Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tuyển Dụng Công Chức Cấp Huyện

Đánh giá post

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tuyển Dụng Công Chức Cấp Huyện là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn sinh viên, học viên đang làm khóa luận tốt nghiệp chuyên đề về quản lý công, bài viết sẽ cho các bạn hiểu hơn sự tồn tại của các yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp cho các bạn dịch vụ viết khoa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn hãy nhắn tin hoặc điện cho chúng tôi Zalo : 0934573149 để được tư vấn và hỗ trợ bạn nha 

1.Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng công chức cấp huyện

1.1 Thứ nhất

Đặc điểm công việc hành chính của cơ quan hành chính cấp huyện là đặc trưng tạo nên sự khác biệt của các cơ quan hành chính khác, đồng thời cũng là thế mạnh để cạnh tranh trong việc thu hút ứng viên. Mỗi cơ quan hành chính nhà nước đều cần căn cứ vào lĩnh vực hoạt động để đưa ra yêu cầu tuyển dụng lao động cho tương xứng. Việc xác định loại lao động cần tuyển dụng cho cơ quan hành chính cấp huyện có ý nghĩa lớn trong việc quản trị nhân lực. Hạn chế chung là thị trường lao động phát triển chưa đồng bộ, còn lệch pha cung cầu về số lượng và chất lượng, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập. Chính vì thế, thị trường lao động đang rất thừa lao động trình độ thấp nhưng lại thiếu nhân lực có trình độ cao cho những ngành nghề nằm trong định hướng phát triển. Trên thực tế, nguồn lao động trực tiếp là khó tuyển dụng và tốn kém chi phí hơn cả.Với từng hoạt động của cơ quan hành chính cấp huyện mà các ứng viên được tuyển sẽ cần các kĩ năng, trình độ khác nhau. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị là người định hướng, đưa ra những quyết sách trong công tác tổ chức, cán bộ. Đối với những người có quyết sách đúng đắn, mong muốn thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ có những quyết định về công tác tuyển dụng tốt và ngược lại, không chú trọng nhân lực, công tác tổ chức dẫn đến nhận thức về vấn đề này hời hợt, thậm chí buông lỏng công tác quản lý, tổ chức cán bộ, dẫn đến tuyển dụng tràn lan, không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng được nhu cầu công việc.

1.2 Thứ hai

Là hình thành nền tảng pháp lý về quy định trong tuyển dụng công chức cấp huyện. Các chính sách của nhà nước đưa ra có ảnh hưởng trực tiếp đến tuyển dụng công chức cấp huyện đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. Hệ thống pháp luật về tuyển dụng công chức cấp huyện  cần đảm bảo quy định rõ ràng, chi tiết và có hướng dẫn cụ thể về phương thức, trình tự, thủ tục, đảm bảo thực hiện bằng các công cụ như thế nào…Ngoài ra, hệ thống văn bản cần mang tính chất dự báo, các quy định mang tính chất điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh rộng..;Đối với vấn đề tuyển dụng công chức cấp huyện  nói nói riêng ở nước ta hiện nay đã và đang trở thành vấn đề nhận được nhiều quan tâm của các cơ quan NN có thẩm quyền và toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước cũng như điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội phát sinh thì pháp luật ngày càng được sửa đổi, bổ sung một cách hoàn thiện hơn, trong đó có nội dung về Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tuyển Dụng Công Chức đề tuyển dụng công chức cấp huyện với  các quy định của Hiến pháp 2013 – luật cơ bản của nhà nước có giá trị pháp lý cao nhất là cơ sở pháp lý cơ bản cho văn bản luật và dưới luật triển khai chi tiết quy định về vấn đề này. Cùng với Hiến pháp, các văn bản luật cũng quy định theo hướng ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn về nội dung tuyển dụng công chức cấp huyện  ở nước ta, đáp ứng với yêu cầu chính trị, quá trình xây dựng kinh tế – xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Luật cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành từ đó đã đã thể hiện rõ nét sự tiến bộ của Nhà nước ta trong việc quan tâm đến vấn đề tuyển dụng công chức cấp huyện  ở nước ta hiện nay. Văn bản pháp lý này đã quy định nhiều nội dung phù hợp tạo điều kiện tối đa để cho việc tuyển dụng công chức cấp huyện  ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như vậy, có thể thấy pháp luật quy định khá thống nhất và xuyên suốt về vấn đề tuyển dụng công chức cấp huyện. Điều này tạo điều kiện để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của các chủ thể ở nước ta hiện nay; thể hiện rõ nét sự quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề này. Đồng thời, cùng với hoạt động ban hành các văn bản hướng dẫn nêu trên đã giúp cho quá trình áp dụng những quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức cấp huyện  ở nước ta được thực hiện một cách hoàn thiện hơn. Từ đó, hình thành nền tảng pháp lý cơ bản trong việc thực thi tuyển dụng công chức cấp huyện trong tiến trình phát triển đất nước ta hiện nay và trong tương lai.

1.3 Thứ ba

Là những vị trí, việc làm trong cơ quan, đơn vị mà ứng viên mong muốn được vào làm việc. Đây là yếu tố quyết định đến số lượng ứng viên cần được tuyển dụng theo mong muốn của tổ chức. Từ yếu tố này, ứng viên có thể nhìn nhận được tỷ lệ cá nhân nộp hồ sơ mong muốn và tỷ lệ người sẽ được chọn, từ đó tạo nên tâm thế cho ứng viên tuyển dụng. Đối với các vị trí tuyển dụng sẽ yêu cầu các ứng viên có đủ điều kiện nhằm tăng cường hoạt động học tập và đáp ứng để thỏa mãn điều kiện được tuyển dụng. Các vụ trí, việc làm cần phải được nâng cao giá trị trong công tác nhằm phát huy được tiềm năng của các ứng viên cũng như phù hợp với điều kiện của từng ứng viên. Vì vậy, khi được đề xuất hoạt động tuyển dụng tại các vị trí việc làm thì bên cạnh việc đưa ra yêu cầu thì cần thiết các cơ quan hành chính phải có những sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao vị thế và tạo điều kiện để phát huy tiềm lực, khả năng của ứng viên trong trường hợp được tuyển dụng thành công.

Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tuyển Dụng Công Chức
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tuyển Dụng Công Chức

XEM THÊM : Luận Văn Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức 

2. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng công chức cấp huyện

2.1 Thứ nhất

Trong quá trình tuyển dụng công chức cấp huyện cũng góp phần quan trọng không thể tách rời trong hoạt động nói trên. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ trong công tác quản lý nhà nước về pháp luật cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện hiện nay ở nước ta luôn được quan tâm và trở thành một trong những điều kiện then chốt của hoạt động thi hành pháp luật về cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện ở nước ta trong giai đoạn mới. Cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện  làm việc, trình độ năng lực của các cán bộ, công chức, cơ sở vật chất là những yếu tố căn bản cho việc tuyển dụng công chức cấp huyện. Cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện  làm việc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cán bộ, công chức cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực này nói riêng và thi hành pháp luật nói chung. Thực tế cho thấy không ít cơ quan  làm việc, năng lực trình độ của các cán bộ, công chức chưa tốt dẫn đến những hậu quả có thể nhìn thấy được như: Chất lượng, hiệu quả làm việc kém; mất đoàn kết; thậm chí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực xin thôi việc hoặc chuyển công tác… Để xây dựng một cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện  làm việc tốt, mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là đối với người phụ trách phải xác định đây là nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu song song với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực nói chung và trong vấn đề quản lý hành chính nhà nước nói riêng. Việc bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất như phòng làm việc, bàn, ghế, điện thoại, máy vi tính… và các máy móc kỷ thuật hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để trang bị cho cán bộ, công chức nhưng phải đảm bảo các yếu tố của một cơ quan, công sở. Ngoài ra, cần thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn của mỗi chức danh, ngạch, bậc cán bộ, công chức và yêu cầu nhằm phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý về HCNN cũng như tuyển dụng công chức cấp huyện. Quá trình xây dựng cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện  làm việc cũng như nâng cao chất lượng trình độ cho các cán bộ, công chức làm công tác trong lĩnh vực này là một trong những nội dung, nhiệm vụ hàng đầu mà cơ quan, Cơ quan HCNN  hay đơn vị phải quan tâm thực hiện, đáp ứng với yêu cầu công việc, nhiệm vụ đã được đề ra.

2.2 Thứ hai

Điều kiện vềcơ sở vật chất và tài chính. Điều kiện về tài chính nói riêng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng công chức cấp huyện ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Việc bồi dưỡng cán bộ, những quyền lợi và nghĩa vụ của công chức cấp huyện sơ cấp khi tham gia đào tạo bồi dưỡng phù hợp với hoàn cảnh khách quan và những mục tiêu của cơ quan HCNN ở nước ta trong tình hình mới. Các yếu tố về tài chính, kinh phí đào tạo, bồi dưỡngcó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến công tác đào tạo Công chức cấp huyện tỏng thực tế. Chúng có thể tạo ra các cơ hội, cũng có thể gây ra trở ngại, thậm chí là rủi do cho những cơ sở đào tạo. Các chính sách ưu tiên động viên, khuyến khích sẽ thúc đẩy hoạt động đào tạo bồi dưỡng và cũng thúc đẩy cán bộ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác.Trong bất kỳ Cơ quan HCNNnào con người cũng luôn là yếu tố đóng vai trò tiên quyết. Tuy nhiên, tuyển dụng và giữ lại những người tài giỏi có khả năng vận dụng kiến thức là một điều ngày càng khó. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và các chế độ ưu đãi cũng như nguồn ngân sách cho hoạt động đào tạo nói chung. Hiện nay, điều kiện để tuyển dụng công chức cấp huyện cần thiết một nguồn đào tạo có chất lượng và có khả năng kéo dài để từ đó xây dựng và hoàn thiện đội ngũ này trong thực tế. Qua đó, phát huy hết được sức mạnh của cơ quan HCNN, và đảm bảo cho việc thực hiện có hiệu quả hoạt động của các các ứng viên được tuyển dụng trong thực tiễn ở nước ta hiện nay.

2.3 Thứ ba

Ý thức của các chủ thể thi hành pháp luật là một trong những yếu tố đảm bảo cho việc tuyển dụng công chức cấp huyện  trong thực tế. Ý thức pháp luật đầu tiên là ý thức trong việc tuân thủ pháp luật của chính các chủ thể thực thi pháp luật về thi tuyển công chức cấp huyện. Đó cũng là sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật là cơ sở để mỗi cá nhân hình thành ý thức tuân theo pháp luật. Do đó, các cơ quan nhà nước cần thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức tôn trọng các quy định về cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành pháp luật về Cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện . Do vậy công tác tuyển dụng nhân sự cũng phụ thuộc vào từng bộ phận, từng loại mục tiêu mà đưa ra kế hoạch và thực hiện kế hoạch tuyển dụng cho đúng, sau đó các bộ phận lại căn cứ vào đó để bố trí công việc, bố trí nhân sự sao cho phù hợp.

2.4 Thứ tư

Đối với việc tuân thủ các quy định trong minh bạch thông tin tuyển dụng công chức cấp huyện. ây là yếu tố quan trọng giúp ứng viên dự thi tìm hiểu được điều kiện, thời gian, hồ sơ tuyển dụng.Đồng thời ứng viên thông qua các yếu tố thông tin để tìm hiểu về vị trí nơi công chức đó sẽ công tác nếu trúng tuyển, về chức năng, nhiệm vụ của nơi mình mong muốn sau khi trúng tuyển sẽ làm việc. Đây là yếu tố giúp ứng viên có thể lựa chọn được vị trí nhiệm vụ công tác phù hợp với năng lực chuyên môn được đào tạo, phù hợp với kinh nghiệm bản thân. Thông tin trong tuyển dụng cũng có thể là thông tin về các nội dung mà ứng viên phải vượt qua trong kỳ tuyển dụng. Có thể là các dạng đề bài, câu hỏi, lĩnh vực chuyên môn…để ứng viên có thể chuẩn bị tốt nhất bài viết, bài phỏng vấn hoặc các nội dung kỹ càng hơn cho kỳ tuyển dụng. Đây là yếu tố minh bạch cần có trong mỗi kỳ tuyển dụng, song trên thực tế, yếu tố này ít khi được các nhà tuyển dụng đưa ra, hoặc có chăng chỉ là các thông tin mang tính chung chung, ứng viên cần tiếp cận các thông tin mang tính cụ thể sẽ khó khăn hơn trong thực tế.

Trên đây là Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tuyển Dụng Công Chức Cấp Huyện sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc tìm kiếm nội dung cho bài luận văn tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên nếu các bạn không có thời gian làm bài hay các bạn gặp khó khăn gì hãy liên hệ ngay với luanvantot.com để được cung cấp dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp uy tín nhất, hiệu quả nhất.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ