế thu thuế xuất nhập khẩu tại các chi cục thuế tỉnh Cần Thơ
 • Nâng cao hiệu quả điều hành đối với các giám đốc xí nghiệp có vốn đầu tư nhà nước trên địa bàn quận 7 thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
 • Một số chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Trên đây là danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế được luận văn tốt tổng hợp , từ các bài luận văn thạc sĩ công và đánh giá cao của hội đồng bảo vệ trước đâyv và gợi ý thêm cho các bạn học viên, biết rằng các bạn học viên rất lo lắng và đắn đo phi quyết định đăng ký đề tài làm luận văn thạc sĩ. Nên luận văn tốt muốn chia sẻ tới cho các bạn tham khảo qua các đề tài gợi ý trước khi quyết định đề tài đăng ký luận văn của mình, để đăng ký đề tài các bạn cần phải xác định rằng sẽ phải theo ý tưởng đó cho tới lúc kết thúc bài văn, các bạn nên chọn các đề tài mà mình ưa thích chàng tìm kiếm được các bài luận văn mẫu bài báo cáo khoa học và các tài liệu liên quan để trong quá trình hoàn thiện bài làm các bạn gặp nhiều thuận lợi hơn khi có được các kinh nghiệm từ thế hệ khóa trước.

Có thể các đề tài trên đây chưa thể đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm đề tài làm luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế của các bạn, các bạn có thể liên hệ với ZALO 0934 573 149 của luận văn tốt để được hỗ trợ về tìm tài liệu phù hợp với tiêu chí của mình. Hiện nay luận văn tốt tư vấn đề tài miễn phí và nếu các bạn có nhu cầu làm hoàn thiện bài luận văn được đảm bảo về chất lượng cho tới lúc bảo vệ có thể liên hệ với dịch vụ biết thuê luận văn tải luận văn tốt để được hỗ trợ.

Luận văn tốt xin chúc tất cả các bạn học viên được đề tài ưng ý và hoàn thành nội dung của bài văn bảo vệ thành công trước hội đồng.

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ